Dziennik budowy styczeń 2023

Stan zaawansowania prac na dzień 16 stycznia 2023 roku:

  • wykonano całą konstrukcję żelbetową hali garażowej wraz z izolacją zewnętrzną (termiczną i przeciwwilgociową), jak również obsypanie budynku;
  • wykonano konstrukcję żelbetową parteru (ściany, słupy, podciągi, strop nad parterem);
  • wykonano ściany I piętra, klatkę schodową, szyby windowe – poziom do I piętra, trwają prace zbrojeniowe i szalowanie stropu nad I piętrem.

W lutym rozpoczną się prace murarskie. W terminie 17-28.02. planowana jest dostawa elementów prefabrykowanych (słupy oraz dźwigary).

Zaawansowanie robót na koniec 2022 roku wynosi 21,49%. Postęp prac zaplanowany na kolejne miesiące wynosi:

  • koniec stycznia 26,42%,
  • koniec lutego 32,35%.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni