Skład osobowy Centrum

Zespół ds. Sieci Komputerowych (RNSK)

mgr inż. Henryk Szreder
tel.: 58 5586-523, e-mail: h.szrederatci.umg.edu.pl, h.szrederatusk.umg.edu.pl

mgr Ireneusz Meyer
tel. 58 5586-520 e-mail: i.meyeratci.umg.edu.pli.meyeratusk.umg.edu.pl

mgr inż. Piotr Balbusa
tel. 58 5586-456 e-mail: p.balbusaatci.umg.edu.pl

mgr Mariusz Schmidt
tel.: 58 5586-376 e-mail: m.schmidtatci.umg.edu.pl

Zespół ds. Aplikacji (RNAP)

mgr inż. Wojciech Stasiak
tel: 58 5586-317 e-mail: w.stasiakatci.umg.edu.pl

mgr inż. Maciej Kubiak
tel: 58 5586-317 e-mail: m.kubiakatci.umg.edu.pl

Artur Hotloś
tel: 58 5586-399 e-mail:a.hotlosatci.umg.edu.pl

Zespół ds. Wsparcia Użytkowników (RNWU)

inż. Dariusz Krucki
tel. 58 5586-598 e-mail: d.kruckiatci.umg.edu.pl

mgr inż. Ryszard Pomeranek
tel. 58-5586-408 e-mail: r.pomeranekatci.umg.edu.pl

Dyrektor Centrum:

mgr Ireneusz Meyer
tel. 58 5586-520 e-mail: dyrektoratci.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni