Szkoła Morska w Tczewie (1920-1930)

 

1919; 26 sierpnia

Z inicjatywy adm. Kazimierza Porębskiego wyznaczona została komisja, mająca opracować statut, organizację i program nauczania szkoły kształcącej kadry dla floty handlowej.

 

1920; 12 czerwca

Departament dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych wyasygnował 247 tys. dolarów na zakup i remont trzymasztowego żaglowca „Nest” dla Szkoły Morskiej w Tczewie.

 

1920; 17 czerwca

Minister spraw wojskowych gen. Józef Leśniewski podpisał akt utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie. Szef Departamentu dla Spraw Morskich adm. Kazimierz Porębski mianował Antoniego Garnuszewskiego dyrektorem, kpt. ż. w. Gustawa Kańskiego inspektorem SM i kierownikiem Wydziału Nawigacyjnego, inż. Kazimierza Bielskiego – Wydziału Mechanicznego. Wykładowcami byli Antoni Ledóchowski, kpt. ż. w. Stanisław Dłuski,

Adolf Hryniewiecki, Aleksy Majewski, Aleksander Maresz, Tadeusz Kokiński, dr Florian Hłasko inż. Stefan Ancuta, Józef Klejnot-Turski, Jan Roiński. Nauka była bezpłatna.

 

1920; 15 lipca

Pierwsze egzaminy zdawano z matematyki, geografii, języka obcego i kreślenia. Z 111 zdających zakwalifikowano 40 na Wydział Nawigacyjny i 18 na Wydział Mechaniczny. Po egzaminach wstępnych świeżo przyjęci uczniowie poszli prosto na wojnę polsko-bolszewicką. Po zakończeniu działań wojennych grupami zjeżdżali do Tczewa. Uroczystości otwarcia odbyły się 8 grudnia 1920

 

1920; 8 grudnia
W obecności adm. K. Porębskiego, w dniu Święta Maryjnego, odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Morskiej w Tczewie i podniesienie bandery Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu szkolnym. Kierownictwo SM i zaproszeni goście zasiedli do świątecznego obiadu z pieczoną gęsią jako daniem głównym – co weszło do szkolnej tradycji.

 

1921; 4 września

Wyremontowany żaglowiec „Nest” otrzymał imię „Lwów”, został poświęcony, a banderę, ofiarowaną przez organizacje kobiece ze Lwowa, przywiózł specjalne wiceprezydent tego miasta. Pierwszym komendantem został kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski.

 

1922; 1 stycznia

Szkoła Morska przeszła pod władzę Departamentu Marynarki Handlowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu i stała się uczelnią typu cywilnego.

 

1922; 19 czerwca

„Lwów” z uczniami na pokładzie zawinął do pierwszego w swej polskiej karierze portu zagranicznego (i miejsca swych narodzin) – Birkenhead w Anglii.

 

1923; 23 maja

„Lwów” jako pierwszy polski statek wyruszył w, trwającą 261 dni, w podróż do Brazylii, a 13 lipca przekroczył równik, co uczczono tradycyjnym „chrztem morskim”.

 

1924

Pod nadzorem dyrektora SM powstała Bratnia Pomoc Uczniów Szkoły Morskiej, do której należeli obowiązkowo wszyscy uczniowie, a źródłem dochodów były organizowane przez nich odczyty, zabawy, imprezy.

 

1925; 28 stycznia

Po raz pierwszy odbył się, organizowany przez Szkołę Morską, doroczny zimowy cross-country na dystansie 3,5 km, oraz Wiosenny Dzień Sportowy z programem obejmującym bieg na 100 m, rzuty dyskiem i kulą, spotkanie szermiercze, walki bokserskie i mecz piłki nożnej.

 

1926; 1 listopada

Komendantem „Lwowa” został kpt. ż. w. Konstanty Maciejewicz, od 1922 r. wychowawca w Szkole Morskiej, absolwent Morskiego Korpusu w Petersburgu, zastępca dowódcy okrętu podwodnego, któremu w 1920 r. udało się wydostać z ogarniętej rewolucją bolszewicką Rosji. Zwany „kapitanem kapitanów”, jeszcze za życia przeszedł do legendy.

 

1927

Z inicjatywy dra Aleksego Majewskiego i dotacji ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego, rozpoczął w szkole działalność Instytut Wydawniczy. Pierwsza książka „Budowa okrętu” inż. A. Garnuszewskiego ukazała się w czerwcu 1927, miesiąc później drugi podręcznik tego samego autora „Teoria okrętu”. W ciągu 7-8 miesięcy 1927 r. wydrukowano 5 pozycji, w tym 2 wspólne dla nawigatorów i mechaników. W latach 1928-1931 – 4 podręczniki dla nawigatorów, 4 dla mechaników i 4 wspólne. W latach 1933-1939 ukazało się 13 pozycji. Dwa tytuły były dziełem następnego pokolenia autorów, absolwentów Szkoły Morskiej: S. Gorazdowskiego i M. Kisielewskiego. Do wybuchu wojny ukazały się 34 podręczniki.

 

1928; 21 lipca

Prezydent Ignacy Mościcki uroczyście wmurował pierwszą cegłę, rozpoczynając w ten symboliczny sposób budowę Szkoły Morskiej oraz Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej, a kamień węgielny poświęcił bp. Stanisław Okoniewski.

 

1928; 25 października

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obchodów Dziesięciolecia Niepodległości Polski, dr Józef Wybicki wysunął projekt zebrania funduszy na zakup nowego statku szkolnego i nazwania go „Pomorze”.

 

1929; styczeń
Zatwierdzono pierwszy statut Szkoły Morskiej, obowiązujący do 1939 r., jako szkoły wyższej typu zawodowego.

 

1929; 1 sierpnia

Dyrektorem Szkoły Morskiej został kmdr Adam Mohuczy, pierwszy komendant Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (w roku 1922).

 

1930; 1-10 maja

Odbyły się ostatnie egzaminy w budynku Szkoły Morskiej Tczewie.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

M.Sokołowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 10.10.2019