Harmonogram

6. UAKTUALNIONY NA DZIEŃ 31.03.2020 HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „Wykształcenie ma znaczenie” realizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni

 

NAZWA DZIAŁANIA

PLANOWANY CZAS REALIZACJI

MIEJSCE REALIZACJI

Studia podyplomowe dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Żywienie człowieka i dietetyka”

01.10.2019-30.03.2021

Studia realizowane zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie

Kurs dot. żywienia klinicznego

10.2019- 30.06.2020 w terminach

1. październik 2019

2.23-24.11.2019

3. 14-15.12.2019

4. 11-12.2020

5. 8-9.02.2020

6. 7-8.03.2020

7.28-29.03.2020

8. 25-26.04.2020

9. 16.05.2020

10. 6-7.06.2020

Kurs realizowany zgodnie z harmonogramem w Krakowie, ul. Lubicz 5, Hotel Europejski

Cykl 7 szkoleń w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

 1. 02-05.03.2020
 2. 04-05.02.2020
 3. 20-21.04.2020 */30-01.07.2020
 4. 6.12.2019
 5. 28-29.04.2020 */02-03.07.2020
 6. 13-16.01.2020,
 7. 27-30.01.2020
 8. 30.03-03.04.2020 */ 13-17.07.2020
 9. 10-14.02.2020
 10. 17-20.03.2020

Trzy pierwsze pozycje dotyczą szkoleń otwartych realizowanych w siedzibie PCBC w Warszawie.

Pozostałe pozycje są szkoleniami zamkniętymi realizowanymi na terenie UMG

Szkolenie dla kadry administracyjnej z praktycznej znajomości języka angielskiego w kontaktach z międzynarodowym otoczeniem społeczno - gospodarczym

11.2019- 30.06.2020 *przedłuzone do 31.10.2020

Zajęcia:

 1. poniedziałek i środa godz. 12.30- 14.30
 2. wtorek   i czwartek 13.20-15.20

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

Szkolenie z zakresu ewaluacji jakości działalności  naukowej w świetle ustawy 2.0 - usługa edukacyjna

1. 27.01.2020

2. 28.01.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

Szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów z podziałem na zadania

1. 03-04.2020

2. 13-14.02.2020

3. 19-20.03.2020 */14-15.09.2020

Hotel Almond Business & SPA Gdańsk, ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk

Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy

10-11.02.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

Szkolenie w zakresie zamówień publicznych

03-04.02.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

Szkolenie w zakresie języka angielskiego dla pracowników administracyjnych

07.02.2020- 30.06.2021

zajęcia w grupach w dniach poniedziałek-czwartek 9.00-14.35 *

UMG

Szkolenie w zakresie ochrony własności patentowej i przemysłowej w tym warsztaty z obsługi baz patentowych

II-IV kwartał 2020

Do uzgodnienia

Szkolenie z programów analizy danych

II-IV kwartał 2020

Do uzgodnienia

Kurs specjalistycznego języka angielskiego dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

05.10.2020-28.02.2021

 siedziba UMG lub on-line dla każdej z 3 grup

Kurs specjalistycznego języka angielskiego dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

1. 24.09.2020- teoria

2. 09.10 i 13.11.2020- warsztaty

siedziba UMG / miejsce wskazane przez Wykonawcę

Przygotowanie skryptów dla specjalności Menadżer usług dietetycznych

w okresie do 31.10.2021

1 skrypt

Przygotowanie skryptów dla specjalności Menadżer systemów zarządzania

w okresie do 30.06.2021

8 skryptów

 

 

 

*zajęcia przeniesione na inny termin lub zmieniona forma nauczania ze stacjonarnej na zdalną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju B-109.

 

Poszczególne działania będą uzupełniane zgodnie z  rozpoczętymi postepowaniami przetargowymi.

Szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca realizacji będą uzupełniane po wyborze WYKONAWCY.

Wymienione w tabeli szkolenia nie są listą zamkniętą. Dodaniu może ulec zarówno termin już wymienionego szkolenia, jak i możliwe jest dodanie nowego szkolenia.  

 

5. Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja w ramach postępowania rekrutacyjnego nr 2/2019 została zakończona. 

W najblizszych dniach wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, zostaną indywidualnie poinformowane o wynikach naboru. 

Serdecznie dziękujemy za udział w rekrutacji!

 

4. 21.10.2019 r.- Postepowanie rekrutacyjne nr 2/2019 dla kadry administracyjnej i dydaktycznej UMG.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym rusza rekrutacja dla kadry administracyjnej i dydaktycznej UMG w ramach projektu WYKSZTAŁCENIE MA ZNACZENIE. Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem projektu i załącznikami.

Nabór prowadzony będzie w terminie 21.10.2019–30.10.2019 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

3. Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja w ramach postępowania rekrutacyjnego nr 1/2019 została zakończona.

W najblizszych dniach wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, zostaną indywidualnie poinformowane o wynikach naboru. 

Serdecznie dziękujemy za udział w rekrutacji!

 

 

2. 20.09.2019 r.- Postepowanie rekrutacyjne nr 1/2019 dla pracowników dydaktycznych UMG

Uprzejmie informujemy, iż dzisiaj ruszyła rekrutacja dla kadry dydaktycznej UMG na potrzeby zmodyfikowanych specjalności w zakresie Dietetyki klinicznej i Menagera systemów zarządzania. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale dla pracowników.

Nabór prowadzony będzie w terminie 20-26.09.2019 r. 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

1. HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „Wykształcenie ma znaczenie” realizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni

NAZWA DZIAŁANIA

PLANOWANY CZAS REALIZACJI

MIEJSCE REALIZACJI

Studia podyplomowe dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Żywienie człowieka i dietetyka”

 

01.10.2019-30.03.2021

Studia realizowane zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie

Kurs dot. żywienia klinicznego

10.2019- 30.06.2020 w terminach

1. październik 2019

2.23-24.11.2019

3. 14-15.12.2019

4. 11-12.2020

5. 8-9.02.2020

6. 7-8.03.2020

7.28-29.03.2020

8. 25-26.04.2020

9. 16.05.2020

10. 6-7.06.2020

Kurs realizowany zgodnie z harmonogramem w Krakowie, ul. Lubicz 5,

Hotel Europejski

Cykl 7 szkoleń w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

I. 02-05.03.2020

II. 04-05.02.2020

III. 20-21.04.2020

IV. 6.12.2019

V. 10.12.2019

VI. 28-29.04.2020

 

VII.13-16.01.2020,

VIII. 27-30.01.2020

IX. 30.03-03.04.2020

X. 10-14.02.2020

XI. 17-20.03.2020

 

Sześć pierwszych pozycji dotyczy szkoleń otwartych realizowanych w siedzibie PCBC w Warszawie.

Pozostałe pozycje są szkoleniami zamkniętymi realizowanymi na terenie UMG

Szkolenie dla kadry administracyjnej z praktycznej znajomości języka angielskiego w kontaktach z międzynarodowym otoczeniem społeczno - gospodarczym

11.2019- 30.06.2020

Zajęcia:

1.poniedziałek i środa godz.12.30- 14.30

2.wtorek   i czwartek 13.20-15.20

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

Szkolenie z zakresu ewaluacji jakości działalności  naukowej w świetle ustawy 2.0 - usługa edukacyjna

1. 27.01.2020

2. 28.01.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

Szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów z podziałem na zadania

1. 03-04.2020

2. 13-14.02.2020

3. 19-20.03.2020

Hotel Almond Business & SPA Gdańsk, ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk

Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy

10-11.02.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,ul. Morska 81-87

Szkolenie w zakresie zamówień publicznych

03-04.02.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87

 

Poszczególne działania będą uzupełniane zgodnie z  rozpoczętymi postepowaniami przetargowymi.

Szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca realizacji będą uzupełniane po wyborze WYKONAWCY.  

 

 

 

 

 

NAZWA DZIAŁANIA

PLANOWANY CZAS REALIZACJI

MIEJSCE REALIZACJI

Studia podyplomowe dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

„Żywienie człowieka i dietetyka”

 

 

 

01.10.2019-30.03.2021

 

 

Studia realizowane zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie

Kurs dot. żywienia klinicznego

 

10.2019- 30.06.2020 w terminach

1. październik 2019

2.23-24.11.2019

3. 14-15.12.2019

4. 11-12.2020

5. 8-9.02.2020

6. 7-8.03.2020

7.28-29.03.2020

8. 25-26.04.2020

9. 16.05.2020

10. 6-7.06.2020

 

 

 

 

Kurs realizowany zgodnie z harmonogramem w Krakowie, ul. Lubicz 5,

Hotel Europejski

Cykl 7 szkoleń w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

 1. 02-05.03.2020

 

 1. 04-05.02.2020

20-21.04.2020 *

 

 1. 6.12.2019
 2.  

28-29.04.2020 *

 

 1. 13-16.01.2020,
 2. 27-30.01.2020

 

 1. 30.03-03.04.2020 *
 2. 10-14.02.2020
 3. 17-20.03.2020

 

 

Trzy pierwsze pozycje dotyczą szkoleń otwartych realizowanych w siedzibie PCBC w Warszawie.

Pozostałe pozycje są szkoleniami zamkniętymi realizowanymi na terenie UMG

Szkolenie dla kadry administracyjnej z praktycznej znajomości języka angielskiego w kontaktach z międzynarodowym otoczeniem społeczno - gospodarczym

 

11.2019- 30.06.2020 *

 

Zajęcia:

 1. poniedziałek i środa godz. 12.30- 14.30
 2. wtorek   i czwartek 13.20-15.20

 

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

Ul. Morska 81-87

Szkolenie z zakresu ewaluacji jakości działalności  naukowej w świetle ustawy 2.0 - usługa edukacyjna

 

1. 27.01.2020

2. 28.01.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

Ul. Morska 81-87

Szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów z podziałem na zadania

 

Gr. I. 03-04.2020

Gr. II. 13-14.02.2020

Gr. III. 19-20.03.2020 *

Hotel Almond Business & SPA Gdańsk

Ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk

Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy

 

 

10-11.02.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

Ul. Morska 81-87

Szkolenie w zakresie zamówień publicznych

 

 

03-04.02.2020

Sala multimedialna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

Ul. Morska 81-87

Szkolenie w zakresie języka angielskiego dla pracowników administracyjnych

 

07.02.2020- 30.06.2021

zajęcia w grupach

w dniach

poniedziałek-czwartek

9.00-14.35 *

 

 

UMG

Szkolenie w zakresie ochrony własności patentowej i przemysłowej w tym warsztaty z obsługi baz patentowych

 

II-IV kwartał 2020

Do uzgodnienia

Szkolenie z programów analizy danych

II-IV kwartał 2020

UMG

 

*zajęcia przeniesione na inny termin lub zmieniona forma nauczania ze stacjonarnej na zdalną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju B-111.

 

Poszczególne działania będą uzupełniane zgodnie z  rozpoczętymi postepowaniami przetargowymi.

Szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca realizacji będą uzupełniane po wyborze WYKONAWCY.

Wymienione w tabeli szkolenia nie są listą zamkniętą. Dodaniu może ulec zarówno termin już wymienionego szkolenia, jak i możliwe jest dodanie nowego szkolenia.  

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół Programów Europejskich

Wytworzył informację:

M.Winiarska
04.05.2021
Wprowadzenie:
m.winiarska 04.05.2021
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 04.05.2021