Wyższa Szkoła Morska (1989-2002)

1989; 1 grudnia

Rektorem WSM został prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, dotychczasowy dyrektor Instytutu Automatyki Okrętowej oraz przedstawiciel uczelni w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas dwóch kolejnych kadencji.  Na drugą kadencję ponownie został wybrany 23 kwietnia 1994 r.

Prorektorzy:

 • ds. kształcenia – dr. hab. inż. Romuald Cwilewicz, prof. nadzw. WSM,
 • ds. rozwoju – dr hab. inż. kpt. ż.w. Marek Szymoński (abs. WN 1982); od 1993 mgr inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu (abs. WN 1988).

Dziekani:

 • Wydział Nawigacyjny – mgr kpt. ż.w. Eugeniusz Kazanecki (abs. WN z 1964); w zastępstwie od 1992 do 1993 inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski (abs. WN z 1983); od 1994 dr inż. Andrzej Niewiak,
 • Wydział Mechaniczny – mgr inż. st. of. mech. Andrzej Perepeczko (abs. WM z 1950); od 1993 mgr inż. st. of. mech. Zygmunt Górski (abs. WM z 1965),
 • Wydział Elektryczny – dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prof. nadzw. WSM; od 1993 dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. nadzw. WSM,
 • Wydział Administracyjny – prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski; od 1993 dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. nadzw WSM.

 

1989; 14 grudnia

Senat Wyższej Szkoły Morskiej podjął rezolucję, w której potępił działalność Komisji Weryfikacyjnej, powołanej decyzją rektora WSM, działającej od 31 maja do 25 czerwca 1982 r., „dokonującej, po wprowadzeniu stanu wojennego, tendencyjnych i nieuzasadnionych ocen pracowników, które w wielu przypadkach były podstawą do zwalniania z pracy oraz usuwania ze stanowisk wielu wartościowych i cenionych osób. Działalność tę uznaje za bezpodstawną i nieetyczną, niegodną praco­wników Uczelni – nauczycieli i wychowawców młodzieży”. A rektor prof. Józef Lisowski zwrócił się do zwolnionych wówczas osób z propozycją powrotu. Z oferty tej skorzystali m.in. b. rektor Kostecki i prorektor Dzierżek.

 

1990; 28 lutego

Nominacje profesorskie otrzymali dr hab. inż. Alfred Brandowski oraz dr inż. Jan Włodzimierz Włodarski.

 

1990; marzec

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich zostało przekształcone w Studium Doskonalenia Kadr – jednostkę samofinansującą się w ramach WSM; rok później stało się spółką cywilną. Otrzymało akceptację Kuratorium, Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na prowadzenie szkoleń.

 

1990; luty

Powstało Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych (przewodniczącym wybrano dr. inż. Edwarda Krajczyńskiego – absolwenta WE z roku 1956) oraz zespół redakcyjny biuletynu „Elektryk Okrętowy”. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku wpisu SEO do KRS dokonano  15.05.1990 r.

 

1990; 11 czerwca

Podpisany został akt założycielski Fundacji Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, której statutowym zadaniem było gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla wspomagania rozwoju uczelni.

 

1990; 15 czerwca

Rozpoczęły się uroczyste obchody 70-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce. „Dar Młodzieży” został udostępniony zwiedzającym na trzy dni. W auli WSM, w jubileuszowej sesji naukowej, oprócz przedstawicieli gdyńskiej i szczecińskiej uczelni, udział wzięli reprezentanci 12 zagranicznych instytutów i wyższych szkół morskich. Wśród nich prof. Mike Longman – prorektor Instytutu Morskiego w Southampton, gdzie w czasie wojny kontynuowała nauczanie polska szkoła morska.

Przybyło też około 30 przedwojennych absolwentów uczelni w Tczewie i Gdyni, w tym m. in. Michał Hłasko z Francji oraz Wojciech Grabowski, Władysław Kossakowski, Leonard Wasowski i Romuald Żelazowski z USA.

 

1990; 1 lipca

Utworzona została Pracownia Historii Akademii Morskiej, kierownikiem był prof. (wówczas dr) Jan Kazimierz Sawicki; zakres działalności: „gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących historii i tradycji polskiego szkolnictwa morskiego i Polskiej Marynarki Handlowej; współpraca z uczelniami, instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami związanymi z gospodarką morską, wykonywanie prac dokumentacyjnych związanych z programem naukowo-badawczym dziejów Polski na morzu”. Sztandarowym wydawnictwem pracowni było czterotomowe dzieło „Kadry morskie Rzeczpospolitej”. Promowała też autorów książek morskich, włączając ich prace  do serii „Księgi Floty Ojczystej”.

 

1990; 7 lipca

Senat WSM (w odpowiedzi na propozycję Koła Tczewiaków skierowaną do rektora) podjął uchwałę o przywróceniu obchodów Święta Szkoły Morskiej 8 grudnia. Do roku 1938 obchodzono je bardzo uroczyście. Po wojnie – sporadycznie. Do roku 1951 było tolerowane, bowiem komunistyczna władza pragnęła podkreślić morskie tradycje Polski. Następnie wydano zakaz. Powrócono, na krótko, w roku 1956. W kolejnych latach zalecone było milczenie na temat jakichkolwiek osiągnięć II Rzeczypospolitej.

 

1990; 7 września

Nad jeziorem Silm w pobliżu Iławy rozpoczął działalność nowoczesny ośrodek szkoleniowo-badawczy, którego gestorami są Wyższa Szkoła Morska oraz Politechnika Gdańska. Jego przeznaczeniem jest szkolenie kapitanów w manewrowaniu jednostkami pływającymi o niekonwencjonalnych parametrach oraz prowadzenie rozmaitych prac badawczych na użytek portów i stoczni.

Decyzję o lokalizacji ośrodka nad jeziorem Silm podjęto już w 1974 roku. Budowę ośrodka obiecały wesprzeć ONZ, jednak do tego nie przyszło. W tej sytuacji naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni podjęli decyzję o zorganizowaniu szkoleń dla niewielkiej grupy polskich kapitanów w oparciu o infrastrukturę ośrodka doświadczalnego nad Jeziorakiem. Wtedy powstał  pierwszy model statku („Warta”), na którym prowadzono szkolenia. Później powstały modele „Gdynia” i „Szczecin”. Po 10 latach prof. Lech Kobyliński powrócił do koncepcji budowy ośrodka nad jeziorem Silm. Na realizację inwestycji pozyskano wsparcie z Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego. Od 1990 roku to tam, na modelach w skali 1:24, prowadzone są szkolenia kapitanów.

 

1990; 28 września

Zmarł kapitan ż.w. Józef Gurbisz, wieloletni pracownik PSM, a potem WSM, kierownik Wydziału Nawigacyjnego PSM w latach 1958-1959 i 1960-1962, inicjator budowy statków instrumentalnych i wieloletni komendant statku „Horyzont”, a następnie kapitan statku szkolno-towarowego „Antoni Garnuszewski”. Spoczął na Cmentarzu Witomińskim.

 

1990; 1 października

Rektor prof. dr hab. inż. Józef Lisowski został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego (tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 1.05.1989 r., a nowa ustawa z 27 września 1990 r. znosiła dwustopniowe nadania).

 

1990; 7-8 grudnia

Po 34-letniej przerwie gdyńska uczelnia powróciła do tradycyjnych obchodów swojego święta 8 grudnia. Połączone z 70-leciem uczelni, przygotowane zostało  ze szczególną starannością. Przebieg obchodów (wraz z dokumentacją) został dokładnie opisany w pracy Ewy Otremby  pt. „Siedemdziesięciolecie szkolnictwa morskiego w Polsce”. Wypracowany wówczas program obchodów kultywowany jest do dziś.

Dzień wcześniej w auli WSM nastąpiło spotkanie rektora, władz uczelni, absolwentów i zaproszonych gości ze społecznością akademicką. Przybyli również przedstawiciele Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, współ­pracującej z WSM. Przed głównym gmachem WSM odbył się tradycyjny apel pracowników i absolwentów Szkoły Morskiej, poległych w czasie wojny i tych, którzy zginęli na morzu. Tekst apelu odczytał mgr inż. of. mech. okr. I kl. Andrzej Perepeczko.

 

1991; 3 kwietnia

Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski został wybrany do składu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów na kadencję 1991-1993.

 

1991; 13 czerwca

Prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski został przedstawicielem WSM w Sekcji Uczelni Technicznych Rady Głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

1991; 1 listopada

Utworzony został Komitet Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich. Inicjatorem i tytularnym przewodniczącym był prof. kontr. mgr inż. of. mech. okr. I kl. Andrzej Perepeczko, podówczas dziekan Wydziału Mechanicznego WSM.

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia  był Michał Hłasko, absolwent Wydziału Mechanicznego z 1928 r., który zabiegał o to podczas swoich wizyt w uczelni (mieszkał w Paryżu).

 

1991; grudzień

WSM podpisała umowę notarialną z brytyjską firmą J.S. Hamilton Limited, w wyniku której powstała spółka Academy Maritime Limited Gdynia. Jej celem było świadczenie usług w zakresie kształcenia i szkolenia kadr morskich oraz wykonywanie czynności agencyjnych i przedstawicielskich, doradztwo handlowe, techniczne i żeglugowe, wdrażanie nowych technologii, usługi w zakresie ochrony środowiska i pośrednictwo pracy dla polskich marynarzy.

 

1992; 18 lutego

Nominację profesorską otrzymał dr hab. Andrzej S. Grzelakowski.

 

1992

Kwestorem WSM została Józefa Liszkowa (Andrzej Goldman  przeszedł do Urzędu Miasta Gdyni jako skarbnik). 

 

1992; 21 marca

Odbyło się I Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich. Przewodniczącym został wybrany inż. Lech Rezler.

 

1992; czerwiec

„Dar Młodzieży” zajął III miejsce w klasie A (największe żaglowce świata) w regatach Columbus '92 z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki; wziął też udział w zlocie żaglowców w Nowym Jorku z okazji Święta Niepodległości.

 

1992; 17 czerwca

Po raz pierwszy ogłoszony został konkurs literacko-publicystyczny  „Moja praktyka morska”, którego celem jest dokumentowanie przez studentów  ich rejsów na statkach szkolnych.

 

1993; 20 lutego

Po ponad 40 latach przerwy odbył się I Bal Morski – z inicjatywy rektora prof. Józefa Lisowskiego, dopingowanego przez inż. Michała Hłaskę – „tczewiaka” mieszkającego w Paryżu, wielkiego przyjaciela WSM.

 

1993; 10 września

Rektor WSM prof. Józef Lisowski i prezydent miasta Tczewa Ferdynand Motas oraz dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych Iwona Malmur podpisali porozu­mienie w sprawie uruchomienia w Tczewie studiów zaocznych Wyższej Szkoły Morskiej.

 

1993; 17 czerwca

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, Wyższej Szkoły Morskiej i Marynarki Wojennej RP przed budynkiem Wydziału Nawigacyjnego stanął pomnik– na granitowym cokole popiersie z brązu w mundurze generalskim i napis: „Wiceadmirał Kazimierz Porębski (1872-1933) twórca Polskiej Marynarki i Szkoły Morskiej”. Autorem pomnika jest art. rzeźbiarz Eugeniusz Lademann.

Tego samego dnia w Sali Senatu zawisł portret wiceadm. Kazimierza Porębskiego.

 

1994; 14 stycznia

Nominację profesorką otrzymał dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

   

1994; 18 czerwca

Zainaugurowano obchody 25-lecia WSM. Jednym z wydarzeń było „wodowanie” książki pod red. J.K. Sawickiego pt. „Kadry Morskie Rzeczypospolitej”, t. I., „Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci szkół morskich 1922-1992”, zawierającej publikowany po raz pierwszy tak obszerny wykaz absolwentów szkoły od jej powstania, dając początek serii „Księgi Floty Ojczystej”, której wartość jest nie do przecenienia. Wybity został medal okolicznościowy, a ks. abp Tadeusz Gocłowski odprawił mszę św. w intencji pracowników, studentów i absolwentów.

 

1994; 18 czerwca

Ceremonii poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej dokonał ks. abp Tadeusz Gocłowski w auli WSM.

 

1994; 20 czerwca

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Adam Charchalis.

 

1994; lipiec

„Dar Młodzieży” uczestniczył w The Tall Ships’ Races, zajmując I miejsce w klasie A (duże żaglowce) na trasie z Weymouth, przez Porto, do Saint-Malo.

 

1994; wrzesień

Ukazał się pierwszy numer „Akademickiego Kuriera Morskiego. Pisma pracowników i studentów WSM w Gdyni”. Redaktor naczelną została dr Agata Cichocka.

 

1994; 10 listopada

Na Wydziale Nawigacyjnym otwarta została filia Biblioteki Głównej WSM – Czytelnia Informacji Naukowej.

 

1995; 25 stycznia

Na Wydziale Mechanicznym oddany został do użytku prototypowy symulator siłowni okrętowej ER-SIM, wykonany przez dziewięcioosobowy zespół pracowników, na czele którego stał dr inż. Stefan Kluj.

 

1995

Regularnie dwa razy w roku zaczęły ukazywać się „Prace Wydziału Nawigacyjnego” - periodyk zawierający recenzowane prace dotyczące szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej  (problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, meteorologii i oceanografii nautycznej, elementy prawa morskiego i eksploatacji portów). Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

 

1995; 10 lutego

Wyższa Szkoła Morska została uhonorowana Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Medal ten przyznaje Rada Miasta od 1994 r. jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu oraz za rozsławianie imienia Gdyni w kraju i na świecie. Wybija go Mennica Państwowa w Warszawie. Odznaczenie to można otrzymać tylko raz.

 

1995; 30 marca

Senat WSM zaakceptował ideę przekształcenia Wyższej Szkoły Morskiej w Akademię Morską, sformułowaną przez rektora prof. Józefa Lisowskiego.

 

1995; 21 kwietnia

Uroczyście uruchomiona została Uczelniana Sieć Komputerowa. Tym samym pracownicy  oraz studenci otrzymali dostęp do Internetu. Zasady korzystania z USK określił odpowiedni regulamin.

 

1995; 22-23 czerwca

Odbyło się Pierwsze Sympozjum Nawigacyjne (które przyjęło 2007 roku nazwę TransNav). Inicjatorem a zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był kierownik Katedry Nawigacji i prodziekan ds. nauki dr hab. Michał Holec, prof. nadzw. WSM, w skład Komitetu Organizacyjnego wszedł dziekan dr inż. Andrzej Niewiak, kierownik Katedry Nawigacji Technicznej dr inż. Tadeusz Stupak oraz Ireneusz Stary i Bożena Rosenau. Ogółem 61 autorów zaprezentowało 46 referatów, w tym jeden w języku angielskim.

 

1995

Mury uczelni opuścili ostatni absolwenci Wydziału Administracyjnego likwidowanej specjalności intendentura. Od  roku 1967 specjalność tę ukończyło ok. 800 studentów. Rozpoczęto nabór na nową specjalność  – organizacja usług turystyczno-hotelarskich.

 

1995; październik

Studia stacjonarne rozpoczęło 484 studentów, w tym 127 kobiet.

 

1995; 1 grudnia

Na Wydziale Mechanicznym uroczyście uruchomiony został symulator siłowni okrętowej.

 

1995; 8 grudnia

Na obchody 75-lecia szkolnictwa morskiego przyjechali w 1995 r. członkowie Koła Absolwentów Szkoły Morskiej w Landywood-Lilford, przywożąc z sobą pamiątkową tablicę wykonaną przez artystę malarza Eugeniusza Jakubowskiego z Nottingham, którą uroczyście umieszczono w holu.  Z okazji jubileuszu wybity został medal.

 

1995; grudzień

Nakładem WSM oraz Biblioteki Gdańskiej ukazała się publikacja pt. „Wyższa Szkoła Morska. Bibliografia, Tom 1, Tczew - Gdynia 1920-1994” autorstwa Marii Babnis i Jana Kazimierza Sawickiego. Bibliografia zawiera 4352 publikacje 531 autorów.

 

1996; 29 stycznia – 2 lutego

Z ramienia WSM w First International Working Group podkomitetu STW IMO w Londynie uczestniczyli dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prof. nadzw. WSM oraz dr inż. kpt. ż.w. Władysław Rymarz – obrady były poświęcone opracowaniu zaleceń dotyczących wdrożenia Konwencji STCW ‘95.

 

1996; 11 lutego

Liga Morska i Rzeczna nadała Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, w uznaniu zasług dla rozwoju Polski morskiej, „Pierścień Hallera” (przyznawany od 1994 r. za zasługi położone około budowy i rozwoju Polski). W puckim ratuszu burmistrz Janusz Łęgowski wręczył to wyróżnienie rektorowi prof. Józefowi Lisowskiemu.

 

1996; 29 lutego

Na posiedzeniu Senatu przyjęto „Założenia budowy statku badawczo-szkoleniowego w zakresie kształcenia i badań statutowych” i rozpoczęto zdobywanie odpowiednich funduszy.

 

1996; 18 kwietnia

Rektorem, na trzyletnią kadencję, został prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, 15 kwietnia 1999 r. wybrany ponownie.

Prorektorzy:

 • ds. morskich – mgr inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu; od 1999 dr hab. kpt. ż.w. inż. Marek Szymoński, prof. nadzw. WSM; od 2001 dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. WSM,
 • ds. nauki – dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prof. nadzw. WSM,
 • ds. kształcenia – dr inż. Paweł Krasowski, od 1999 dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. WSM.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr inż. Andrzej Niewiak,
 • Wydziału Mechanicznego – mgr inż. st. of. mech. okręt. Zygmunt Górski (abs. WM 1965 i 1993); od 1999 dr. hab. inż. Romuald Cwilewicz, prof. nadzw. WSM,
 • Wydziału Elektrycznego – dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. nadzw. WSM; od 1999 – dr hab. inż. Leszek Morawski, prof. nadzw. WSM,
 • Wydziału Administracyjnego – dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw. WSM.

 

1996; 17 czerwca

Na Wydziale Nawigacyjnym odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej, długo oczekiwanej auli na 99 osób, wyposażonej w klimatyzację, zintegrowany system nagłaśniania, prezentacji obrazu i pisma. 

 

1996; 22–26 czerwca

Pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) odbyło się w WSM seminarium połączone z warsztatami regionalnymi dla państw Europy Środkowej i Wschodniej nt. wdrażania znowelizowanej konwencji STCW 78/95.

 

1996; 15–20 września

We współpracy z Monash University (Australia) oraz UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (USICEE) i Australasian Association for Engineering Education (AAEE) odbył się The 3rd East-West Congress on Engineering Education. Wzięło w nim udział blisko 200 przedstawicieli nauki i przemysłu z 33 państw.

 

1996; październik

Naukę na I roku studiów stacjonarnych rozpoczęły 554 osoby.

 

1996; październik

We współpracy z Hochschule Bremerhaven na Wydziale Mechanicznym uruchomione zostały 4-letnie inżynierskie studia zaoczne w specjalności eksploatacja instalacji przemysłowych – prowadzone są wg niemieckich programów, a absolwenci otrzymują, prócz dyplomu inżyniera mechanika, niemiecki certyfikat potwierdzający zgodność oby programów.

 

1996; 24 października

Galeria portretów dyrektorów i rektorów w Sali Senatu powiększyła się o portret wieloletniego rektora WSM prof. dr. hab. inż. Józefa lisowskiego, pędzla Grażyny Kilarskiej.

 

1996; 29 grudnia

„Dar Młodzieży”, pod dowództwem kpt. ż.w. mgr. inż. Henryka Śniegockiego (abs. WN z 1977), wyszedł w rejs do Japonii ze studentami I roku Wydziału Nawigacyjnego i wykładowcami z WSM. Do Osaki zawinął 28 kwietnia 1998 r. W regatach, w klasie A, wygrał „Dar Młodzieży”, jego komendant otrzymał od burmistrza Osaki nagrodę specjalną za wysoki poziom wyszkolenia studentów.

 

1997; 14 kwietnia

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Piotr Bykowski.

 

1997; 24 kwietnia

W Bibliotece Głównej WSM otwarta została Czytelnia Internetowa.  Czytelnicy otrzymali do dyspozycji pięć komputerów z czytnikami CD-ROM.

 

1997; 28 kwietnia

„Dar Młodzieży”, pod dowództwem prodziekana ds. morskich Wydziału Nawigacyjnego kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego,  wszedł do portu w Osace, kończąc drugi etap regat Osaka Sail ‘97. Żaglowiec wygrał w klasie A. Tu też nastąpiła wymiana załogi stałej, studentów oraz komendanta – został nim kpt. ż.w. Roman Marcinkowski.

 

1997; 1 sierpnia

WSM odzyskała krytą pływalnię przy al. Zjednoczenia na molo Południowym, przy siedzibie Wydziału Nawigacyjnego.

 

1997; 25 sierpnia

Odbyła się w Gdyni uroczystość powitania powracającego z Osaki „Daru Młodzieży”.

 

1997; 25 września

Senat WSM podjął uchwałę o zakupieniu i przebudowie kadłuba statku „Polarex” na statek badawczo-szkoleniowy. Głównym projektantem został mgr inż. architekt Włodzimierz Szczepański.

 

1997; 12 listopada

Oddane zostały po gruntownym remoncie stołówka i bufet pracowniczy.

 

1997; 15 listopada

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk.

 

1997; 18 grudnia

Sztandar Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Gdyni poświęcił ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, rodzicami chrzestnymi byli rektor prof. Piotr Przybyłowski i Ewa Otremba, kustosz Sali Tradycji WSM (identyczny sztandar został ufundowany dla SSMM w Szczecinie).

 

1998; 8 stycznia

Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski gościł na pokładzie „Daru Młodzieży” minister kultury Joannę Wnuk-Nazarową, której dziadek  Józef Ostrowski był wykładowcą Szkoły Morskiej w Tczewie i Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.

 

1998; 22 stycznia

Zmarł mgr Mieczysław Jurewicz, dyrektor PSM w latach 1949-1967. Spoczął na cmentarzu komunalnym w Rumi Janowie.

 

1998; 4 lutego

Zmarł w Paryżu Michał Hłasko, inicjator utworzenia w roku 1992 Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich.

 

1998

WSM przystąpiła do udziału w Programie Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Podpisane zostały pierwsze umowy na rok akademicki 1999/2000.

 

1998; 21 lutego

Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, dziekan WN dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw. WSM prezydent Gdyni Franciszka Cegielska oraz wiceprezydent Maciej Brzeski  podpisali porozumienie dotyczące rozwoju turystycznych funkcji miasta.

 

1998; 11 maja

W Katedrze Nawigacji odbyło się uroczyste otwarcie pracowni map elektronicznych i systemu ECDIS – pierwszego w Polsce tego typu stanowiska, wykorzystywanego do celów dydaktycznych. Kierownikiem nowej pracowni został dr inż. Adam Weintrit.

 

1998; 14 maja

„Dar Młodzieży” wyszedł w rejs do Lizbony na Expo ‘98 ze studentami II roku WN i WE. Żaglowiec miał na swym pokładzie wystawę fotogramów „Polska leży nad Bałtykiem”, przygotowaną przez Tomasza Degórskiego i Sławomira Kitowskiego.

 

1998; 20 maja

W sali Senatu WSM władze uczelni podpisały umowę na budowę statku z kierownictwem Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego  w Gdańsku.

 

1998; 2 czerwca

Na pamiątkę 500. rocznicy podróży portugalskiego żeglarza Vasco da Gamy do Indii, w Lizbonie – stolicy Portugalii – zorganizowana została Wielka Światowa Wystawa EXPO '98.

„Dzień Polski” wyznaczono na 2 czerwca i w związku z tym z do Lizbony wszedł „Dar Młodzieży”, na którym odbyła się uroczysta gala z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

1998; 8 lipca
Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, jako pierwszy w uczelni, otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:1994, nadany przez Polski Rejestr Statków.

 

1998; 1 września

Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski powołał na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej WSM mg Irenę Krause, a mgr Walentego Żuka na stanowisko dyrektora administracyjnego.

 

1998

Z okazji 20-lecia współpracy z Hochschule Bremerhaven wizyta przedstawicieli WSM miała szczególny charakter. W jej składzie byli: rektor prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prorektor dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prof. dr hab. inż. Józef Lisowski,  dr kpt. ż.w. Władysław Rymarz i dziekan Wydziału Administracyjnego  dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw.WSM.

 

1998

Studium Doskonalenia Kadr s.c. zostało przekształcone w spółkę z o.o. W 2000 r. prezesem zarządu został dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. AMG. Kursanci maja do dyspozycji kompleks laboratoriów, wyposażonych w urządzenia najnowszej generacji, wymaganych przez międzynarodowe konwencje.

 

1998; 26 listopada

Zarządzeniem rektora utworzone zostało Centrum Informacji i Promocji WSM.

 

1998; listopad

Redaktor naczelną „Akademickiego Kuriera Morskiego” została Joanna Stasiak.

 

1998; 30 listopada

Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Administracyjnemu WSM w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.

 

1999; 28–30 stycznia

WSM była po raz pierwszy gospodarzem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Była to siódma konferencja, uczestniczyło w niej 24 rektorów, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji oraz Komitetu Badań Naukowych.

 

1999; 20–22 lutego

Dr inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch,  prof. nadzw. WSM, jako ekspert z ramienia ministra transportu i gospodarki morskiej, uczestniczył w Rydze w warsztatach na temat wczesnego ostrzegania na Morzu Bałtyckim, zorganizowanych przez Szwedzką Administrację Morską.

 

1999; 15 kwietnia

Rektorem WSM został prof. dr hab. inż. Przybyłowski. 22 kwietnia wybrano prorektorów: ds. nauki dr. hab. inż. Janusza Mindykowskiego, prof. nadzw. WSM, ds. kształcenia dr. hab.  Pawła Miłobędzkiego, prof. nadzw. WSM, ds. morskich dr. hab. inż.  kpt. ż.w. Marka Szymońskiego, prof. nadzw. WSM.

 

1999; kwiecień

Wydana została kronika pt. „Szkoła Morska Tczew - Gdynia (1918-1997). Kalendarium wydarzeń” autorstwa dr Agaty Cichockiej.

 

1999; 27 maja

Senat WSM w Gdyni uchwalił wycofanie z eksploatacji i sprzedaż 2 statków instrumentalnych – „Horyzont” i „Zenit”.

 

1999; 22 czerwca

Odbyło się uroczyste wodowanie statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II”. Matką chrzestną została prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 

1999; 12 lipca

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Ryszard Strzelecki.

 

2000; 16 marca

Senat WSM w Gdyni jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie WSM w Gdyni do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Morskich (IAMU), które powstało w listopadzie 1999 r. 

 

2000; 31 marca

Na Wydziale Nawigacyjnym, w Katedrze Manewrowania Statkiem, uroczyście został otwarty symulator manewrowy VS 2000.

 

2000; 20 kwietnia

Na Wydziale Nawigacyjnym  uruchomiony został symulator map elektronicznych i informacji nawigacyjnych w Katedrze Nawigacji oraz symulator kontroli załadunku w Katedrze Eksploatacji Statku.

 

2000; 27 kwietnia

„Dar Młodzieży”, pod dowództwem kpt. ż. w. Leszka Wiktorowicza, zajął pierwsze miejsce w The Tall Ships’ Races na trasie Southampton – Kadyks. W rezultacie załoga „Daru Młodzieży” zajęła pierwsze miejsce nie tylko w klasie A – wielkich żaglowców, ale także w klasyfikacji generalnej – we wszystkich pozostałych klasach. Następnie żaglowiec udał się do USA, gdzie 4 lipca uczestniczył w największej na świecie paradzie żaglowców i okrętów wojennych na rzece Hudson w Nowym Jorku.

 

2000; 28 kwietnia

Odbyło się uroczyste podniesienie bandery na statku badawczo-szkoleniowym „Horyzont II” z udziałem rektora prof. Piotra Przybyłowskiego. Matką chrzestną została Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezes NBP, pierwszym kapitanem kpt. ż.w. mgr inż. Julian Witkowski – wieloletni dowódca statku „Horyzont”. Statek zbudowano w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego.

 

2000; 15 czerwca

Odbyły się uroczyste obchody 80-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce.

 

2000; 15-17 czerwca

WSM była gospodarzem  VII Międzynarodowej Konferencji MIXDES 2000 (Mixed Design of Integrated Circuits and Systems), organizowanej przez Katedrę Radioelektroniki Morskiej WSM oraz Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

 

2000; 4 lipca

Blisko 4 mln ludzi oglądało największą na świecie paradę żaglowców i okrętów wojennych, jaka odbyła się na rzece Hudson w Nowym Jorku. Wśród 150 żaglowców z całego świata były „Dar Młodzieży” (czwarty pod względem wielkości) i „Pogoria”.

 

2000; 24 lipca

„Horyzont II”, pod dowództwem kpt. ż.w. Romana Matulewskiego, wyszedł do Wilhelshaven na światową wystawę Expo 2000, z 36 studentami Wydziału Elektrycznego, Administracyjnego i Nawigacyjnego.

 

2000; wrzesień

Powstała, prowadzona przez Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej, policealna, niepubliczna Gdyńska Szkoła Morska, oferująca naukę na kierunkach: nawigacja, specjalność: transport morski oraz mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach i laboratoriach Akademii Morskiej w Gdyni, z wykorzystaniem symulatorów Studium Doskonalenia Kadr AM. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią głównie pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni.

 

2000; 6–8 września

WSM była gospodarzem II Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczna żegluga w XXI wiek”.

 

2000; 27 września

Uczelnia gościła delegację Ministerstwa Rybołówstwa i Środowiska Angoli z minister Marią de Fatima Jardim. Rozmowy dotyczyły pomocy w modernizacji kształcenia morskiego w Angoli na poziomie wyższym.

 

2001; 23–27 kwietnia

Na wniosek sekretarza generalnego IMO odbyło się w uczelni seminarium oraz warsztaty szkoleniowe na temat implementacji zmodyfikowanej Konwencji STCW 78/95. O organizację tej imprezy starało się kilka ościennych państw i ośrodków. Uczestnikami byli przedstawiciele rządów 11 państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 

2001; 27 kwietnia

Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

 

2001; 5 maja

Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich świętowało 20-lecie istnienia.

 

2001; 6–7 maja

WSM była współorganizatorem seminarium i warsztatów naukowych MRTNET dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz wybranej grupy państw zachodnioeuropejskich wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt METNET – European Commission’s Thematic Network on Maritime Education, Trainning and Mobility of Seafarers.

 

2001; 12 maja

Koło Naukowe Badań Podwodnych „Seaquest” zostało nominowane do nagrody Czerwonej Róży,  przyznawanej przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu. Opiekunem koła był dr inż. Grzegorz Rutkowski.

 

2001; 24 maja

Uchwałą Senatu WSM w Gdyni zatwierdzono nazwę Akademia Morska w Gdyni. Projekt przekształcenia Wyższej Szkoły Morskiej w Akademię Morską, zainicjowany w 1994 r. przez rektora prof. Józefa Lisowskiego, został sfinalizowany przez rektora prof. Piotra Przybyłowskiego.

 

2001; 27 czerwca

„Dar Młodzieży” wyszedł w morze ze studentami WSM, jednym z celów był udział w regatach Cutty Sark Tall Ship’s Races. Żaglowiec zajął 1. miejsce w regatach na trasie Antwerpia – Alesund i zdobył honorową nagrodę „Cape Horn Trophy 2001”.

 

2001; 8 grudnia

W dniu Święta Szkoły rektor prof. Piotr Przybyłowski ogłosił, iż decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 grudnia 2001 roku Wyższa Szkoła Morska stała się Akademią Morską.

 

2001; 8 grudnia

Odbył się uroczysty koncert inaugurujący działalność chóru Akademii Morskiej. Dyrygentem został Karol Hilla, ab­solwent gdańskiej Akademii Muzycznej i Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, wykładowca w łódzkiej Akademii Muzycznej, laureat kilku prestiżowych nagród, w tym nagrody dla najlepszego dyrygenta konkursów chóralnych.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni