Wyższa Szkoła Morska (1969-2001)

 

1969; 1 stycznia

Minister żeglugi, działając w porozumieniu z ministrem oświaty i szkolnictwa wyższego, mianował na stanowisko rektora doc. dr. Bohdana Kowalczyka z Politechniki Gdańskiej. Prorektorem do spraw nauki został wieloletni wykładowca PSM i Politechniki Gdańskiej dr Zygmunt Bendyk, prorektorem do spraw młodzieży – doc. mgr Bolesław Załuski, prorektorem do spraw praktyk – doc. mgr kpt. ż. w. Władysław Rymarz, dotychczasowy komendant statku instrumentalnego „Zenit”.

 

1969; kwiecień-czerwiec

Mianowani zostali pierwsi dziekani Wydziałów: Mechanicznego – doc. dr Wiktor Adamkiewicz, Elektroniczno-Elektrycznego – doc. dr Eugeniusz Bartosiński i Administracyjno-Gospodarczego – doc. dr Tadeusz Czachla;. dziekanem Wydziału Nawigacyjnego został dr kpt. ż. w. Daniel Duda.

 

1969; 21 września

Uroczyście zainaugurowano pierwszy rok akademicki Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Wieczorem poprzedniego dnia odbył się apel poległych, w którym uczestniczył minister J. Szopa. 21 września zaś, na nabrzeżu Pomorskim, przed zacumowanymi tam statkami szkolnymi: „Dar Pomorza”, Jan Turlejski”, „Zenit” i „Horyzont” stanęły oddziały studentów w galowych mundurach. Po lustracji złożyli ślubowanie.

 

1969

Na wzór przedwojennego Instytutu Wydawniczego PSM, utworzony został Dział Wydawnictw, który stopniowo przekształcał się w małą poligrafię. Zasadniczym zadaniem było rozpowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników uczelni, ale także wydawanie dzieł związanych z polskimi tradycjami morskimi i sprawami morza.

 

1970; 25 września

Zainaugurowano obchody 50-lecia polskiego szkolnictwa morskiego. Wcześniej, bo w maju, studenci zorganizowali tzw. „Rajd Jungów”, w którym wzięło udział ponad 300 studentów WSM i innych uczelni Wybrzeża. Rajd ten wyruszył z pięciu miejsc w województwie gdańskim – między innymi spod Pomnika Bohaterów Westerplatte – a meta i miejsce spotkania znajdowało się w Tczewie, przed budynkiem obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w latach 1920-1930 mieściła się Szkoła Morska. Zorganizowano również międzyuczelniane igrzyska sportowe w Gdyni.

 

1970; 30 listopada

Odbyła się uroczystość pożegnania, odchodzącego na emeryturę, kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta (rocznik 1905, absolwenta Szkoły Morskiej w Tczewie 1928).

 

1972

Rektorem WSM w Gdyni został dotychczasowy dziekan Wydziału Nawigacyjnego kpt. ż. w. doc. dr Daniel Duda (absolwent PSM z 1955 r.), prorektorem ds. nauczania – doc. dr Wiktor Adamkiewicz, ds. młodzieży – doc. dr Adolf Włoch.

 

1972; sierpień

„Dar Pomorza” – po 34 latach przerwy i po raz pierwszy po wojnie – wziął udział w rozgrywanych co 2 lata regatach The Tall Ships` Races. 21 sierpnia o godzinie 8.24 Biała Fregata jako pierwsza przeszła linię mety regat. Był to wielki, zwycięski debiut polskiego żaglowca.

 

1972; 25 listopada

Zmarł w Szczecinie kpt. ż. w. Konstanty Maciejewicz – komendant „Lwowa” i „Daru Pomorza”, wykładowca i dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni; zwany „kapitanem kapitanów”, jeszcze za życia przeszedł do legendy.

 

1975; 11 sierpnia

W wieku 81 lat odszedł na zawsze człowiek, który prawie całe swoje życie związał ze szkołą morską w Tczewie i Gdyni, wieloletni wykładowca PSM, a przede wszystkim radiooficer statków szkolnych „Lwów” i „Dar Pomorza”, komendant „Daru Pomorza” w czasie wojny, żywa legenda Polskiej Marynarki Handlowej, wychowawca wielu marynarskich pokoleń, Alojzy „Diadia” Kwiatkowski.

 

1976; 1 października

Oddany został do użytku pierwszy z trzech domów studenckich (przy ul. Beniowskiego).

 

1977; 16 lutego

Zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, pierwszym przewodniczącym został kpt. ż. w. Leszek Górecki, wiceprzewodniczącymi kapitanowie Zygmunt Batko i Tadeusz Przeor.

 

1977; 15 kwietnia

Po przejściu na emeryturę kpt. Kazimierza Jurkiewicza, komendantem „Daru Młodzieży” został kpt. ż. w. Tadeusz Olechnowicz, absolwent Wydziału Nawigacyjnego PSM w Gdyni z 1957 r.).

 

1978; 13 grudnia

Została uroczyście otwarta Sala Tradycji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, czyli szkolne mini-muzeum, gromadzące eksponaty znalezione w archiwach lub ofiarowane przez pracowników i absolwentów polskiej Szkoły Morskiej w Tczewie i Gdyni oraz Wielkiej Brytanii. Z tej okazji stawili się licznie przede wszystkim najstarsi absolwenci.

 

1979; wrzesień

 „Dar Pomorza” udał się z wizytą do Sztokholmu, gdzie przed czterdziestoma laty został internowany na długie lata wojny. Z okazji tej rocznicy na pokładzie zorganizowano wystawę dokumentów, fotografii, wycinków pra­sowych i pamiątek dotyczących tego wojennego epizodu w dzie­jach polskiej marynarki. Na małym katolickim cmentarzu w sztokholmskiej dzielnicy Haga złożono wieńce na grobie Jana „Waju” Leszczyńskiego, wieloletniego bosmana polskich statków szkolnych „Lwów” i „Dar Pomorza”. Wnuk J. Leszczyńskiego, kpt. ż. w. Roman Marcinko­wski, był w tym rejsie kierownikiem praktyk.

 

1979; 14 października

Przy Wydziale Nawigacyjnym, w budynku postawionym w miejscu dawnego warsztatu Akademickiego Klubu Morskiego, od strony basenu Żeglarskiego, otwarto Planetarium im. kpt. Antoniego Ledóchowskiego (1895-1972), nazwanego tak na cześć współtwórca polskiego szkolnictwa morskiego, od 1920 r. wykładowcy astronawigacji i nawigacji w Szkole Morskiej w Tczewie, tłumacza podręczników z angielskiego i niemieckiego, współtwórcy polskiego fachowego słownictwa morskiego.

 

1980; 12 czerwiec

Celebrując 60. rocznicę szkolnictwa morskiego, nadano auli imię kpt. ż. w. Tadeusza Meissnera (1902-1966) – wybitnego kapitana żeglugi wielkiej (absolwenta Szkoły Morskiej w Tczewie z 1925 r.), wykładowcy, autora książek fachowych i beletrystycznych, tłumacza francuskiej i angielskiej klasyki marynistycznej, kawalera Orderu Virtuti Militari za odwagę i bohaterstwo w wojnie polsko-bolszewickiej oraz III Powstaniu Śląskim.

 

1980; 14 czerwca

Rozpoczął się w Gdyni 4-dniowy światowy zjazd absolwentów Szkoły Morskiej z Tczewa i Gdyni. Przybyło ponad 100 absolwentów z kraju i 35 od lat mieszkających za granicą. Uczestnicy zjazdu odwiedzili siedzibę Szkoły Morskiej w Tczewie oraz złożyli hołd straconym w niemieckim obozie w Stutthofie, przyłączyli się tez do zbiórki na budowę „Daru Młodzieży”. Efektownym upamiętnieniem obchodów było wybicie dwóch pamiątkowych medali; jed­nego z okazji 60-lecia szkoły, drugiego zaś w związku z 50. rocznicą podniesienia polskiej bandery na „Darze Pomorza”. Do­datkowo, 21 lipca, Poczta Polska wprowadziła do obiegu serię 6 znaczków pocztowych, ilustrującą historię polskiego szkolnictwa morskiego.

 

1980

„Dar Pomorza” wygrał 2-etapowe regaty The Tall Ships` Races, a komendant kpt. ż .w. Tadeusz Olechnowicz otrzymał od królowej holenderskiej prestiżową nagrodę „Cutty Sark Trophy”.

 

1980; 5 września

Na fali przemian, zapoczątkowanych strajkami Sierpnia`80, odbyło się zebranie ogólne pracowników uczelni (około 400 osób), podczas którego wyłoniony został Uczelniany Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został doc. dr inż. Mikołaj Kostecki, wiceprzewodniczącą Ewa Kubasiewicz kustosz dyplomowany Biblioteki Głównej WSM. Powstał też Niezależny Związek Stu­dentów (przewodniczący Jacek Boroń), który za zgodą rektora funkcjonował legalnie, choć nieformalnie; w połowie listopada należało do niego już 150 studentów.

 

1980; październik

Zaczęło ukazywać się „Latarnia – niezależne pismo studentów”, oficjalny organ prasowy uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Morskiej. Do 13 grudnia 1981 r. pismo wydawane było za zgodą władz uczelnianych (nawet Komitetu Uczelnianego PZPR WSM). Po wprowadzeniu stanu wojennego – wydawane w podziemiu. Ukazywało się w numerach, o obj. 8-24 s., w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i techniką offsetową, ilustrowane; wychodziło nieregularnie (nie ukazywało się podczas wakacji). W składzie redakcji byli m.in.: Jacek Boroń (redaktor odpowiedzialny, szef uczelnianego NZS – internowany po 13 grudnia), B. Czapiega, K. Gąsior, Z. Jankiewicz, K. Jaśkowiec, W. Kozimor, J. Podmokły, E. Rosiński, J. Siemionczyk, A. Surmacz, W. Szymczyk. Logiem pisma sygnowano także wydania specjalne, np. broszurę Władysława Bartoszewskiego „Polskie Państwo Podziemne (1939-45). Zarys problemu” (Gdynia 1981).

 

1980; listopad

Zawiązało się Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich – z inicjatywy st. mech. Mariana Przyklanga i st. mech. Jana K. Włodarskiego (ówczesnego prorektora WSM), dla kultywowania najlepszych tradycji bandery polskiej, wdrażania kierunków i metod przygotowywania kadr morskich, szczególnie technicznych, społecznej i zawodowej aktywizacji środowiska służby technicznej.

 

1981; 9 maja

Odbyło się pierwsze walne Zebranie Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Przewodniczącym został Jerzy Czapp, wiceprzewodniczącymi Kazimierz Dendura i Lech Rezler.

 

1981; maj

Odbyły się pierwsze demokratyczne wybory rektora. Kandydowały 4 osoby. Doc. dr Mikołaj Kostecki otrzymał 69 głosów, doc. dr inż. Piotr Jędrzejowicz i doc. Jan Słoniewski – po 14, kpt. ż. w. Władysław Rymarz – 9. Prorektorem ds. studenckich został  doc. dr inż. Henryk Dzierżek, ds. nauczania doc. dr inż. Adolf Fiałkiewicz, ds. badań doc. mgr inż. Jan Słoniewski.

 

1980; 9 czerwca

Na pokładzie „Daru Pomorza” odbyło się spotkanie uczestników pierwszego rejsu dookoła świata pod polską banderą z lat 1934/1935 pod dowództwem kpt. Konstantego Maciejewicza. Uzgodniono, że ponowny rejs dookoła świata „Dar Młodzieży" powinien odbyć w 1984 roku, w 50 rocznicę „wielkiego rejsu”.

 

1981; 15 września

W swój ostatni rejs „Dar Pomorza” wyszedł 15 września 1981 roku pod dowództwem komendanta kpt. ż. w. Tadeusza Olechnowicza, mając na pokładzie 80 studentów pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni, którzy zdali w pierwszej turze. Z ostatniej podróży wrócił do Gdyni 30 września.

 

1981; 12 listopada

W Stoczni Gdańskiej im. Lenina zwodowano „Dar Młodzieży”. Matką chrzestną została Helena Jurkiewicz, żona wieloletniego komendanta „Daru Pomorza” kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza.

 

1981; 13 grudnia

Na terenie całego kraju został wprowadzony stan wojenny. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” był od 26 listopada – na miejscu doc. Mikołaja Kosteckiego – dr inż. Jerzy Kowalczyk, a wiceprzewodniczącą pozostawała Ewa Kubasiewicz z biblioteki WSM.

 

1981; 15 grudnia

Rektor doc. dr inż. Mikołaj Kostecki został zdjęty ze stanowiska. Komisarycznym rektorem mianowany został kpt. ż. w. Władysław Rymarz, członek Komitetu Uczelnianego PZPR. Odwołany został także prorektor ds. studenckich doc. dr Henryk Dzierżek (a następnie zwolniony z pracy).

 

1982; 25 stycznia

Wznowione zostały, zawieszone po ogłoszeniu stanu wojennego, zajęcia dydaktyczne na uczelni.

 

1982; 1-3 lutego

W trybie doraźnym i przy drzwiach zamkniętych, przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się proces dwóch pracowników WSM. Za trzydniowy strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, Ewa Kubasiewicz skazana został na 10 lat więzienia, Jerzy Kowalczyk na 9. Były to najwyższe wyroki w kraju.

 

1982; 4 lipca

Na „Darze Młodzieży” podniesiono banderę. 10 lipca żaglowiec wyszedł w pierwszą podróż z komendantem Tadeuszem Olechnowiczem oraz studentami WSM w Gdyni. Uczestniczył w regatach The Tall Ships` Races na trasie: Rostock, Falmouth, Lizbona, Vigo, Southampton i Bremerhaven, Gdynia.

 

1982; 4 sierpnia

Formalnie wycofano „Dar Pomorza” ze służby. Od 1930 do 1982 r. odbył 102 rejsy, był na czterech kontynentach (oprócz Australii i Antarktydy), 319 razy zawinął do zagranicznych portów, dwukrotnie wygrał The Tall Ships` Races,  w 1980 roku zdobył „Cutty Sark Trophy”,  a przez pokład przewinęło się około 14 tys. słuchaczy szkół morskich.

 

1982; październik

Podczas inauguracji roku akademickiego 1982/83, nie było ani mszy inauguracyjnej, ani tradycyjnego Apelu Poległych i tych, którzy zginęli na morzu.

 

1982; 16 listopada

„Dar Pomorza” przeszedł na własność Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku; pierwszym kustoszem został wieloletni komendant – kpt. ż. w. Kazimierz Jurkiewicz.

 

1983; 22 lipca

 „Dar Młodzieży” wyszedł z Gdyni w swój najdłuższy i najdalszy – jak dotychczas – rejs. Trasa wiodła do Japonii. Komendantem został ponownie kpt. ż. w. Tadeusz Olechnowicz. Na pokładzie było 119 świeżo upieczonych studentów Wydziału Nawigacyjnego WSM. Ze względu wymogi szczegółowego kalendarza uroczystości w Osace, ślubowanie pierwszego rocznika przyszłych nawigatorów oraz studencka immatrykulacja odbyły się tuż przed wyjściem w morze, czyli 22 lipca 1983 roku.

 

1984; 23 lutego

Po 217 dniach podróży i przebyciu 28 065 Mm „Dar Młodzieży” zacumował w Gdyni, przy nabrzeżu Pomorskim, obok swego poprzednika, statku – muzeum „Dar Pomorza".

 

1984, 32 marca-31 lipca

„Dar Młodzieży” uczestniczył w regatach z okazji 450-lecia wyprawy francuskiego żeglarza Jackuesa Cartiera. Żaglowiec wygrał w zawodach na trasie: Brest – Las Palmas – Hamilton i Hamilton – Halifax.

 

1984; maj

Kolegium Elektorskie WSM wybrało na stanowisko, piątego w historii uczelni, rektora: prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza. Prorektorami zostali: ds. morskich prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski, kształcenia – doc. dr inż. Adolf Fiałkiewicz, studenckich – dr hab. inż. Jerzy Czajkowski. Dziekani: Wydziału Mechanicznego dr inż. Jan Stankiewicz, Wydziału Nawigacyjnego kpt. ż. w. dr inż. Zdzisław Chuchla, Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Jerzy Majewski, Wydziału Administracyjnego prof. dr hab. Stanisław Smoleński.

 

1984; 1 lipca

WSM obchodziła jubileusz 10-lecia podniesienia bandery na szkolno-towaro­wym statku „Antoni Garnuszewski”. Ta właśnie jednostka – po kilku pionierskich rejsach w rejon Antarktydy, pod dowództwem kpt. Tadeusza Drączkowskiego, na przełomie 1979 i 1980 roku, udała się, w czarterze Polskiej Akademii Nauk, na wyspę King George na Antarktydzie, a latem 1980 r. – z dostawami i po naukowców na Spitsbergen. W roku 1984, po 55 rejsach pod polską banderą, „Antoni Garnuszewski” został wyczarterowany przez przedsiębiorstwo „Transocean” i popłynął przez Kanał Panamski po mączkę rybną z łowisk nieopodal Chile, gdzie operowały polskie trawlery-przetwórnie. Dowodził nim kpt. ż. w. Roman Marcinkowski – wnuk żaglomistrza z „Daru Pomorza” Jana „Waju” Leszczyńskiego.

 

1985; 1 stycznia

Oddano do użytku część akademika nr 1, jako hotel asystencki przy ul. Beniowskiego.

 

1985; lipiec

Na początku lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży”, bowiem 4 lipca został zwrócony całkowicie kredyt, zaciągnięty na zapłacenie stoczni.

 

1985; 28 grudnia

Opuszczona została bandera na „Janie Turlejskim”, który przez przeszło 30 lat służył polskiemu szkolnictwu morskiemu. Statek przekazany został Przedsiębiorstwu Połowów dalekomorskich „Odra”.

 

1987; maj

Rektorem ponownie wybrano prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza. Prorektorami zostali: doc. dr inż. oficer mechanik I klasy Jan Kazimierz Włodarski, doc. dr hab. Stanisław Smoleński oraz doc. dr inż. Jerzy Czajkowski. Dziekanami: na Wydziale Nawigacyj­nym – ponownie doc. dr kpt. ż. w. Zdzisław Chuchla, na Mecha­nicznym – doc. dr inż. Tadeusz Jeszke, Elektrycznym – prof. dr hab. inż. Jerzy Majewski oraz na Wydziale Administracyjnym – doc. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

1987; 10 czerwca

W związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Gdyni, decyzją władz politycznych dla „zabezpieczenia” trasy przejazdu papieża ulicą Czerwonych Kosynierów (ob. Morską) od lotniska do wiaduktu Kwiatkowskiego, wykorzystano 494 studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Miało to – jak wynika z ówczesnych raportów Służby Bezpieczeństwa – uniemożliwić studentom wzięcie udziału w zorganizowanej formie i w mundurach reprezentowania ludzi morza podczas mszy na Skwerze Kościuszki.

 

1987; 11 czerwca

W czasie spotkania z Janem Pawłem II, wśród 10 delegacji składających dary papieżowi, była i z Wyższej Szkoły Morskiej – studenci Krzysztof Ziółkiewicz i Dariusz Ziemkiewicz z Wydziału Elektrycznego  oraz Sławomir Półtorak z Wydziału Mechanicznego wręczyli bursztynowy różaniec.

 

1987; 3 września

Dwa wyczyny najbardziej nobilitują żaglowiec: rejs dookoła świata i przejście wokół przylądka Horn. Ponieważ „Dar Pomorza” spełnił te warunki w dwóch swoich słynnych podróżach: dookoła świata w latach 1934/1935 i wokół Ameryki Południowej, zimą 1936/37, władze WSM postanowiły, że „Dar Młodzieży” dokona obu wyczynów w jednej podróży. Wykorzystano przy tym fakt zaproszenia jednostki do Australii. „Dar Młodzieży”, pod dowództwem kpt. ż. w. Leszka Wiktorowicza, 3 września 1987 r. wyruszył w 9-miesięczną podróż dookoła świata.

 

1988; 6 marca

 „Dar Młodzieży” opłynął przylądek Horn o godzinie 7.15 czasu statkowego, w pozycji 56°00,5' S i 067° 17,0' W. Z tą chwilą przybyło światu 163 kaphornowców, któ­rym – zgodnie z żeglarską tradycją – wolno pluć na zawietrzną i gwizdać na pokładzie.

 

1988; 1 czerwca

„Dar Młodzieży” zacumował w Gdyni, gorąco witany przez władze WSM, rodziny studentów i tłumy mieszkańców. Poza portem macierzystym przebywał 277 dni, z czego 233 dni w morzu, przeszedł łącznie 36 352 mile morskie i z tej racji, wchodząc do Gdyni, miał prawo podnieść na maszcie biało-czerwony wimpel o długości 36 352 milimetrów, tak bowiem stanowi dawna tradycja żeglarska. Zdobył nagrodę „Boston Tea Pot" za najdłuższy, nieprzerwany przelot pod żaglami (1241 Mm). Wziął udział w uroczystościach 200-lecia osadnictwa w Australii i wsławił się brawurowym przejściem pod żaglami pod mostem w Sydney.

 

1988; 7 grudnia

Senat WSM w Gdyni pozytywnie zaopiniował projekt uruchomienia na Wydziale Administracyjnym specjalności organizacja eksploatacji statku – konieczne było bowiem ograniczenie kształcenia intendentów, gdyż armatorzy coraz bardziej ograniczali zatrudnianie tych specjalistów.

 

1990;

Nowym rektorem Wyższej Szkoły Morskiej został prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, dotychczasowy dyrektor Instytutu Automatyki Okrętowej oraz przedstawiciel uczelni w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas dwóch kolejnych kadencji. Prorektorzy: ds. kształcenia doc. dr Romuald Cwilewicz, ds. naukowych doc. dr hab. kpt. ż. w.  Marek Szymoński. Dziekani: Wydział Mechaniczny st. of. mech. okr. mgr inż. Andrzej Perepeczko, Wydział Elektryczny doc. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Wydział Administracyjny prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

1990; luty

Powstało Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych, przewodniczącym wybrano doc. dr. inż. Edwarda Krajczyńskiego (absolwenta z roku 1956).

 

1990; maj

Wyższa Szkoła Morska została udziałowcem Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska z siedzibą w Iławie.

 

1990; 11 czerwca

Podpisany został akt założycielski Fundacji Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, której statutowym zadaniem było gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla wspomagania rozwoju uczelni.

 

1990; 15 czerwca

Rozpoczęły się uroczyste obchody 70-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce. „Dar Młodzieży” został udostępniony zwiedzającym na trzy dni. W auli WSM, w jubileuszowej sesji naukowej, oprócz przedstawicieli gdyńskiej i szczecińskiej uczelni, udział wzięli reprezentanci 12 zagranicznych instytutów i wyższych szkół morskich. Przybyło też około 30 przedwojennych absolwentów uczelni w Tczewie i Gdyni, w tym m. in. Michał Hłasko z Francji oraz Wojciech Grabowski, Władysław Kossakowski, Leonard Wasowski i Romuald Żelazowski z USA.

 

1990; 1 lipca

Utworzona została Pracownia Historii Akademii Morskiej, kierownikiem był prof. (wówczas dr) Jan Kazimierz Sawicki; zakres działalności: „gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących historii i tradycji polskiego szkolnictwa morskiego i Polskiej Marynarki Handlowej; współpraca z uczelniami, instytucjami i przedsiębiorstwami i organizacjami związanymi z gospodarką morską, wykonywanie prac dokumentacyjnych związanych z programem naukowo-badawczym dziejów Polski na morzu”. Sztandarowym wydawnictwem pracowni było czterotomowe dzieło „Kadry morskie Rzeczpospolitej”. Promowała też autorów książek morskich włączając ich prace  do serii: Dzieje Ojczystej Floty.

 

1990; 7 lipca

Senat WSM (w odpowiedzi na propozycję Koła Tczewiaków skierowaną pismem do rektora) podjął uchwałę o przywróceniu Święta Szkoły Morskiej, które – zgodnie z tradycją – było obchodzone 8 grudnia. Bowiem tego właśnie dnia w 1920 roku nastąpiło uroczyste podniesie­nie bandery polskiej na maszcie w pierwszej w historii Polski szkole morskiej w nadwiślańskim Tczewie, inaugurujące pierwszy rok nauki. Do roku 1938 obchodzono to święto bardzo uroczyście. Po wojnie – sporadycznie. Najpierw, do roku 1951, tolerowanie tego święta, było na rękę władzom pragnącym podkreślić morskie tradycje Polski. Następnie zakazano obchodzenia. Powrócono, na krótko, w roku 1956. W kolejnych latach zalecone było milczenie na temat jakichkolwiek osiągnięć II Rzeczypospolitej.

 Pierwsze po wieloletniej przerwie Święto Szkoły Morskiej  1990, wpisujące się w obchody 70-lecia uczelni, przygotowano  ze szczególną starannością. Opis obchodów (wraz z dokumentacją) w pracy Ewy Otremby  pt. Siedemdziesięciolecie szkolnictwa morskiego w Polsce, Gdynia 1990 . Wypracowany wówczas program obchodów kultywowany jest do dziś.

 

1990; 7 września

Nad jeziorem Silm w pobliżu Iławy rozpoczął działalność nowoczesny ośrodek szkoleniowo-badawczy, którego gestorami są Wyższa Szkoła Morska oraz Politechnika Gdańska. Jego przeznaczeniem jest szkolenie kapitanów w manewrowaniu jednostkami pływającymi o niekonwencjonalnych parametrach oraz prowadzenie rozmaitych prac badawczych na użytek portów i stoczni.

 

1990, 28 września

Zmarł kapitan ż. w. Józef Gurbisz, wieloletni pracownik PSM, a potem WSM, kierownik Wydziału Nawigacyjnego PSM w latach 1958-1959 i 1960-1962, inicjator budowy statków instrumentalnych i wieloletni komendant statku „Horyzont”, a następnie przez kilka lat kapitan statku szkolno-towarowego „Antoni Garnuszewski”.

 

1990; 30 października

Kolegium Elektorów wybrało rektorem ponownie prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego, sprawującego tę funkcje od 1 grudnia 1989 r. Prorektorami zostali: ds. kształcenia doc. dr Romuald Cwilewicz, ds. badań naukowych doc. dr hab. kpt. ż. w. Marek Szymoński.

 

1990; 6 grudnia

Po raz pierwszy rozstrzygnięto studencki konkurs „Moja praktyka morska” organizowany w Sali Tradycji , rektor wręczył nagrody laureatom:…..

 

1990; 7-8 grudnia

Pierwsze od wielu lat grudniowe uroczystości Święta Szkoły Morskiej rozpoczęły się 7 grudnia o godzinie 14.00, gdy w auli WSM nastąpiło spotkanie rektora, władz uczelni, absolwentów i zaproszonych gości ze społecznością akademicką. Przybyli również przedstawiciele Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, współ­pracującej z Wyższą Szkołą Morską w Gdyni. Przed głównym gmachem WSM odbył się tradycyjny apel pracowników i absolwentów Szkoły Morskiej, poległych w czasie wojny i tych, którzy zginęli na morzu. Tekst apelu odczytał mgr oficer mechanik I klasy Andrzej Perepeczko.

 

1991; 3 kwietnia

Na kadencję 1991-1993, prof. dr hab. inż. Józef Lisowski został wybrany do składu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów.

 

1991; 13 czerwca

Prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski został przedstawicielem WSM w Sekcji Uczelni Technicznych Rady Głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

1991; 1 listopada

Utworzony został Komitet Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich. Inicjatorem i tytularnym przewodniczącym był prof. kontr. mgr oficer mechanik I klasy Andrzej Perepeczko, podówczas dziekan Wydziału Mechanicznego WSM.

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia  był Michał Hłasko, absolwent Wydziału Mechanicznego z 1928 r., który zabiegał o to podczas swoich wizyt w uczelni (mieszkał w Paryżu).

 

1991; grudzień

WSM podpisała umowę notarialną z brytyjską firmą J.S. Hamilton Limited, w wyniku której powstała spółka Academy Maritime Limited Gdynia. Jej celem – świadczenie usług w zakresie kształcenia i szkolenia kadr morskich oraz wykonywanie czynności agencyjnych i przedstawicielskich, doradztwo handlowe, techniczne i żeglugowe, wdrażanie nowych technologii, usługi w zakresie ochrony środowiska i pośrednictwo pracy dla polskich marynarzy.

 

1991; 21 marca

Odbyło się I Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich. Przewodniczącym został wybrany inż. Lech Rezler.

 

1992; czerwiec

„Dar Młodzieży” zajął III miejsce w klasie A (największe żaglowce świata) w regatach Columbus'92 z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki; wziął też udział w zlocie żaglowców w Nowym Jorku z okazji Święta Niepodległości.

 

1993; 20 lutego

Z inicjatywy rektora WSM prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego i Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, powrócono została tradycja organizowania Balu Morskiego.

 

1993; 23 kwietnia

Senat WSM wybrał ponownie na rektora prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego. Prorektorem ds. rozwoju został kpt. ż. w. mgr inż. Zbigniew Burciu, prorektorem ds. kształcenia dr inż. Romuald Cwilewicz, dziekanem wydziału Nawigacyjnego – kpt. ż. w. mgr Eugeniusz Kozanecki, dziekanem Wydziału Mechanicznego – of. mech. okr. I kl. mgr inż. Zygmunt Górski, dziekanem Wydziału Elektrycznego – prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Sieńko, dziekanem Wydziału Zarządzania i Towaroznawstwa –– prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Rutkowska.

 

1993; 10 września

Rektor WSM prof. Józef Lisowski i prezydent miasta Tczewa Ferdynand Motas, oraz dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych Iwona Malmur, podpisali porozu­mienie w sprawie uruchomienia w Tczewie studiów zaocznych Wyższej Szkoły Morskiej.

 

1993; 18 czerwca
Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, władz uczelni i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odsłonięto pomnik twórcy szkolnictwa morskiego adm. Kazimierza Porębskiego. Artystka-malarka Grażyna Kilarska wykonała portret K. Porębskiego.

 

1994; 18 czerwca
Zainaugurowano obchody 25-lecia WSM. Jednym z wydarzeń było „wodowanie” książki pod red. J. K. Sawickiego pt. „Kadry Morskie Rzeczypospolitej”, t. I. „Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci szkół morskich 1922-1992”, zawierającej publikowany po raz pierwszy tak obszerny wykaz absolwentów szkoły od jej powstania.

 

1994; lipiec
„Dar Młodzieży” uczestniczył w The Tall Ships` Races, zajmując I miejsce w klasie „A” (duże żaglowce) na trasie z Weymouth, przez Porto do St. Malo.

 

1995; 25 stycznia

Na Wydziale Mechanicznym otwarty został symulator siłowni okrętowej.

 

1995; 22-23 czerwca

Odbyło się Pierwsze Sympozjum Nawigacyjne, które przyjęło potem nazwę TransNav. Inicjatorem a zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był kierownik Katedry Nawigacji i prodziekan ds. naukowych na Wydziale Nawigacyjnym prof. Michał Holec, w skład Komitetu Organizacyjnego wszedł dziekan dr inż. Andrzej Niewiak, kierownik Katedry Nawigacji Technicznej dr inż. Tadeusz Stupak oraz Ireneusz Stary i Bożena Rosenau. Ogółem 61 autorów zaprezentowało 46 referatów, w tym jeden w języku angielskim

 

1996; 29 lutego

Na posiedzeniu Senatu przyjęto „Założenia budowy statku badawczo-szkoleniowego w zakresie kształcenia i badań statutowych” i rozpoczęto zdobywania odpowiednich funduszy

 

1996; 18 kwietnia

W wyniku kolejnych wyborów rektorem został prof. dr hab. inż. Przybyłowski, prorektorami: ds. nauki dr hab. inż. Janusz Mindykowski prof. nadzw. WSM, ds. morskich kpt. ż. w. mgr inż. Zbigniew Burciu, ds. kształcenia dr inż. Paweł Krasowski. 9 maja br. dziekanami zostali wybrani: Wydział Nawigacyjny – dr inż. Andrzej Niewiak, Wydział Mechaniczny – mgr inż. st. of. mech. okręt. Zygmunt Górski, Wydział Elektryczny – prof. dr hab. inż. Wisław Sieńko, Wydział Administracyjny – prof. dr hab. Jerzy Kubicki.

 

1997; 28 kwietnia
„Dar Młodzieży” zawinął do Osaki pod dowództwem kpt. ż. w. mgr inż. Henryka Śniegockiego. Podczas regat Osaka Sail`97 wygrał w klasie „A” w ogólnej punktacji oraz otrzymał nagrodę mera Osaki.

 

1997; 25 września

Senat WSM podjął uchwałę o zakupieniu i przebudowie kadłuba statku „Polarex” na statek badawczo-szkoleniowy. Głównym projektantem został mgr inż. architekt Włodzimierz Szczepański.

 

1998; 2 czerwca

Na pamiątkę 500. rocznica podróży portugalskiego żeglarza Vasco da Gamy do Indii, w Lizbonie – stolicy Portugalii – zorganizowana została Wielka Światowa Wystawa EXPO'98.

„Dzień Polski” wyznaczono na 2 czerwca i w związku z tym z do Lizbony wszedł „Dar Młodzieży”, na którym odbyła się uroczysta gala z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

1998; 8 lipca
Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, jako pierwszy w uczelni, otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:1994, nadany przez Polski Rejestr Statków.

 

1998; 30 listopada
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Administracyjnemu WSM w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.

 

1999; 15 kwietnia

 Rektorem WSM został prof. dr hab. inż. Przybyłowski. 22 kwietnia wybrano prorektorów: ds. nauki prof. Janusza Mindykowskiego, ds. kształcenia prof. Pawła Miłobędzkiego, ds. morskich prof. kpt. ż. w. Marka Szymońskiego.

 

1999; 27 maja

Senat WSM w Gdyni uchwalił wycofanie z eksploatacji i sprzedaż 2 statków instrumentalnych: „Horyzont” i „Zenit”.

 

2000; 16 marca
Senat WSM w Gdyni wyraził zgodę na przystąpienie WSM w Gdyni do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Morskich (IAMU).

 

2000; 27 kwietnia
„Dar Młodzieży”, pod dowództwem kpt. ż. w. Leszka Wiktorowicza, zajął pierwsze miejsce w The tall Ships` Races na trasie Southampton – Kadyks. W rezultacie załoga „Daru Młodzieży” zajęła pierwsze miejsce nie tylko w klasie A – wielkich żaglowców, ale także w klasyfikacji generalnej – we wszystkich pozostałych klasach.

 

2000; 28 kwietnia
Odbyło się uroczyste podniesienie bandery na statku szkoleniowo-badawczym „Horyzont II” z udziałem rektora prof. Piotra Przybyłowskiego. Matką chrzestną została Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezes NBP, pierwszym kapitanem kpt. ż. w. mgr inż. Julian Witkowski – wieloletni dowódca „Horyzonta”. Statek zbudowano w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego.

 

2000; 4 lipca

Blisko 4 mln ludzi oglądało największą na świecie paradę żaglowców i okrętów wojennych, jaka odbyła się na rzece Hudson w Nowym Jorku. Wśród 150 żaglowców z całego świata, był „Dar Młodzieży” (czwarty pod względem wielkości) i „Pogoria”.

 

2000; wrzesień

Powstała, prowadzona przez Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej, policealna, niepubliczna Gdyńska Szkoła Morska, oferująca naukę na kierunkach: nawigacja, specjalność: transport morski oraz mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach i laboratoriach Akademii Morskiej w Gdyni, z wykorzystaniem symulatorów Studium Doskonalenia Kadr AM. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią głównie pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni.
 

2001; 27 kwietnia
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.

 

2001; 24 maja
Uchwałą Senatu WSM w Gdyni zatwierdzono nazwę Akademia Morska w Gdyni.

 

Prorektorem ds. morskich Senat WSM wybrał prof. kpt. ż. w. Bogumiła Łączyńskiego  – w miejsce prof. kpt. ż. w. Marka Szymońskiego, który z rekomendacji PSL został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury rządu Leszka Millera.

 

2001; 27 czerwca
„Dar Młodzieży” wyszedł w morze ze studentami WSM, jednym z celów był udział w regatach Cutty Sark Tall Ship s Races. Żaglowiec zajął 1 miejsce w regatach na trasie Antwerpia – Alesund i zdobył honorową nagrodę „Cape Horn Trophy 2001”.

 

2001; 8 grudnia

W dniu Święta Szkoły rektor prof. Piotr Przybyłowski ogłosił, iż decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 grudnia 2001 roku, Wyższa Szkoła Morska stała się Akademią Morską. Uroczyście odsłonięto nową nazwę na frontonie gmachu uczelni, honorowo - w towarzystwie rektora i studentki - uczynił to st. mech. Jan Mizgalski , jeden z najstarszych żyjących w kraju absolwentów.[zob. biogr. w  AKM]

 

2001; 8 grudnia

Odbył się uroczysty koncert, inaugurujący działalność chóru Akademii Morskiej. Dyrygentem został Karol Hilla, ab­solwent gdańskiej Akademii Muzycznej i Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, wykładowca w łódzkiej Akademii Muzycznej, laureat kilku prestiżowych nagród, w tym nagrody dla najlepszego dyrygenta konkursów chóralnych.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

M.Sokołowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
M.Sokołowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 30.07.2013