Dziennik budowy październik 2022

Dziennik budowy październik 2022

Stan zaawansowania prac na koniec października 2022 r.:

  • trwają prace żelbetowe hali garażowej; płyta fundamentowa została wykonana w całości, ściany hali garażowej w 80%;
  • wykonano betonowanie części stropu nad halą garażową, aktualnie wykonywane jest zbrojenie dalszej części stropu (wykonanie całego stopu nad halą garażową jest zaplanowane do końca listopada 2022 r.);
  • wykonano drogę dojazdową na plac budowy i kanalizację sanitarną deszczową;
  • prace są zaawansowane na poziomie ponad 10% i prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót. 

Do końca roku 2022 wykonane zostaną prace przygotowawcze, geodezyjne, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne.

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. A. Dopke

Fot. Łukasz Nowicki

Fot. Łukasz Nowicki

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni