Doktorat w trybie eksternistycznym

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) możliwe jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Nasza uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
  • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
Wszczęcie postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym poprzedza złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów, do którego należy dołączyć:

Lista nauczycieli akademickich mogących pełnić funkcję promotora dostępna jest TUTAJ

Wniosek adresowany do Rektora UMG składa się w biurze Działu Nauki, p. B-109. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku, Rektor przekazuje dokumenty do właściwej rady naukowej. Przewodniczący rady naukowej przed wyznaczeniem promotora przez radę naukową może wyznaczyć termin seminarium naukowego.  

Informacje dodatkowe:

 

Kontakt:

Joanna Kłosińska
Specjalista ds. nauki
e-mail: j.klosinskaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki