Kalendarium 1920-dziś

Siedemnastego dnia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i półtora roku PRZED uzyskaniem dostępu do morza na mocy traktatu wersalskiego – 28 listopada 1918 r. marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Marynarki Polskiej. W maju 1919 r. przy Ministerstwie Spraw Wojskowych powstał Departament dla Spraw Morskich. W czerwcu 1920 r. powstała w Tczewie Szkoła Morska i zakupiono żaglowiec szkolny. Krytycy wyśmiewali pomysł tworzenia takiej szkoły, skoro Polska nie miała ani własnego portu, ani statków handlowych. Jednak geniusz wizjonerów sprawdził się szybko: port powstawał w błyskawicznym tempie, w 1926 r. pierwsze państwowe przedsiębiorstwo armatorskie Żegluga Polska kupiło pięć masowców, niedługo potem powstały kolejne przedsiębiorstwa.

W połowie lat 30. XX w. Gdynia była już jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku: 10 km nabrzeży z głębokościami sięgającymi do 12 m i blisko 3 km falochronów. Posiadała regularne połączenia ze wszystkimi centrami handlowymi świata, była macierzystym portem 38 statków, w tym pasażerskich transatlantyków: „Pułaski”, „Kościuszko”, „Piłsudski”, „Batory”, „Chrobry”, „Sobieski”.

Na pokładzie i w maszynie tych statków służyli byli uczniowie Szkoły Morskiej, a w 1929 r. czterech z nich zostało pierwszymi kapitanami żeglugi wielkiej: Leon Rusiecki, Stefan Ciundziewicki i Zbigniew Deyczakowski – absolwenci z roku 1923 oraz Antoni Zieliński – absolwent z roku 1924. Także w roku 1929 I mechanikami zostali dwaj absolwenci WM z 1923 r. – Władysław Milewski i Michał Kisielewski.

Kalendarium - opracowanie: M.Sokołowska, J. Stasiak

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni