Dziennik Budowy wrzesień 2022

Budowa Hali Sportowej UMG

Przygotowywanie terenu pod budowę Hali Sportowej rozpoczęło się w 2020 roku. Od 2 sierpnia 2022 roku, gdy podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A., prace budowlane weszły w kolejny etap. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 5 sierpnia 2022 roku. Od tej chwili Budimex S.A. przystąpił do budowy zaplecza oraz ogrodzenia placu budowy.

Kolejne wykonane prace to roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym usunięcie starej drogi oraz ogrodzenia wewnętrznego. Na najbliższy czas zaplanowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na dzień dzisiejszy wykonano podłoże pod płytę fundamentową, trwają prace zbrojarskie oraz roboty sanitarne.

9 września został ustawiony żuraw wieżowy, co usprawni i przyspieszy znacznie prace budowlane. Do końca września 2022 roku planowane jest betonowanie całej płyty fundamentowej – informuje Artur Nowak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, z-ca kierownika działu technicznego UMG. 

Na chwilę obecną prace wykonywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót – ocenia Filip Malata, Kanclerz UMG.

Do końca roku 2022 wykonane zostaną prace przygotowawcze, geodezyjne, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni