Teaching Staff

 

Elżbieta Buza-Kierejsza
e.kierejsza [at] sjo.umg.edu.pl

 

Maria Chyła
m.chyla [at] sjo.umg.edu.pl

 

Maciej Denc
m.denc [at] sjo.umg.edu.pl

 

Jowita Denc
j.denc [at] sjo.umg.edu.pl

 

Bożena Foryś
b.forys [at] sjo.umg.edu.pl

 

Katarzyna Gromadzka-Duszak
k.gromadzka [at] sjo.umg.edu.pl

 

Magdalena Jakubczak-Sapała
m.jakubczak [at] sjo.umg.edu.pl

 

Alicja Kołakowska
a.kolakowska [at] sjo.umg.edu.pl

 

Jolanta Kiełbratowska-Ogilvy
j.kielbratowska [at] sjo.umg.edu.pl

 

Danuta Korta
d.korta [at] sjo.umg.edu.pl

 

Maria Łozińska
m.lozinska [at] sjo.umg.edu.pl

 

Margerita Łyszkiewicz
m.lyszkiewicz [at] sjo.umg.edu.pl

 

Anna Malewska-Szymichowska
a.malewska [at] sjo.umg.edu.pl

 

Małgorzata Ossowska-Neumann
m.neumann [at] sjo.umg.edu.pl

 

Marta Piszczatowska
m.piszczatowska [at] sjo.umg.edu.pl 

 

Anna Rosłon-Jędros
a.roslon-jedros [at] sjo.umg.edu.pl

 

dr Mirosława Sztramska
m.sztramska [at] sjo.umg.edu.pl

 

Edyta Żurawska 
e.zurawska [at] sjo.umg.edu.pl