Kategoryzacja

Wyniki oceny działalności naukowej jednostek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W kompleksowej ocenie działalności naukowej, badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię B uzyskały:

  • Wydział Elektryczny,
  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości,
  • Wydział Nawigacyjny.

Ocena Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych obejmowała następujące kryteria:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. materialne efekty działalności naukowej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest dostępny na stronie MNiSW.

Ostateczne wyniki kategoryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wrzesień 2017 r.

 

GWO

Kryterium 1

Kryterium 2

Kryterium 3

Kryterium 4

Kategoria  naukowa

WE

SI1EA

51,88

235,20

0,68

35,00

B

WM

SI1MH

51,48

119,49

0,84

55,00

B

WN

SI1GE

32,95

280,05

2,71

20,00

B

WPiT

HS1EK

45,59

248,76

1,84

15,00

B

*) Wartości referencyjne dla poszczególnych grup oceny (GWO) dostępne są na stronie MNiSW.

 

Zobacz też wyniki kategoryzacji UMG z roku  2013 r. 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
14.03.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 04.06.2021