Organizacje, stowarzyszenia, inicjatywy

Uniwersytet Morski w Gdyni aktywnie włącza się w działalność wielu organizacji i stowarzyszeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw społeczno-gospodarczych
w celu nawiązywania nowych kontaktów, realizowania działań promocyjnych, doskonalenia procesów edukacyjnych i szkoleniowych, a także rozwoju realizowanych prac badawczych.

Wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom i inicjatorom dziękujemy za zaufanie i dotychczasowe wspólne działania.

Pozostałych zainteresowanych serdecznie zachęcamy do współpracy!

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni