Współpraca w kraju

Uniwersytet Morski w Gdyni, realizując założenia polityki morskiej RP oraz kierując się priorytetami strategii rozwoju Uczelni, od wielu lat buduje i pomyślnie rozwija relacje z partnerami biznesowymi, organizacjami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego w kraju i zagranicą. Tworzenie konsorcjów naukowych oraz aktywne uczestnictwo w tych konsorcjach, jak również w sieciach naukowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z rozwojem regionalnego systemu innowacji pozwala na projektowanie badań na potrzeby rozwoju gospodarki morskiej i zmian polityki energetycznej w oparciu o potencjał obszarów morskich. Aktywności te mają na celu zwiększyć udział Uczelni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.

Uniwersytet dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą naukową oraz nowoczesnymi laboratoriami badawczymi, tym samym gwarantując prowadzenie badań na wysokim poziomie. Pracownicy UMG stanowią znaczącą część zespołów eksperckich przygotowujących ekspertyzy na potrzeby rozwoju rynku portowego, ruchu turystycznego, żeglugi śródlądowej oraz prognoz ruchu jednostek na morzu.

Nasza szeroka oferta współpracy wychodzi naprzeciw potrzebom podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego i wpisuje się w wyzwania współczesnej nauki i gospodarki kraju i świata.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni