Wyniki parametryzacji UMG z roku 2013

Wyniki oceny działalności naukowej jednostek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W kompleksowej ocenie działalności naukowej, badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszystkie Wydziały Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskały kategorię B.

Ocena Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych obejmuje następujące kryteria:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. materialne efekty działalności naukowej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dostępny na stronie MNiSW.

Wyniki kategoryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wrzesień 2013 r.

 Wydział

 Kryterium I

 Kryterium II

 Kryterium III

 Kryterium IV

 Ocena 
 ostateczna

 Kategoria 
 naukowa

 WPiT

 28,57

 77

 0,58

 45

 8,68

 B

 WE

 42,88

 159

 3,07

 7,5

 -4,83

 B

 WN

 33,57

 169

 11,97

 46,5

 16,7

 B

 WM

 30,81

 87

 1,6

 30

 -51,76

 B

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki