Rektor, Prorektorzy, Kanclerz

 

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Adam Weintrit
Kapitan żeglugi wielkiej

Curriculum vitae

Prorektor ds. Nauki

Dr hab. Dariusz Barbucha,
prof. UMG

Curriculum vitae

Prorektor ds. Studenckich

Dr hab. inż. Mirosław Czechowski,
prof. UMG

Curriculum vitae

Prorektor ds. Kształcenia

Dr hab. Sambor Guze,
prof. UMG

Curriculum vitae

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk

Curriculum vitae

Kanclerz

mgr Filip Malata

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora