Akademia Morska w Gdyni (2002-2018)

2002; 24 stycznia

Uroczyście odsłonięto nową nazwę uczelni AKADEMIA MORSKA na frontonie gmachu uczelni, honorowo – w towarzystwie rektora i studentki – uczynił to st. mech. Jan Mizgalski, jeden z najstarszych żyjących w kraju absolwentów (WM z 1933).

 

2002; kwiecień

Kolejnym rektorem – tym razem już Akademii Morskiej – na kadencję 2002-2005, wybrany został prof. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Prorektorzy:

 • ds. morskich – dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG,
 • ds. nauki – dr hab. Jerzy Kubicki, prof. AMG,
 • ds. kształcenia – dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, prof. AMG.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. Michał Holec, prof. AMG,
 • Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. AMG,
 • Wydziału Elektrycznego – dr hab. inż. Leszek Morawski, prof. AMG; od 2005 r. prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski,
 • Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2002; 8 maja

Na Wydziale Administracyjnym, w Katedrze Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa oddano do użytku nowe pomieszczenia laboratoryjne: biochemii i ekologii, towaroznawstwa i mikrobiologii

 

2002; 15 maja

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Janusz Mindykowski.

 

2002; 6 grudnia

Uroczyście poświęcony został przez abp. Tadeusza Gocłowskiego nowy sztandar Akademii Morskiej, zaprojektowany przez art. pl. Józefa Figielę (abs. WN z 1950), wykonany w Zakładzie Haftów Artystycznych Danuty Trzeciak w Starogardzie Gdańskim. Fundatorzy zostali uhonorowani wbiciem gwoździ pamiątkowych z ich nazwiskami. Przewodniczącym Komitetu Fundacji był kpt. ż.w. Stefan Baczewski (abs. WN z 1952), wiceprzewodniczącymi radiof. okr. Zenon Bednarek (abs. WE z 1956), st. of. mech. Zbigniew Pytko (abs. WM z 1950), a członkami: st. of. mech. Lech Rezler (abs. WM z 1952), kpt. ż.w. Leszek Górecki (abs. WN z 1951), st. of. mech. Marian Przyklang (abs. WM z 1950) oraz of. elektr. Edward Krajczyński (abs. WE z 1956).

 

2003; 11 kwietnia

Nominację profesorską otrzymał dr hab. Mirosław Chaberek.

 

2003; 29 maja

Powstało Biuro Karier Studenckich przy Akademii Morskiej w Gdyni – stworzone, by pomagać absolwentom i studentom w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami. Pod koniec roku przyjęte zostało w poczet członków Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

 

2003; 2 czerwca

Nominację profesorską otrzymała dr hab. inż. Maria Rutkowska.

 

2003; 11 listopada

Od tego roku Święto Niepodległości zaczęło być obchodzone zgodnie z tradycją zrodzoną w Gdyni w latach 30. XX w., wesoło i z rozmachem, a miejscem parady stała się znów ul. 10 Lutego. W paradzie, obok studentów i pracowników, udział wziął rektor prof. Józef Lisowski.

 

2003; 8 grudnia

Sala wykładowa na Wydziale Mechanicznym otrzymała imię inż. Kazimierza Bielskiego – pierwszego kierownika Wydziału Mechanicznego Szkoły Morskiej w Tczewie od roku 1920. Uroczystość uświetniła wizyta rodzin Kazimierza Bielskiego oraz kpt. Antoniego Ledóchowskiego, a ze zbiorów Sali Tradycji przygotowano wystawę pt. „Kazimierz Bielski i jego uczniowie”.

 

2004; 20 maja

Nominację profesorską otrzymał dr hab. Andrzej Drwiłło.

 

2004; 25 marca

Uczelnia świętowała 100-lecie urodzin kpt. ż.w. Karola Olgierda Borcharda. W auli AMG odbyła się sesja naukowa (pod patronatem m.in. rektora prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego oraz rektora AMW kontradm. prof. dr. hab. Zygmunta Kitowskiego). 14 kwietnia na pokładzie „Daru Młodzieży” odbyły się „kapitańskie urodziny”, połączone z promocją 5 tomów „Utworów zebranych K.O. Borchardta”, które wydała Ewa Ostrowska, przy życzliwej i niebagatelnej pomocy Akademii Morskiej.

 

2004; 25 października

Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych uprawniła Wydział Elektryczny do nadawania tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

 

2004; maj

Zainaugurowano polsko-niemieckie studenckie seminarium naukowe pt. „Managing cultural diversity in Europe”, odbywające sie pod patronatem rektora AMG, dziekana WPiT oraz rektora Hochschule Bremerhaven. Seminarium wpisało się na stałe w rozwój studenckiego ruchu naukowego. Inicjatorami i organizatorami seminarium są niezmiennie od lat prof. Gerhard Feldmeier − prorektor HB oraz dr Romuald Zabrocki – wydziałowy koordynator ds. współpracy międzynarodowej.

 

2004

Jedna z trzech pierwszych tablic,  wmurowanych w utworzoną tego roku Aleję Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, została poświęcona Janowi Leszczyńskiemu – ża­glomistrzowi statku szkolnego „Lwów", kapitanowi żeglugi przybrzeżnej, star­szemu bosmanowi „Daru Pomorza".

 

2004; 11 września

W gdyńskim dniu XII Światowego Forum Mediów Polonijnych najbardziej oczekiwanym przez uczestników punktem programu był rejs „Darem Młodzieży” po Zatoce Gdańskiej. Organizatorem zjazdu było Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią, wzięło w nim udział 200 dziennikarzy polonijnych z 33 krajów.

 

2004

Klub studencki „Bukszpryt” został przeniesiony do starannie wyremontowanego dawnego magazynu mundurowego. Autorem wystroju był dr Remigiusz Grochal z Akademii Sztuk Pięknych, którego pomysły, w połączeniu z podpowiedziami studentów, dały wystrój o morskim klimacie. Konkurs na kierownika wygrał absolwent AMG Bogdan Lenczewski.

 

2004

W miejscu dawnego klubu studenckiego powstała sala posiedzeń Senatu oraz Biuro Rektora.

 

2004; 7 grudnia

W sali Wydziału Nawigacyjnego miał miejsce długo przygotowywany Zjazd Absolwentów Państwowego Centrum Wychowania Morskiego. Ukazała się także, przygotowana przez Romana Watrasa, zbiorowa monografia o tej szkole, która istniała zaledwie od 1946 do 1951 roku, ale zapisała się złotymi zgłoskami w pamięci jej uczniów.

 

2005

Kanclerzem został Tomasz Maciejewicz.

 

2005; 18 marca

W auli AMG odbyły się uroczyste obchody 100-lecia urodzin kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta. Sesja naukowa odbyła się pod patronatem rektora AMG prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego, rektora AMW kadm. prof. dr hab. Zygmunta Kitowskiego, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr hab. kpt. ż.w. Daniel Duda.

 

2005; 18 kwietnia

Nominacje profesorskie otrzymali dr hab. inż. Romuald Cwilewicz oraz dr hab. Krzysztof Kołowrocki.

 

2005

W Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowana została tablica upamiętniająca kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta.

 

2005; 15 maja

Koło Naukowe Badań Podwodnych „Seaquest” ponownie zostało nominowane do nagrody Czerwonej Róży. Opiekunem koła był dr inż. Grzegorz Rutkowski.

 

2005

Kierownikiem Studium Wojskowego został kmdr dr inż. Tadeusz Kaczorowski.

 

2005; 16 czerwca

Na pokładzie statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II” celebrowano piątą rocznicę podniesienia bandery.

 

2005; 16 czerwca

Uroczyste posiedzenie Senatu uczelni z okazji 85. rocznicy powołania Szkoły Morskiej odbyło się w Tczewie, kolebce Szkoły Morskiej. Gości witał prezydent Tczewa, występował chór Akademii Morskiej oraz tczewski chór „Echo”. Odbyła się promocja książki Kazimierza Ickiewicza „Morskie tradycje Tczewa”, wręczono medale 85-lecia Polskiego Szkolnictwa Morskiego.

 

2005; 17 czerwca

W gmachu AMG odbyło się otwarte posiedzenie Senatu , w którym udział wzięło wielu zaproszonych gości z kraju i zagranicy, w tym prof. Hisashi Yamamoto, sekretarz generalny IAMU (International Association of Maritime Universities). Goście oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Akademią otrzymali z rąk prof. Lisowskiego specjalnie wybity na tę okazję medal pamiątkowy oraz wzięli udział w biesiadzie morskiej dla gości i pracowników uczelni (na boisku AMG).

 

2005; 27–30 czerwca

Organizatorem konferencji European Safety and Reliability Conference – ESREL 2005, był prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki z Katedry Matematyki Wydziału Nawigacyjnego.

 

2005; 30 czerwca–1 lipca

Odbyło się VI Sympozjum Nawigacyjne „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. Po raz pierwszy sesje plenarne poprowadzono wyłącznie w języku angielskim (sesje specjalistyczne nadal w języku polskim), a uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele 11 państw. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. AMG.
 

2005

Koło Badań Podwodnych SEAQUEST, działające na Wydziale Nawigacyjnym, zostało wyróżnione nagrodą „Czerwonej Róży”.

 

2005; lipiec

W 75. rocznicę podniesienia bandery polskiej na „Darze Pomorza” proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny ks. Piotr Topolewski przekazał rektorowi Akademii Morskiej prof. Józefowi Lisowskiemu ołtarz , który towarzyszył fregacie we wszystkich podróżach od 1930 do 1949 roku. Usunięty w październiku 1949 r., został uratowany przez szkolnego krawca Leona Turzyńskiego, który  najpierw ukrył go w bunkrze opałowym szkoły, pod koniec lat 60. we własnym domu, a w 1986 r. przekazał ołtarz ks. proboszczowi. Z rąk rektora ołtarz wrócił na statek, jako wyraz szacunku dla przeszłości i wiary przodków.

 

2005; 20 lipca

Zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Morskiej – organizacja zrzeszająca byłych uczniów i studentów z wszystkich okresów istnienia uczelni, przewodniczącym został Paweł Leks.

 

2005; 12–15 września

14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 10th Workshop on ADC Modelling and Testing (Nowe Technologie w Pomiarach i Instrumentarium) zorganizowane zostało przez IMEKO TC4 Technical Committee of Measurement of Electrical Quantities, IMEKO TC4 Working Group on ADC and DAC Metrology oraz Katedrę Elektroenergetyki Okrętowej Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Obradom przewodził prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, dziekan Wydziału Elektrycznego.

 

2005; 19–23 września

Odbył się XII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn – jedna z największych krajowych konferencji naukowych i jednocześnie największe spotkanie nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczych reprezentujących szeroko rozumianą dyscyplinę związaną z budową i eksploatacją maszyn. Celem sympozjonu była prezentacja dorobku i osiągnięć naukowych w dziedzinie: metodologii projektowania, konstruowania, badania maszyn, ich podzespołów i elementów oraz nowych form dydaktycznych w PKM. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. AMG.

 

2005; 1 października

Przed uroczystą inauguracją roku akademickiego na ścianie budynku Wydziału Nawigacyjnego odsłonięta została, z inicjatywy prof. Daniela Dudy, tablica upamiętniająca Państwową Szkołę Wychowania Morskiego i Szkołę Jungów (istniejące w latach 1946-1951). Tablicę odsłonił rektor prof. Józef Lisowski.

 

2005

Po przerwie znów zaczął ukazywać się „Akademicki Kurier Morski”, w nowej szacie. Zespół: Małgorzata Sokołowska – redaktor naczelna, Joanna Stasiak, Tomasz Degórski.

 

2005; 8 grudnia

Została otwarta i poświęcona przez ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego uczelniana Kaplica Morska.

 

2006; luty

Philip Wake – szef Nautical Institute z Londynu (zrzeszającego ponad 7,5 tys. członków, głównie kapitanów żeglugi wielkiej) był gościem Wydziału Nawigacyjnego AMG. Towarzyszył w Polsce księżniczce Annie, córce królowej Elżbiety II, która złożyła wizytę na „Darze Młodzieży”.

 

2006; 3 marca

Odbyła się uroczystość rozdania pierwszych dyplomów magisterskich podwójnych polsko-niemieckich w specjalności inżynieria eksploatacji instalacji, z udziałem delegacji z Hochschule Bremerhaven pod przewodnictwem rektora prof. Josefa Stockemera.

 

2006; 6–13 kwietnia

AMG odwiedziła delegacja Ministerstwa Rybołówstwa Angoli, a przewodniczyła jej wiceminister Victoria de Barros Neto.

 

2006; 13 maja

Ponad 120 rektorów z całej Polski gościł Wydział Nawigacyjny AMG – podczas 15. zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sesja robocza kontynuowana była następnie na pokładzie „Daru Młodzieży”. W trakcie rejsu po Zatoce Gdańskiej rektorzy zapoznawali się z praktycznym kształceniem studentów specjalności morskich, a w saloniku kapitańskim pracowali w zespołach tematycznych. Wcześniej – 11 i 12 maja – obradowali na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

2006; 15 maja

Po modernizacji, współfinansowanej przez Urząd Miasta Gdyni, 15 maja 2006 r. zostało otwarte Planetarium Akademii Morskiej (istniejące od 1979 r.). Dzięki staraniom dr. Waldemara Króla z Fundacji Rozwoju WSM oraz rektora prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego, dziekana Wydziału Nawigacyjnego dr. hab. Michała Holeca, prof. AMG oraz kierownika Katedry Nawigacji dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, prof. AMG, zostało ponownie udostępnione publiczności i uczniom gdyńskich szkół.

 

2006; maj

Parlament Studentów Akademii Morskiej w Gdyni, we współpracy z Samorządem Studenckim Akademii Rolniczej w Poznaniu, zorganizował międzynarodową konferencję pt. „Bądź na topie, horyzont stanie się o wiele szerszy – morze jako okno na świat oraz droga do rozwoju i integracji”. Konferencja odbywała się na „Darze Młodzieży” podczas tygodniowego rejsu do Oslo. Uczestnikami było 90 studentów z polskich uczelni wyższych, członków Parlamentu Studentów RP oraz 15 studentów z zagranicznych organizacji studenckich, w tym z Białorusi, Ukrainy, Azerbejdżanu i Austrii, a także 20 profesorów – wykładowców z całej Polski.

 

2006; 18–20 maja

W Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja EUCEN (European Universities Continuous Education Network). Stowarzyszenie zrzesza ponad 220 uczelni z krajów członkowskich Unii Europejskiej, działa na rzecz promocji i rozwoju uniwersyteckiego kształcenia ustawicznego. Wzięło w niej udział ok. 90 uczestników z 15 krajów Europy i Azji.


2006; 29 maja–1 czerwca

Na zaproszenie uczelni, w ramach współpracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Morskich (IAMU), gościł w Gdyni statek szkolny Maine Maritime Academy.

 

2006

W Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowana została tablica upamiętniająca kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza.

 

2006; sierpień–wrzesień

Na pokładzie „Daru Młodzieży” szkolenie przechodzili studenci szkół morskich Mozambiku i Kenii.

 

2006; 1 września

Dyrektorem Biblioteki Głównej została mgr Jolanta Maciejewska.

 

2006; 6 października

W dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego, w salonie komendanta „Daru Młodzieży”, z inicjatywy prof. dr. Jana K. Sawickiego, odbyła się promocja pierwszego powojennego wydania książki kpt. ż.w. Tadeusza W. Meissnera „Dookoła świata na „Darze Pomorza” (1934-1935)” – poprzednia edycja z 1936 roku była nieosiągalna nawet w bibliotekach i antykwariatach w Polsce (jedynie w Sali Tradycji AMG).

 

2006; 23 października

Utworzony został Fundusz Stypendialny im. Tadeusza Kłopotowskiego – z inicjatywy mgr. inż. Edwarda Wojciecha Kłopotowskiego. Jest kontynuacją stypendium, ustanowionego w 1936 przez Ligę Morską i Kolonialną,  dla  studentów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Głównym celem Funduszu jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych dla studentów wyższych szkół morskich, w szczególności studentów Akademii Morskiej w Gdyni za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych, a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji wyższego szkolnictwa morskiego, w szczególności gdyńskiej uczelni.

 

2007

Zaczęły ukazywać się kolejne uczelniane czasopisma. Wydawany w języku angielskim kwartalnik „The TransNav – The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” zawiera oryginalne prace wnoszące wkład do nauki o szeroko rozumianej nawigacji, także te prezentowane na konferencjach TransNav, dla promowania młodych naukowców i technologii morskich. Jego twórcą i redaktorem naczelnym (Editor-in-Chief) był Adam Weintrit, a co-edytorem dr Tomasz Neumann.

Cyklicznie, raz lub dwa razy w roku, wydawany jest „The Journal of Polish Safety and Reliability Association”. Pojawiają się w nim artykuły oryginalne i recenzowane, będące odpowiedzią na najnowsze wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności, prezentujące sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i analizy niezawodności złożonych systemów i procesów. Redakcja: Krzysztof Kołowrocki i Joanna Soszyńska-Budny.

 

2007; 19 stycznia

Odbyła się uroczystość 25-lecia działalności szkoleniowej Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie oraz 17-lecia Fundacji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w Iławie, założonej w 1990 roku przez Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, Politechnikę Gdańską i miasto Iława, z udziałem rektora prof. Józefa Lisowskiego i prorektora ds. morskich prof. Henryka Śniegockiego.

 

2007; 20–23 lutego

Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Konsultacyjna „Od edukacji do zatrudnienia – jak stworzyć atrakcyjny wizerunek zawodu marynarza”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Akademię Morską w Gdyni. Dotyczyła przyszłej polityki morskiej Unii Europejskiej, której ramy zostały określone w Zielonej Księdze – „W kierunku przyszłej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz”, dokumentu, którego zadaniem ma być ustalenie wspólnej unijnej polityki morskiej.

 

2007; 9–11 marca

Akademia Morska w Gdyni była po raz drugi gospodarzem finału Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – nie tylko dla uczniów szkół o profilu elektrycznym czy elektronicznym, ale również liceów ogólnokształcących.

 

2007; 7–12 maja

Odbyło się Polsko-Niemiecko-Francuskie Seminarium Naukowe „Building bridges in Europe” pod patronatem rektorów Akademii Morskiej i Hochschule Bremenhaven.

 

2007; 20–23 czerwca

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości”.

 

2007; 20–22 czerwca

Odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne TransNav 2007 „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, zorganizowane przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej oraz brytyjski The Nautical Institute. W Sympozjum uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli z 35 państw. Akademia gościła wielu rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, profesorów, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i zawodowych, administracji morskiej, portów, armatorów, firm żeglugowych oraz producentów urządzeń nawigacyjnych, którzy przybyli na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Adama Weintrita, jednocześnie przewodniczącego Poland Branch of The Nautical Institute, który nadal Sympozjum charakter międzynarodowy. Wymyślił też nazwę TransNav - od pierwszych liter nazw kierunków prowadzonych na Wydziale: Transport i Navigation.

 

2007; 28 czerwca

Wielkie uroczystości 25-lecia „Daru Młodzieży” zaczęły się od podniesienia bandery o godz. 8 rano. W mesie studenckiej spotkali się dziennikarze Klubu Publicystów Morskich. W ich obecności dyrektor artystyczny Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Paweł Domaszewicz przekazał, namalowane przez siebie, miniatury wszystkich dotychczasowych komendantów żaglowca. A po sesji Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Mechaników Morskich i Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych, w samo południe, zaczęła się msza św. z udziałem księży i biskupów – uczestników XXII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza.

 

2007; 22–23 października

W Akademii Morskiej odbyła się czwarta edycja sympozjum „Kształcenie na odległość – metody i narzędzia”. Wzięły w nim udział 32 osoby reprezentujące uczelnie publiczne i niepubliczne, szkolnictwo zawodowe, a także przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów szkoleniowych realizowanych w trybie asynchronicznym.

 

2007; 21 grudnia

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Marek Hartman.

 

2008; 11 stycznia

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Józef Lisowski podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, Akademią Europa Nostra i Polską Agencją Rozwoju Turystyki, reprezentowaną przez prezes PART SA Annę Somorowską. Ten strategiczny sojusz umożliwiał przygotowanie realizacji projektów badawczych i transgranicznych, finansowanych z funduszy UE.

 

2008

Kanclerzem AMG został Sławomir Polański.

 

2008

Dział Wydawnictw AMG zmienił nazwę na Wydawnictwo Akademii Morskiej. Kierownikiem pozostała Jadwiga Szczerkowska (sprawująca tę funkcję od 1987 r.).

 

2008; 28 stycznia

Otwarte zostało laboratorium sieci edukacyjnej Morskiej Lokalnej Akademii CISCO w AM w Gdyni. Uczestnicy programu szkoleniowego przygotowywani byli do zdobycia certyfikatu „Cisco Certified Networking Associate”.

 

2008

Rozpoczęła się realizacja (trwająca do 2011 r.) programu „Rozwijaj żagle, Akademio”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem było wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni dzięki podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej, zwiększeniu zainteresowania studiami na kierunkach ścisłych, dostosowaniu studiów do wymogów rynku pracy i potrzeb gospodarki oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej. Objęło m.in. dydaktyków, studentów i absolwentów, a także kandydatów na studia, chcących powierzyć jej kształtowanie swojej przyszłości zawodowej.

 

2008; 17 kwietnia

Nowym rektorem wybrany został prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz.

Prorektorzy:

 • ds. morskich – dr inż. kpt. ż.w. Stanisław Górski, prof. AMG,
 • ds. nauki – prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz,
 • ds. kształcenia – dr hab. inż. Leszek Morawski, prof. AMG; od 2010 r. – dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. AMG.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. AMG,
 • Wydziału Mechanicznego – prof. dr hab. inż. Adam Charchalis,
 • Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski,
 • Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

2008; 24 maja

Otwarcie w Muzeum Wisły (Oddział Centralnego Muzeum Morskiego) w Tczewie wystawy monograficznej „Państwowa Szkoła Morska w Tczewie – kolebka kadr Polskiej Marynarki Handlowej 1920-1930” – przygotowanej ze zbiorów Sali Tradycji AMG oraz CMM. Uroczystość uświetniła rodzina twórcy PSM Kazimierza Porębskiego, bliscy wykładowców i absolwentów tczewskich, grono absolwentów powojennych, licznie przybyli pracownicy uczelni. Wystawa prezentowana była także m.in. uczestnikom Ogólnopolskiej Konferencji Muzeów Morskich i Rzecznych.

 

2008

W Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowana została tablica upamiętniająca kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza.

 

2008

„Dar Młodzieży” przeszedł remont w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, m.in. został zamontowany ster strumieniowy. Poprawiło to zdecydowanie możliwości manewrowe statku, który już nie musi już korzystać z pomocy holownika podczas zawijania do portów i cumowaniu przy nabrzeżach.

 

2008; czerwiec

Świętowano i podsumowano 30-lecie współpracy naukowo-dydaktycznej z Hochschule Bremerhaven: rozwija się wymiana nauczycieli akademickich, uczelnie wspólnie wydają zeszyty naukowe „Joint Proceedings”. Od 1996 r. 4-letnie inżynierskie studia niestacjonarne w specjalności eksplo­atacja instalacji przemysłowych na Wydziale Mechanicznym prowadzone są wg niemieckich programów, a ich absol­wenci, oprócz dyplomu inżyniera mechanika otrzymują niemiecki certyfikat potwierdzający zgodność programu ich studiów z programem Hochschule Bremerhaven. Każdego roku, pod koniec 6. semestru, nasi studenci odbywają tygo­dniowy staż przemysłowy w Hochschule Bremerhaven.

 

2008; 17 czerwca

Uroczyście otwarto Salę Tradycji w nowej aranżacji.

 

2008; 30 czerwca

Nominacje profesorskie otrzymali dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska oraz dr hab. inż. Janusz Zarębski.

 

2008; 30 sierpnia

Ostatniego dnia kadencji rektor prof. Józef Lisowski ufundował i przekazał uczelni tablicę

„Pamięci Alojzego Kwiatkowskiego – radiooficera statku szkolnego «Lwów» Szkoły Morskiej w Tczewie i «Daru Pomorza» Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, komendanta w okresie postoju fregaty w Szwecji w czasie wojny w latach 1939-1945”.

 

2008; 9–13 września

Wydział Mechaniczny AMG współorganizował w Juracie Międzynarodową Konferencję Naukową „6th International Seminar and Workshop – Engineering Design in Integrated Product Development”.

 

2008; 20 września

Odbył się Ogólnopolski Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych oraz konferencja na „Darze Młodzieży” – „Pożegnanie z ropą”. Organizatorem była Akademia Morska w Gdyni oraz Konsorcjum „Green Stream” (w skład którego wchodzili m.in. Klaster Producentów Żywności Ekologicznej „Bioprodukt”, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Instytut Elektrotechniki). Zlot odbył się dzięki sponsorowi  – Gdańskiej Grupie „Energa”.

 

2008; 1 października

Rektor prof. dr inż. Romuald Cwilewicz został przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, skupiającej rektorów 11 państwowych uczelni wyższych naszego regionu. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz społeczności akademickiej naszego regionu.

 

2009; 14 stycznia

Podpisane zostało porozumienie w sprawie długoterminowej współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni a Gdyńskim Centrum Innowacji zarządzającym Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT). Reprezentantem Akademii Morskiej w Gdyni przy podpisaniu porozumienia był prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2009; 18 stycznia

W wieku 89 lat zmarła w Londynie Janina Bielak – nieoficjalna ambasador morskiej i żeglarskiej Polski w Wielkiej Brytanii. Przez ostatnich 35 lat była jednym z najbardziej wpływowych wolontariuszy działających w ramach Sail Training Association i jego różnych organizacyjnych struktur. Uznając zasługi w promowaniu międzynarodowej integracji, Sail Training International ustanowił w 2005 medal jej imienia – „The Janka Bielak Medal”, nadawany za wybitne zasługi dla międzynarodowej przyjaźni i zrozumienia poprzez szkolenie żeglarskie. Dzięki jej staraniom Gdynia otrzymała prawo do organizacji regat w 1974 r., na które przypłynęły żaglowce z całego niemal świata. Czynnie uczestniczyła w organizacji The Cutty Sark Tall Ships’ Races oraz The Tall Ships’ Races. Wspierała także starania Gdyni w ubieganiu się o prawo do organizacji kolejnej edycji regat w 1992.

 

2009; 10 marca

Zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia gdyńskich licealistów pomiędzy prezydentem Gdyni dr. Wojciechem Szczurkiem, rektorem AMG prof. Romualdem Cwilewiczem i rektorem-komendantem Akademii Marynarki Wojennej kontradm. Czesławem Dyrczem.

 

2009; 21–22 maja

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG zorganizowana została XIV Sesja Naukowa Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i bezpieczeństwo żywności – wyzwanie XXI wieku”. W skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wchodzili m.in. pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością oraz Katedry Handlu i Usług. Komitetem Naukowym Sesji kierował prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

2009; 29 maja

Zawieszenie w Polsce obowiązkowej służby z poboru i wprowadzenie ochotniczej służby wojskowej były równoznaczne z rezygnacją z obowiązkowego szkolenia studentów i studentek. Honorowym gościem ostatniej przysięgi wojskowej podchorążych-studentów AMG był Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Przysięgę odbierali: prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski – jako gość honorowy, rektor AMG prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, duszpasterz ludzi morza o. Edward Pracz, kierownik Studium Wojskowego kmdr Tadeusz Kaczorowski.

 

2009; 17–19 czerwca

TransNav 2009 – VIII Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, pod głównym tytułem „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, po raz pierwszy zostało zorganizowane wspólnie przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz prestiżowy brytyjski The Nautical Institute. Akademia gościła rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, profesorów, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i zawodowych, administracji morskiej, portów, armatorów, firm żeglugowych oraz producentów urządzeń nawigacyjnych. Uczestnikami imprezy, biernymi i czynnymi, byli przedstawiciele 37 państw.

 

2009

W Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowana została tablica upamiętniająca inż. Antoniego Garnuszewskiego.

 

2009; 2–5 lipca

Po raz czwarty Gdynia była na trasie The Tall Ships’ Races. W tej wielkiej imprezie wzięło udział 101 żaglowców, w tym 21 klasy A (największe żaglowce świata) i ponad 2,5 tys. członków załóg. Wielką paradę odbierał szacowny jubilat „Dar Pomorza”, poprowadził gospodarz – „Dar Młodzieży” i fantastycznie dopisała pogoda: świeciło słońce, wiał lekki wiatr, żaglowce zaprezentowały się pod pełnymi żaglami.

 

2009; 4 lipca

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. AMG, oraz prodziekan WN dr inż. Artur Król gościli w murach uczelni sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimiosa Mitropoulosa.

 

2009; 2 sierpnia

Akademia Morska była gospodarzem VI Akademickich Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, patronat honorowy objął prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek. W mistrzostwach udział wzięły 32 drużyny z 13 państw, w tym 15 zespołów męskich i 17 żeńskich. W ciągu 5 dni studenci walczyli o zwycięstwo, rozgrywając wspaniałe mecze na boiskach plaży miejskiej w Gdyni.

 

2009; 4 października

Podczas inauguracji roku akademickiego, z okazji rozpoczęcia uroczystych obchodów 90-lecia polskiego szkolnictwa morskiego oraz 100-lecia „Daru Pomorza”, miał prapremierę utwór skomponowany specjalnie przez Jerzego Maksymiuka, a wykonany pod batutą kompozytora przez muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Joanny Wnuk-Nazarowej. Dialogujące między sobą dwie grupy muzyków grały na instrumentach dętych blaszanych i perkusji. Jedna grupa – na nabrzeżu, druga – na „Darze Młodzieży”, jako symbol więzi między Akademią Morską a piękną fregatą, między tymi, „co na lądzie”,  a tymi, „co na morzu”.


2009; 7 października

Na Wydziale Mechanicznym zainstalowano nowy symulator siłowni okrętowej składający się z dwóch części – Centrum Symulacji Siłowni Okrętowej z 12 stanowiskami komputerowymi oraz pełnozadaniowego symulatora siłowni okrętowej w wersji sprzętowej.

 

2009; 10 października

Z okazji 100-lecia „Daru Pomorza” ceremonię odnowienia chrztu żaglowca poprowadził duszpasterz ludzi morza o. Edward Pracz. Gości witał dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Po uroczystościach i podniesieniu bandery odbyła się – w sali konferencyjnej Wydziału Nawigacyjnego AMG – sesja historyczno-okolicznościowa.

 

2009

W miejsce Jacht Klubu Akademii Morskiej utworzony został Ośrodek Żeglarski. Kierownikiem rektor mianował doświadczonego żeglarza i szkoleniowca dr. Andrzeja Szklarskiego. Główne zadanie –  promocja uczelni oraz działanie na rzecz szeroko pojętego wychowania żeglarskiego i wodnego poprzez organizację szkoleń żeglarskich, rejsów stażowo-szkoleniowych, rajdów, spływów i imprez integracyjnych. Za korzystanie z jachtów studenci i pracownicy AMG wnosili opłaty symboliczne, natomiast osoby spoza uczelni – na zasadach komercyjnych (chyba, że przepracowali na rzecz Ośrodka określoną ilość godzin).

 

2009; 3 listopada

Akademia Morska pożegnała byłego rektora doc. dr. Mikołaja Kosteckiego (1924-2009) – członka Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, absolwenta Politechniki Gdańskiej, od 1979 r. pracującego w Wyższej Szkole Morskiej (był już wówczas autorem 15 publikacji, 6 patentów, 3 skryptów i podręcznika akademickiego, miał w dorobku 30 cennych prac naukowo-badawczych), od września 1980 przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w WSM, w maju 1981 wybrany rektorem WSM, a 15 grudnia, po ogłoszeniu stanu wojennego, usunięty ze stanowiska rektora. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi.

 

2009; 30 grudnia

Nominacje profesorskie otrzymali dr hab. inż. Piotr Palich oraz dr hab. Jan Kazimierz Sawicki.

 

2009; 25 listopada

Trzech studentów Wydziału Nawigacyjnego, członków Koła Naukowego „Nawigator”, udało się 25 listopada 2009 r. do Hartlepool w Wielkiej Brytanii, by złożyć biało-czerwone kwiaty na grobie kapitana Mamerta Stankiewicza w 70. rocznicę zatonięcia transatlantyku m/s „Piłsudski” i tragicznej śmierci kapitana w listopadzie 1939 roku. Sprawy związane z wyjazdem koordynował dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. AMG, koszty wyjazdu pokrył dziekan Wydziału Nawigacyjnego i opiekun koła dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. AMG, a honorowy patronat sprawował rektor prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz.

 

2010

Kierownikiem Wydawnictwa Akademii Morskiej została Beata Gniadowicz. Nakładem Wydawnictwa ukazują się przede wszystkim podręczniki, skrypty, monografie naukowe, materiały konferencyjne oraz periodyki o charakterze naukowym. W dorobku wydawniczym oficyny jest też wiele tytułów o charakterze popularyzatorskim, poruszających głównie tematy i wątki związane z polskimi tradycjami morskimi i sprawami morza.

 

2010; 1 kwietnia

Zmarł dr hab. inż. Leszek Morawski – członek Senatu WSM i AMG, prorektor, dziekan Wydziału Elektrycznego AMG, profesor nadzwyczajny AMG, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Był autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych i technicznych, kilku patentów oraz ponad 100 publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą.

Pogrzeb prof. Leszka Morawskiego odbył się 6 kwietnia na cmentarzu w Mikoszewie.


2010; 29 kwietnia

Akademia Morska w Gdyni uczciła 10. rocznicę podniesienia bandery na „Horyzoncie II”. Pracowite dziesięciolecie to setki praktyk studenckich oraz dziesiątki rejsów, głównie w zimne strefy Spitsbergenu, bowiem statek szkolno-badawczy, mający najwyższą klasę lodową, doskonale nadaje się do przewozu zarówno ekip, jak i materiałów oraz zaopatrzenia na stację polarną Polskiej Akademii Nauk.

 

2010; 16 czerwca

Inaugurując obchody 90-lecia szkolnictwa morskiego, do Tczewa udała się delegacja Akademii Morskiej z rektorem i Senatem na czele, dla uhonorowania społeczności i władz Tczewa. Przed budynkiem, gdzie w latach 1920-1930 mieściła się Szkoła Morska, stanęły poczty sztandarowe Akademii Morskiej i mieszczącego się tam obecnie liceum, a rektor prof. R. Cwilewicz przekazał szkolnej bibliotece komplet książek kpt. ż.w. Karola O. Borchardta – jednego z najbardziej znanych tczewskich absolwentów. Dalsza część wyjazdowego posiedzenia Senatu AMG odbyła się w budynku Muzeum Wisły, gdzie uhonorowano zasłużonych pamiątkowymi medalami, a następnie zwiedzano wystawę „Państwowa Szkoła Morska w Tczewie – kolebka kadr Polskiej Marynarki Handlowej 1920-1930”.

 

2010; 23 czerwca

Zmarł kpt. ż.w. Leszek Wiktorowicz, absolwent (z roku 1962) Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, wieloletni komendant „Daru Młodzieży”. Był kierownikiem nauk w dziewiczym rejsie żaglowca w 1982 r., następnie został komendantem fregaty. Dowodził żaglowcem od 1982 do 2007 r. (z przerwami), a także podczas wyprawy dookoła świata i wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. Był Grotmasztem Bractwa Kaphornowców, działał w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, był prezydentem Sail Training Association Poland, wiceprzewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” i od 2008 komendantem statku-muzeum „Dar Pomorza”. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”. Spoczywa na Cmentarzu Witomińskim.

 

2010

Zakończyła 17-letnią działalność Pracownia Historii Akademii Morskiej, kierowana przez prof. dr. hab. Jana K. Sawickiego. W ramach „Ksiąg Floty Ojczystej” ukazało się do tamtej pory 37 tytułów – była to najdłuższa w polskim piśmiennictwie morskim seria wydawnicza.

 

2010; 7 października

Nominację profesorską otrzymała dr hab. Izabela Steinka.

 

2010; 8 grudnia

W czasie obchodów Święta Szkoły wbito gwoździe w drzewiec nowo ufundowanego sztandaru Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, założonego w 1991 r. Na sztandarze wyhaftowany jest rok 1924, bowiem wtedy powstał w Tczewie pierwszy Związek Absolwentów, z przewodniczącym Rowmundem Piłsudskim z Wydziału Nawigacyjnego. W 1948 r. zawiązane zostało Koło Absolwentów, sekretarzem wybrano Stefana Gorazdowskiego, ale w 1949 r. zostało zlikwidowane, jak wszystkie niezależne organizacje społeczne.

 

2010; 20 grudnia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Nawigacyjnemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

 

2011; 25-27 maja

Akademia Morska w Gdyni wspólnie z Politechniką Gdańską była organizatorem i gospodarzem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, w której uczestniczyły 24 techniczne szkoły wyższe.

 

2011; czerwiec

Z inicjatywy władz Akademii Morskiej i Zespołu Szkół Plastycznych na pokładzie „Daru Młodzieży” odbył się plener artystyczny. Kandydaci na artystów i kandydaci na wilków morskich wzięli udział we wspólnym rejsie. Hasłem pleneru było: namalować morze. Poplenerowy dorobek został zaprezentowany podczas Święta Szkoły 8 grudnia.

 

2011; 12–14 czerwca

Odbył się światowy zjazd wyższych uczelni morskich. Organizatorem było Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Uczelni Morskich (IAMU), gospodarzem – Akademia Morska. Gdynia gościła flotyllę żaglowców uczelni morskich z całego świata, rektorów, profesorów i 1200 studentów z ponad 50 uczelni morskich, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Chin, Egiptu, Wietnamu, Japonii, Ghany. Spotkaniu towarzyszyła konferencja naukowa oraz warsztaty dla studentów.

 

2011; 15–17 czerwca

TransNav – na Wydziale Nawigacyjnym odbyło się IX międzynarodowe sympozjum nawigacyjne pt. „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, zorganizowane wspólnie przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz The Nautical Institute.

 

2011

W Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowana została tablica upamiętniająca kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego, pierwszego komendanta statku szkolnego „Lwów”.

 

2011; 2 września

Podczas The Culture 2011 Tall Ships Regatta „Dar Młodzieży”, dowodzony przez kpt. ż.w. Artura Króla, jako najszybszy żaglowiec klasy A, przekroczył linię mety. Tym samym został nie tylko bezapelacyjnym zwycięzcą regat na trasie Turku – Gdynia o nagrodę „Tea Cup Trophy”, ale również prestiżowego wyścigu z siostrzaną rosyjską fregatą – „Mirem”.

 

2011; 21–23 września

Na terenie Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications (ICCCI 2011). ICCCI 2011 to już trzecia konferencja z serii ICCCI, poświęconej kolektywnej inteligencji obliczeniowej. Poprzednie dwie odbyły się we Wrocławiu w 2009 roku oraz w 2010 roku w Kaohsiung (Tajwan).

 

2011; 30 września

Na Wydziale Nawigacyjnym przy al. Jana Pawła II 3 uroczyście otwarto nowe Planetarium oraz świętowano zakończenie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, a dotyczącego „podwyższenia jakości infrastruktury naukowo-dydaktycznej przez nadbudowę, rozbudowę i zakup wyposażenia”. Oprócz nowego Planetarium, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt, do użytku oddano cztery przestronne sale dydaktyczne oraz reprezentacyjną salę seminaryjną z oryginalnym tarasem i pięknym widokiem na Zatokę.

 

2011; 30 września

Na nabrzeżu Pomorskim (al. Jana Pawła II), w miejscu cumowania „Daru Młodzieży”, odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej kapitanowi żeglugi wielkiej Leszkowi Wiktorowiczowi: „Leszek Wiktorowicz – Z tego miejsca przez 25 lat wyruszał w rejsy wybitny człowiek morza, budowniczy i komendant «Daru Młodzieży», wychowawca pokoleń polskich marynarzy, dowódca w wyprawie «Darem Młodzieży» dookoła świata wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. Tablicę tę wmurowują jego załoga, wychowankowie, dziennikarze i przyjaciele”.

 

2011; 12 listopada

Ustanowiona została Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza dla honorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Powołali ją spadkobiercy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, miasto Gdynia, Stowarzyszenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press Club.

 

2012; 10 stycznia

Akademia Morska podpisała porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Małopolską Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Umowa ta dała pracownikom naukowym uczelni nowy obszar badawczy, a straży – możliwość korzystania z wyników badań. Porozumienie podpisali: prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz – rektor ds. nauki, dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu, prof. AMG, oraz st. bryg. mgr inż. Andrzej Mróz – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 

2012; 13 marca

W Akademii Morskiej odbył się Finał XIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej, Elektronicznej i Teleinformatycznej EUROELEKTRA, ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, przy współudziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Rektor Akademii Morskiej i dziekan Wydziału Elektrycznego ufundowali dla zwycięzców w poszczególnych grupach oraz dla ich opiekunów naukowych (3 nauczycieli szkół) nagrodę główną w postaci rejsu statkiem szkolnym „Dar Młodzieży".

 

2012; 26 marca

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Komisja ds. przygotowania wniosku o przyznanie WE uprawnienia w składzie: prof. dr hab. inż. Józef Lisowski – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Marek Hartman – członek, prof. dr hab. Wojciech Sobczak – członek, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – członek, została powołana na posiedzeniu Rady Naukowej WE 18 marca 2010 r.

 

2012; 26 kwietnia

Rektor prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz podpisał zawarcie ugody (przed Sądem Okręgowym w Warszawie) między Akademią Morską a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie „Daru Młodzieży”. Zgodnie z ugodą ministerstwo uznało, że Akademia Morska w Gdyni jest właścicielem i armatorem „Daru Młodzieży”, który jest jej majątkiem trwałym i stanowi składnik mienia uczelni. 12 września prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG, odebrał w Izbie Morskiej w Gdyni certyfikat okrętowy stały „Daru Młodzieży”, z wpisem potwierdzającym prawa własności AMG.

 

2012; kwiecień

Nowym rektorem wybrany został prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

Prorektorzy:

 • ds. morskich – dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG,
 • ds. nauki – prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski,
 • ds. kształcenia – dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. AMG.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. AMG,
 • Wydziału Mechanicznego – prof. dr hab. inż. Adam Charchalis,
 • Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski,
 • Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

2012; 7 sierpnia

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Wiesław Tarełko.

 

2012; 23–26 sierpnia

„Dar Młodzieży”, dowodzony przez kpt. ż.w. Artura Króla, jako pierwszy minął linię mety w drugim etapie The Tall Ships' Races. Na trasie z Lizbony do Kadyksu Białej Fregacie przez cały czas deptał po piętach rosyjski „Mir”, który jednak ukończył wyścig godzinę później.

 

2012; 6 października

Odbyła się uroczystość nadania imienia flagowemu jachtowi uczelni „Nest” (jak nazywał się pierwszy żaglowiec szkolny, kupiony w 1920 r. i przemianowany na „Lwów”) oraz oficjalne otwarcie Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w odnowionych pomieszczeniach. Ośrodek dysponował wówczas w sumie sześcioma jednostkami pływającymi: czterema („Nest”, „Almak”, „August”, „Twins”) jachtami żaglowymi, pontonem ze sztywnym dnem typu RIB, zarejestrowanym jako jacht motorowy, dwiema szalupami wiosłowo-żaglowymi „Dar Młodzieży 1” i „Dar Młodzieży 2”, użyczonymi przez szkolną fregatę.

 

2012; 26 października

Na pokładzie „Daru Młodzieży”, z udziałem rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza i prorektora ds. morskich dr. inż. kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego, prof. AMG, odbyło się pierwsze spotkanie konwentu Akademii Morskiej, powołanego uchwałą Senatu AMG miesiąc wcześniej. Do kompetencji i zadań konwentu należało wspieranie i promowanie rozwoju Akademii celem efektywnego dostosowania jej potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego do potrzeb miasta, regionu i kraju oraz jego optymalnego wykorzystania na rzecz rozwoju sektora morskiego.

W skład konwentu weszli: Anna Wypych-Namiotko – podsekretarz stanu w MTBiGM, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, kontradm. Ryszard Demczuk – szef szkolenia Marynarki Wojennej, Andrzej Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Teresa Kamińska – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Andrzej Karnabal – dyrektor Chipolbroku, Walery Tankiewicz – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Zbigniew Paszkowicz – przewodniczący rady nadzorczej Lotosu, Jan Jankowski – prezes Polskiego Rejestru Statków SA, Zbigniew Canowiecki – prezes zarządu Pracodawcy Pomorza, Inacio Golebski – wiceprezes zarządu Det Norske Veritas Poland sp. z o.o., Waldemar Stawski – członek rady nadzorczej BRE-Banku.

 

2012; 8 listopada

Akademia Morska w Gdyni, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku oraz Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach podpisały porozumienie zapewniające absolwentom tych szkół możliwość kontynuowania nauki w AMG, na studiach magisterskich i doktoranckich.

 

2012; 23 listopada

Firma Elte GPS sp. z o.o. z Krakowa przedstawiła na targach POLEKO 2012 pojazd z napędem elektrycznym, który powstał w ramach współpracy z Akademią Morską w Gdyni. Pojazd marki SMOK, zasilany w pełni z akumulatorów elektrycznych, był pierwszą w Polsce prototypową konstrukcją elektrycznego pojazdu sportowego w pełni użytkowego.

 

2012; 8 grudnia

Podczas tradycyjnych obchodów Święta Szkoły rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz dokonał uroczystego otwarcia nowego symulatora na Wydziale Nawigacyjnym AMG. Symulator SimFlex Navigator (zbudowany przez firmę Force Technology) pozwala realizować badania naukowe, proces dydaktyczny, szkolenia i symulacje w obszarze bezpieczeństwa transportu morskiego z wykorzystaniem trzech mostków nawigacyjnych równocześnie.

 

2012; 17 grudnia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo oraz Wydziałowi Elektrycznemu do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

 

2013; 1 marca

Z inicjatywy rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza odbyło się drugie spotkanie Konwentu AMG. Omawiany był projekt ustawy, pozwalający przedsiębiorstwom przekazywać 1 proc. podatku CIT uczelniom wyższym.

 

2013; 12 marca

Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek i rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz podpisali 12 marca 2013 r. porozumienie o współpracy.

 

2013; 30 marca

Na cmentarzu komunalnym w Pierwoszynie Akademia Morska pożegnała byłego rektora dr. kpt. ż.w. Władysława Rymarza, profesora Akademii Morskiej w Gdyni – wykładowcę, dziekana, wybitnego znawcę międzynarodowego prawa morskiego.

 

2013; 19–21 czerwca

TransNav – na Wydziale Nawigacyjnym odbyła się X międzynarodowa konferencja nawigacyjna pt. „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, zorganizowana wspólnie przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz The Nautical Institute.

 

2013; 12 listopada

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu.

 

2014; 11–18 maja

Z okazji 30-lecia partnerstwa, na zaproszenie strony chińskiej, wizytę w Shanghai Maritime University złożyła delegacja Akademii Morskiej w Gdyni w składzie: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG, oraz dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. AMG.

 

2014

W Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowane zostały tablice upamiętniające kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza oraz kadm. Adama Mohuczego – dyrektora SM i PSM w latach 1929-1936.

 

2014; 27 czerwca

Rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej kpt. ż.w. dr Andrzej Królikowski odsłonili tablicę upamiętniającą wychowawcę pokoleń oficerów rybołówstwa i floty – kpt. ż.w. Wiktora Gorządka. Tablica umieszczona została na budynku przy ul. Warszawskiej 28/30, w którym mieszkał kapitan.

 

2014

Nagrodą Czerwonej Róży uhonorowane zostało Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL (opiekunem był dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. AMG). Nagrodę odbierali przedstawiciele koła Piotr Głębski i Wojciech Koznowski.

 

2014; 9 lipca

Spółka MOL (Europe) B.V., będąca europejskim oddziałem japońskiego armatora kontenerowego Mitsui O.S.K. Lines, rozpoczęła współpracę z Akademią Morską w Gdyni.

 

2011; 11 lipca

Na pokładzie „Daru Młodzieży” rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz podejmował Radę Rektorów Województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prof. Dorota Pyć.

 

2014; 15–18 sierpnia

Z okazji 40. rocznicy organizacji pierwszego w Gdyni (i w Polsce) wielkiego zlotu żaglowców Operacja Żagiel ’74 miasto zorganizowało Operację Żagle Gdyni 2014. Przy gdyńskich kejach zacumowało 25 jednostek z sześciu państw, w tym największe na świecie „Sedov” i „Kruzensztern” oraz portugalska „Santa Maria Manuela”, dla której była to pierwsza wizyta w polskim porcie.

 

2014; sierpień

Na nabrzeżu Pomorskim, w pobliżu miejsca cumowania „Daru Pomorza", wmurowano tablicę upamiętniającą komendanta żaglowca kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza. Dwa miesiące wcześniej odsłonięta została tablica w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

 

2014; 7–10 września

40. jubileuszowy Międzynarodowy Kongres EUROPEAN KONES 2014 (40th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means), zorganizowany przez Akademię Morską w Gdyni, Instytut Lotnictwa, Polską Akademię Nauk oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, odbył się w Juracie w dniach 7-10 września 2014 roku. KONES to największa w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej konferencja dotycząca zespołów napędowych oraz środków transportu.

 

2014; 15–17 września

W Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się 18th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2014). Głównym organizatorem był KES International z Wielkiej Brytanii, współorganizatorami Akademia Morska w Gdyni – Katedra Systemów Informacyjnych oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

 

2014; 29 września

Gościem AMG był sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Koji Sekimizu, podejmowany śniadaniem na „Darze Młodzieży”.

 

2014; 1 października

Podczas rekrutacji na jedno miejsce przypadało 4,2 kandydata. Wnioski złożyło 5186 osób, przyjęto 1236, w tym 233 kobiety (ze sprawozdania MNiSW).

 

2014; 10 października

Rada Miasta Gdyni nadała nowo wytyczonej ulicy w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino imię kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza. Uroczystość odbyła się 10 października z udziałem rektora AMG prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza, rodziny kapitana oraz dyrekcji i uczniów Szkoły Podstawowej nr 39, noszącej imię kapitana.

 

2014; 2 grudnia

Kapituła Konkursowa Fundacji CATI przyznała Akademii Morskiej w Gdyni nagrodę Primus Innovatorum (Transport Logistyka i Infrastruktura) za aktywną działalność na rzecz budowy na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa nowego kierunku studiów innowacyjna gospodarka oraz tworzenia w jego ramach specjalności innowacyjne systemy transportowe i logistyczne.

 

2014; 8 grudnia

Uroczyście została otwarta nowa siedziba Biblioteki Głównej AMG (w wyremontowanych pomieszczeniach po starej kotłowni). Uchwałą Senatu AMG Biblioteka otrzymała imię sławnego absolwenta Szkoły Morskiej, wybitnego pisarza-marynisty Karola Olgierda Borchardta.

 

2014; 19 grudnia

Nominacje profesorskie otrzymały dr hab. Barbara Marciszewska oraz Maria Śmiechowska.

 

2015; 16 stycznia

Zmarł inż. Zenon Rosenau (1935-2015), wieloletni nauczyciel akademicki, współorganizator Wydziału Elektrycznego, pracownik kolejno: Państwowej Szkoły Morskiej, Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni, prodziekan, członek Senatu.

 

2015; 30 stycznia

Studenci specjalności technologie offshorowe zakończyli pracę nad wizualizacją 3D budynku Wydziału Nawigacyjnego. Kierownikiem zespołu był inż. Mateusz Kamiński, w pomiarach inwentaryzacyjnych znaczącej pomocy udzielili Marcin Deniziuk i Maciej Mindowicz. Pomysłodawcą i inicjatorem prac był prof. dr hab. inż. Cezary Specht z Katedry Transportu i Logistyki Wydziału Nawigacyjnego, uznany autorytet w dziedzinie geograficznych systemów informacyjnych (GIS).

 

2015; 28 lutego

Kalendarz Akademii Morskiej w Gdyni zwyciężył w VIII edycji Konkursu Kalendarzy branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w kategorii kalendarzy ściennych. Zdjęcie wykonane zostało przez Tomasza Degórskiego w sierpniu 2013 r. na Zatoce Gdańskiej, podczas wchodzenia po raz pierwszy do portu gdańskiego największego kontenerowca na świecie (440 m) firmy MAERSK, któremu asystował żaglowiec Akademii Morskiej w Gdyni „Dar Młodzieży” (110 m). Projekt graficzny opracował Artur Tarasiewicz. W rywalizacji o laur najlepszego kalendarza TSL wystartowało 37 firm.

 

2015; 6–9 marca

Na zaproszenie chóru z Kaiserslautern (Nadrenia-Palatynat) chór Akademii Morskiej koncertował w Niemczech w Kaiserslautern, Heidelberg i Neustadt.

 

2015; 12 marca

Zmarł kpt. ż.w. Roman Matulewski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1961 r., dowódca statku instrumentalnego WSM „Zenit”, kierownik praktyk na statku szkolno-towarowym „Antoni Garnuszewski”, kapitan „Horyzontu II”.

 

2015; 19 marca

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni nadała prof. dr. kpt. ż.w. Danielowi Dudzie – wykładowcy AMW, rektorowi Wyższej Szkoły Morskiej w latach 1972-1981 – tytuł doktora honoris causa. W uroczystości uczestniczył rektor prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2015; marzec

AMG znalazła się w gronie 4310 uczelni z Europy, którym Komisja Europejska przyznała nową Kartę Uczelni Erasmusa, tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2014-2020. Karta uprawniała do ubiegania się o dofinansowanie wszystkich działań międzynarodowych w ramach  programu Erasmus+, w tym m.in. mobilności studentów i pracowników.

 

2015; 28 kwietnia

„Horyzont II” świętował 15 lat w służbie edukacji i nauki. W pierwszy bałtycki rejs szkoleniowy „Horyzont II”, pod dowództwem kpt. ż.w. Juliana Witkowskiego, wyszedł 9 maja 2000 roku, a pod koniec czerwca – w pierwszą podroż na Spitsbergen.

 

2015

Opracowana została seria pilotażowa 28 podręczników akademickich w języku portugalskim dla Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe, dla 14 specjalności. Koordynatorem projektu Angola II był prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski.

 

2015

Akademię Morską w Gdyni odwiedziła delegacja reprezentująca ministra rybołówstwa i ekonomii morskiej Republiki Senegalu. To efekt wcześniejszych ustaleń i podpisanego memorandum określającego ramy współpracy przy tworzeniu w Senegalu Państwowej Wyższej Szkoły Morskiej. Gości zapoznano z systemem kształcenia w Akademii Morskiej, zostali także przyjęci przez rektora AMG prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza.

 

2015; 8 czerwca

Akademia Morska w Gdyni, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja), miasto i gmina Sztum oraz „Helisa" – Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności byli organizatorami V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Samorząd – Nauka – Biznes. Dobre praktyki. Współpraca. Strategie”.

 

2015; 17–19 czerwca

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, wspólnie z prestiżowym The Nautical Institute, zorganizował w czerwcu br. Międzynarodową Konferencję TransNav 2015 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, jedną z największych imprez nawigacyjnych w Europie. Było to już 11. spotkanie, a 5. od czasu, gdy nadany mu został szeroki wymiar międzynarodowy.

 

2015; 22 czerwca

Na pokładzie ,,Daru Pomorza” odbyła się uroczystość upamiętniająca 85. rocznicę podniesienia bandery.

 

2015; 24–26 czerwca

Odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom informatyki, systemom sterowania i przetwarzaniu informacji – IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF 2015) – organizowana przez Katedrę Systemów Informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni. Współorganizatorami byli: Polska Sekcja IEEE (PC IEEE – Polish Section of The Institute of Electrical and Electronics Engineers), Sekcja IEEE SMC (SMC – Systems, Man and Cybernetics Society), Komitet Techniczny IEEE SMC Computational Collective Intelligence, którego członkiem jest prof. Piotr Jędrzejowicz – rektor Akademii Morskiej w Gdyni, oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

 

2015; 1 lipca

W sali Senatu odbyło się uroczyste przekazanie Akademii Morskiej w Gdyni modelu statku „MOL Bravo” typ B, ufundowanego przez spółkę MOL (Europe) B.V.

 

2015; 6 lipca

Zmarł Ryszard Nadstawny – w Wyższej Szkole, później Akademii Morskiej przepracował 32 lata, z czego 27 na statkach szkolnych, na „Horyzoncie II” jako chief oficer.

 

2015; 16 lipca

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Piotr Krzyślak.

 

2015; 13 czerwca

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 

2015; 16 września

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Krzysztof Górecki.

 

2015; 17 września

Akademia Morska w Gdyni gościła oficjalną delegację z Szanghaju. Podpisane zostało Memorandum of Understanding, będące dokumentem przedłużającym i uaktualniającym porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy uczelniami w 1984 roku. Ponadto podpisany został aneks przewidujący wymianę studentów pomiędzy instytucjami.

 

2015; 1 października

Rozpoczęta została pierwsza edycja studiów podyplomowych na Wydziale Nawigacyjnym Modern Ship Management. Autorem koncepcji, programu oraz kierownikiem został dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. AMG.

 

2015; 4 października

Zmarł Wojciech Wieteska, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej, członek załóg żaglowców szkolnych „Dar Pomorza" i „Dar Młodzieży", absolwent Państwowego Studium Medycznego i Wydziału Administracyjnego WSM z 1984 r. Zatrudniony jako pielęgniarz na fregacie „Dar Pomorza", członek załogi „Daru Młodzieży" praktycznie we wszystkich wielkich podróżach, z rejsem dookoła świata w latach 1987/1988 i opłynięciem Przylądka Horn.

 

2015; październik

„Dar Młodzieży” przeszedł w Stoczni Remontowej NAUTA planowany remont i modernizację wnętrz, głównie w części studenckiej. Przez kubryki przewinęło się od 1982 roku prawie 19 tysięcy studentów, uczniów średnich szkół morskich i żeglarzy, więc koje oraz elementy wyposażenia nosiły wyraźnie ślady 33-letniej intensywnej eksploatacji.

 

2015; 8 grudnia

Podczas dorocznego Święta Szkoły, ale bardziej uroczystego, bo przypadającego w 95-lecie, odbyły się w Akademii Morskiej w Gdyni obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Przewodnim tematem była innowacyjna gospodarka, a zadaniem, które rektorzy uczelni technicznych postawili sobie za cel główny – stworzenie podstaw do wypracowania dokumentu „Pakt dla nauk technicznych”, będącego zbiorem wytycznych nakreślających kierunki dalszego rozwoju nauk technicznych w Polsce, w oparciu o ścisłą współpracę z polskim biznesem.

 

2015; 10 grudnia

W 2015 r. pierwszy w dziejach uczelni zaszczytny tytuł doktora honoris causa otrzymał wybitny specjalista z zakresu automatyki i teorii sterowania prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN. Z inicjatywą wystąpił w grudniu 2014 r. dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

 

2017; 17 grudnia

Prorektorzy trzech największych uczelni technicznych Trójmiasta: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. AMG, dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW podpisali 17 grudnia 2015 r. porozumienie o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów II stopnia w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego oraz unikatowego w Polsce kierunku o nazwie technologie kosmiczne i satelitarne.

 

2015; grudzień

Odbyła się uroczystość otwarcia nowych laboratoriów Wydziału Elektrycznego w nadbudowie budynku F oraz nowych pomieszczeń administracji. Przewodniczył jej dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który wspólnie z rektorem prof. zw. dr. hab. Piotrem Jędrzejowiczem dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Nowe laboratoria zostały zbudowane oraz wyposażone w ramach projektu RIDAM, finansowanego z funduszy europejskich.

 

2016; luty

Decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport. Tym samym znalazł się w zaszczytnym gronie pięciu jednostek akademickich posiadających prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie transport.

 

2016; 20 maja

W holu Wydziału Nawigacyjnego, dla upamiętnienia 30. rocznicy śmierci kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta, zostało odsłonięte popiersie tego wybitnego pisarza, marynarza i wychowawcy kadr morskich, który w gmachu tym wykładał astronawigację. Inicjatorami wystąpienia do Muzeum Miasta Gdyni z prośbą o przekazanie uczelni popiersi, byli kpt. ż.w. Michał Mielniczak (były uczeń kpt. Borchardta) oraz red. Michał Dąbrowski.

 

2016; kwiecień

Wybrany został nowy zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, z przewodniczącym st. of. mech. Lechem Rezlerem.

 

2016

Katedra Eksploatacji Statku zakupiła model kontenerowca o długości 397,6 metrów, szerokości 56,4, zanurzeniu 14,5 m; statek jednośrubowy, stan pełnego załadowania (Mathematical Ship Model No. 3630 „Albert Mærsk” – Force Technology).

Jest to drugi model kontenerowca o długości 400 metrów dostępny w bazie symulatora nawigacyjno-manewrowego SimFlex Navigator 4.6 Katedry Eksploatacji Statku.

 

2016; maj

Przewodniczącym Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych został Bolesław Grzemski.

 

2016; 19 kwietnia

Zmarł dr inż. Andrzej Gil (1946-2016), adiunkt Katedry Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym, dziekan przez cztery kadencje.

 

2016; 17 czerwca

Rektor prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz uczestniczył w uroczystości wmurowania w nabrzeże Pomorskie pamiątkowej tablicy poświęconej kapitanowi Wiktorowi Gorządkowi, który dowodząc przez 25 lat statkiem szkolnym „Jan Turlejski”, wychował wielu oficerów polskiej floty rybackiej i handlowej.

 

2016

Laureatem „Czerwonej Róży” został Paweł Górecki, student II roku elektroniki i telekomunikacji magisterskich studiów uzupełniających AMG.

 

2016; 21 czerwca

Zmarł st. of. mech. Jan Rackman, absolwent Wydziału Mechanicznego z 1948 r., pierwszy uczeń, który po wojnie złożył podanie o przyjęcie do Państwowej Szkoły Morskiej, mechanik na t/s „Stefan Batory”, znany jako pierwszy fachowiec od napędów turbinowych.

 

2016; 31 marca

Rektorem AMG wybrany został prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Prorektorzy:

 • ds. morskich – dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG/UMG,
 • ds. nauki – dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG/UMG,
 • ds. kształcenia – dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. AMG/UMG 2016-2019; dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. UMG 2019-2020.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. Leszek Smolarek, prof. AMG/UMG,
 • Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. AMG/UMG 2016-2019; prof. dr hab. inż. Adam Charchalis 2019-2020,
 • Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki,
 • Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski.

 

2016; 28 grudnia

W Bremenhaven zmarł w wieku 80 lat kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz (absolwent WN z 1957), ostatni komendant „Daru Pomorza” i pierwszy komendant „Daru Młodzieży”.

 

2017; 3 stycznia

Zmarł dr inż. st. of. mech. Zygmunt Górski, prof. AMG (1945-2017) – były dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, długoletni pracownik Katedry Siłowni Okrętowych, wychowawca pokoleń inżynierów mechaników okrętowych, autor podręczników, absolwent Wydziału Mechanicznego PSM z 1965 r. i Wydziału Mechanicznego WSM z 1983 r.

 

2017; 8 stycznia

Zmarła dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. AMG (1952-2017)– związana z uczelnią od 1979 r. nauczycielka akademicka. Była kierowniczką Katedry Studiów Podyplomowych, od 2000 – Katedry Technologii i Organizacji Żywienia. Promotorka kilku prac doktorskich, prowadziła seminaria magisterskie.

 

2017; 19 stycznia

Zmarł dr hab. inż. Piotr Dębicki, prof. AMG; od 1 lipca 2002 roku pracował w Akademii Morskiej w Gdyni; do roku 2005 w Katedrze Radioelektroniki Morskiej, a następnie w Katedrze Elektroniki Morskiej. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych, jednej monografii, pięciu patentów oraz czterech zgłoszeń patentowych.

 

2017; 29 stycznia

Zmarł Stanisław Kurek (1928-2017) – były pracownik Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, człowiek morza, który miał za sobą 26 lat służby na jednostkach Wyższej Szkoły Morskiej, głównie na statku instrumentalnym „Horyzont”. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim.

 

2017; 2 lutego

Zmarł kmdr w stanie spoczynku dr hab. Michał Holec, prof. AMG, były dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, długoletni kierownik Katedry Nawigacji, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, oddany bez reszty pracy dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz szkolnictwa morskiego, wychowawca wielu pokoleń oficerów Polskiej Marynarki Handlowej, wielki autorytet w dziedzinie nawigacji, oceanografii i meteorologii.

 

2017; 2 lutego

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG, wszedł w skład zespołu tworzącego Konwent Morski, utworzonego z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, jako organu doradczego i opiniotwórczego zajmującego się najważniejszymi zagadnieniami z zakresu działań resortu gospodarki morskiej RP.

 

2017; 3 marca

Zmarł kpt. ż.w. Marek Warmijak (1946–2017), od 1976 r. związany z WSM, nauczyciel akademicki, jednocześnie oficer, później kapitan szkolnego statku instrumentalnego „Zenit”.

 

2017; luty

Dwuletni okres kształcenia zakończyło 16 studentów angolskich w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu ANGOLA i z tytułem magistra wrócili do kraju, by stać się wkrótce kadrą dydaktyczną Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe –  uczelni o charakterze panafrykańskim.

 

2017; luty

Prorektor ds. morskich AMG dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG, powołany został w skład Konwentu Morskiego, utworzonego z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Konwent opiniuje kluczowe kierunki działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

 

2017; 22 marca

Nagrodę w kategorii NAUKA kapituła konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 wręczyła prof. dr. hab. inż. Markowi Hartmanowi z Wydziału Elektrycznego AMG. Organizatorami konkursu były: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki , Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Celem była promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce. Tytuł przyznawano w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu. W 2017 roku tytuły przyznano po raz pierwszy.

 

2017; 3 kwietnia

Zmarł st. of. mech. Adam Stróżyk (1950–2017), absolwent Wydziału Mechanicznego z 1972 r. Aktywnie udzielał się w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Głównej i gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. Był animatorem gromadzenia wspomnień starszych mechaników i przygotowania ich edycji książkowej.

 

2017; 27 kwietnia

Senat wyraził zgodę na nadanie Ośrodkowi Żeglarskiemu Akademii Morskiej imienia jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Szpetulskiego, zasłużonego żeglarza i wychowawcy kadr morskich. Od 1969 roku w Wyższej Szkole Morskiej pracował jako starszy wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego, założył także Klub Morski przy WSM. Od października 1984 r. był kierownikiem Ośrodka Sportów Wodnych przy WSM w Gdyni.

 

2017; maj

Nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich wybrany został st. of. mech. Lechosław Bar.

 

2017; 30 maja

Na boisku uczelni zainaugurowany został pierwszy festyn sportowy o puchar przechodni rektora. Startowały nie tylko drużyny reprezentujące poszczególne wydziały, ale także dziekani, prorektorzy i rektor. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski. 

 

2017; 21–23 czerwca

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, wspólnie z prestiżowym brytyjskim „The Nautical Institute” i pod patronatem Komitetu Tranportu PAN, zorganizował Międzynarodową Konferencję TransNav 2017 pt. „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. Było to 12. tego typu spotkanie, a 6. od czasu, gdy nadany mu został szerszy wymiar międzynarodowy.

 

2017; 4 lipca

Szczególnie uroczyście celebrowana była 35. rocznica podniesienia bandery na „Darze Młodzieży”, z udziałem konstruktora żaglowca inż. Zygmunta Chorenia, reprezentantów rządu, instytucji morskich i władz Gdyni. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski (absolwent WN z 1986) podarował ufundowaną przez miasto nową banderę – przed 35 laty to także bydgoskie kobiety ofiarowały „Darowi” reprezentacyjną banderę.

Podczas uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odczytała list premier Beaty Szydło, złożony na ręce rektora AMG prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, o objęciu rządowym patronatem rejsu „Daru Młodzieży" dookoła świata w 2018 roku dla uczczenia stulecia niepodległej Rzeczypospolitej oraz uświetnienia Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

 

2017; 3–5 lipca

Konferencja naukowa poświęcona innowacjom w systemach inteligentnych i aplikacjach ‒ 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017), zorganizowana została przez Akademię Morską w Gdyni (Katedrę Systemów Informacyjnych), we współpracy z Politechniką w Yildiz w Turcji, Polską Sekcją IEEE, Polską Sekcją IEEE SMC and Komitetem Technicznym IEEE SMC Computational Collective Intelligence.

 

2017; 7 lipca

Podczas obchodów 35-lecia „Daru Młodzieży” tablicę upamiętniającą pierwszego komendanta „Daru Młodzieży” odsłoniła córka kapitana Alicja Olechnowicz.

 

2017; lipiec

Patronem Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej został kpt. Zbigniew Szpetulski, znakomity żeglarz, wychowawca kadr morskich. Tablicę odsłoniła wdowa po kapitanie Teresa Chojnacka-Szpetulska.

 

2017; 3 sierpnia

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski z Wydziału Elektrycznego AMG został powołany przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego do nowo utworzonej Rady Metrologii – do zadań której należy opiniowanie stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar.

 

2017; 6 września

Statek szkoleniowo-badawczy „Horyzont II” wyszedł w 40. arktyczną podróż na Spitsbergen. Od momentu wejścia do służby w 2000 r. jest regularnie wykorzystywany przez Polską Akademię Nauk do utrzymywania kontaktu z Polską Stacją Polarną.

 

2017; 6 września

Zmarł prof. zw. dr. inż. Alfred Brandowski (1929-2017) – nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni, związany z uczelnią od 1969 do 2013 r.

 

2017; 11 września

Z inicjatywy rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego konferencja Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk odbyła się na „Darze Młodzieży”. Obok ściśle profesjonalnych, badawczych i organizacyjnych problemów omawianych podczas obrad uczestnicy zakosztowali namiastki morskiej przygody: były alarmy manewrowe, stawianie żagli, praca na rejach.

 

2017; 14 września

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, w czasie gali programu Ambasadorów Kongresów Polskich w Centrum Kongresowym ICE Kraków, został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora. Dyplom jest wyrazem uznania zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów i jest nadawany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, przyznawany ludziom świata nauki i biznesu.

 

2017; 27 września

IV posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się na „Darze Młodzieży”, na zaproszenie rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego. Radę tworzą rektorzy 13 uczelni województwa pomorskiego.

 

2017; 7 października

Na nabrzeżu Pomorskim, przed żaglowcem „Dar Młodzieży”, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

 

2017; 7 października

Czwarte posiedzenie Konwentu Morskiego odbyło się w budynku Wydziału Nawigacyjnego AMG, po uroczystej inauguracji roku akademickiego. W spotkaniu udział wzięli, oprócz stałych członków Konwentu: przedstawiciele rządu, europarlamentarzyści, posłowie i senatorowie, wojewodowie, prezydenci miast, przedstawiciele wyższych uczelni morskich, stoczni, firm związanych z gospodarką morską, średnich szkół technicznych kształcących kadry dla gospodarki morskiej.

 

2017; październik

Przewodniczącym Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej został dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

 

2017; 19 października

Zmarł kmdr dr inż. Stanisław Ciesielski (1935-2017) – nauczyciel akademicki w Instytucie Automatyki WSM od 1969 r., od 1984 r. także dyrektor Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich WSM.

 

2017; grudzień

W czasie grudniowego Święta Szkoły chór AMG pięknym koncertem wpisał się w celebrowanie 15-lecia istnienia.

 

2018; 20 maja

Dla uświetnienia stulecia powrotu Rzeczypospolitej Polskiej na mapę Europy „Dar Młodzieży” wyruszył w swój 3. rejs dookoła świata. Koncepcja ta dojrzewała w Akademii Morskiej przez lata. Planowano trasy, rozważano różne warianty. Aż narodził się Rejs Niepodległości. W uroczystym pożegnaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu, parlamentu, władz samorządowych i kościelnych oraz władze uczelni z rektorem Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim.

 

2018; 20 stycznia

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie inaugurujące prace Komitetu Organizacyjnego Rejsu Niepodległości, w którym uczestniczył prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG.

 

2018; 25 lutego

Zmarł kpt. ż.w. Roman Watras, absolwent WN z 1951 r., wykładowca w Zespole Nautyki na Wydziale Nawigacyjnym WSM; zajmował się teorią manewrowania dużymi statkami i eksploatacją zbiornikowców. Uczestniczył w pracach nad organizacją ośrodka szkoleniowego manewrowania dużymi statkami w Iławie. Autor książek o dziejach szkolnictwa morskiego.

 

2018; 2 maja

W dniu Święta Flagi rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy flagę Rzeczypospolitej Polskiej na Rejs Niepodległości.

 

2018; 20 maja

Odbyły się oficjalne uroczystości pożegnania „Daru Młodzieży” wychodzącego w rejs dookoła świata dla uczczenia 100 lat niepodległości Polski. W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciele uczelni z rektorem prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, władze miasta, media oraz mieszkańcy Gdyni.

 

2018; 27 maja

Tytuł najlepszego studenta Pomorza i nagrodę Czerwonej Róży otrzymał Mariusz Jakubowski z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

 

2018; 27–29 maja

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG, wizytował  Hochschule Bremerhaven z okazji 40-lecia współpracy pomiędzy uczelniami.

 

2018; 23–25 maja

Decyzją uczestników XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, podjętą w 2017 roku we Wrocławiu, zaszczyt zorganizowania zjazdu w 2018 roku przypadł w udziale Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni.

 

2018; 19 października

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski został uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez rumuńską uczelnię Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi.

 

2018; 1 grudnia

Dyrektor Biblioteki Głównej UMG została dr Joanna Krzywonos.

 

2019; 12–14 czerwca

TransNav – na Wydziale Nawigacyjnym odbyła się XIII międzynarodowa konferencja nawigacyjna pt. „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, zorganizowana wspólnie przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz The Nautical Institute. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 66 państw.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni