Wyższa Szkoła Morska (1969-1989)

1969; 1 stycznia

Minister żeglugi, działając w porozumieniu z ministrem oświaty i szkolnictwa wyższego, mianował na stanowisko rektora doc. dr. Bohdana Kowalczyka z Politechniki Gdańskiej. Prorektorzy:

 • ds. nauki – dr Zygmunt Bendyk,
 • ds. młodzieży – doc. mgr Bolesław Załuski,
 • ds. praktyk – doc. mgr kpt. ż.w. Władysław Rymarz.

 

1969; 1 kwietnia       

Zostali mianowani dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr kpt. ż.w. Daniel Duda,
 • Wydziału Mechanicznego – doc. dr inż. of. mech. okr. I kl. Wiktor Adamkiewicz,
 • Wydziału Elektroniczno-Elektrycznego – doc. dr inż. Eugeniusz Bartosiński; od 1971 doc. dr inż. Jan Bohdanowicz,
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – doc. dr inż. Tadeusz Czachla.

 

1969

Wicedyrektorem ds. administracyjnych został Stanisław Żmuda, a kwestorem – Mieczysław Marsz.

 

1969; 24 czerwca

Odbyły się egzaminy z matematyki, fizyki oraz z języka obcego – rosyjskiego lub angielskiego do wyboru. Aby zostać dopuszczonym, trzeba było otrzymać kategorię A na wojskowej komisji poborowej, posiadać kartę pływacką i być kawalerem. Przyjmowano tylko mężczyzn.

 

1969; 1 września

Dyrektorem administracyjnym został Franciszek Wierzbicki, kierownikiem Studium Wojskowego – kmdr dypl. Stanisław Leszczyński, a dyrektorem Biblioteki Głównej – dr Lubomira Jankowska.

 

1969; 21 września

Uroczyście zainaugurowano pierwszy rok akademicki Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Wieczorem poprzedniego dnia odbył się apel poległych, w którym uczestniczył minister Jerzy Szopa. Na nabrzeżu Pomorskim, przed zacumowanymi tam statkami szkolnymi: „Dar Pomorza”, Jan Turlejski”, „Zenit” i „Horyzont” stanęły oddziały studentów w galowych mundurach. Po lustracji złożyli ślubowanie.

 

1969; 23 września – 3 października

„Dar Pomorza” w pierwszy rejs w służbie szkoły wyższej wyszedł do Norrköping w Szwecji na obchody Tygodnia Polskiego.

 

1969

Na wzór przedwojennego Instytutu Wydawniczego PSM utworzony został Dział Wydawnictw, który stopniowo przekształcał się w małą poligrafię. Zasadniczym zadaniem było rozpowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników uczelni, ale także wydawanie dzieł związanych z polskimi tradycjami morskimi i sprawami morza. Pierwszą kierowniczką była Krystyna Pietrzyk.

 

1969; 30 października

Odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu WSM.

 

1969; 2 listopada

W wieku 67 lat zmarł w USA kpt. ż.w. Konstanty Kowalski, komendant żaglowca „Dar Pomorza", w czasie II wojny współorganizator polskiego szkolnictwa morskiego w Wielkiej Brytanii.

 

1969; 5 grudnia

Powstało międzywydziałowe Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich – szkolące oficerów wszystkich rodzajów służb PMH.

 

1970; maj

W ramach obchodów 50-lecia szkoły studenci zorganizowali tzw. „Rajd Jungów”, w którym wzięło udział ponad 300 studentów WSM i innych uczelni Wybrzeża. Rajd ten wyruszył z pięciu miejsc w województwie gdańskim – między innymi spod Pomnika Bohaterów Westerplatte – a meta i miejsce spotkania znajdowało się w Tczewie, przed budynkiem obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w latach 1920-1930 mieściła się Szkoła Morska. Zorganizowano również międzyuczelniane igrzyska sportowe w Gdyni.

 

1970; 15 czerwca

Pod komendą kpt. ż.w. Wiktora Gorządka statek szkolny „Jan Turlejski” wyszedł w rejs na Spitsbergen.

 

1970; 17 czerwca

W 50. rocznicę rozkazu o utworzeniu Szkoły Morskiej z inicjatywy tczewskich absolwentów na gmachu d. szkoły w Tczewie odsłonięta została pamiątkowa tablica. W uroczystości uczestniczył rektor doc. dr inż. Bohdan Kowalczyk.

 

1970; 25 września

Zainaugurowano obchody 50-lecia polskiego szkolnictwa morskiego. Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców, Polskie Linie Oceaniczne oraz Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Dalmor” ufundowały uczelni sztandar.

 

1970; 30 listopada

Odbyła się uroczystość pożegnania, odchodzącego na emeryturę, kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta (rocznik 1905, absolwenta Szkoły Morskiej w Tczewie z 1928).

 

1970; 17 grudnia

Podwyżka cen żywności i innych artykułów przed świętami Bożego Narodzenia, która nałożyła się na bardzo słabą kondycję gospodarczą i głębokie niezadowolenie z rządów „czerwonej burżuazji”, spowodowała wybuch strajku robotników – krwawo stłumiony przez oddziały MO i wojska.

Tego dnia przed świtem, mimo że mieliśmy pokój od ulicy Grabowo, obudziły nas odgłosy strzałów, dochodzące z niedalekiego przystanku SKM Gdynia Stocznia – wspomina ówczesny student WM Lechosław Bar. – Z kilkoma kolegami zakradliśmy się na strych (dziś są tam pokoje wykładowców WZNJ), obserwując przerażające sceny: kolejki SKM przywoziły kolejne grupy spieszących do pracy stoczniowców, do których wojsko i milicja otwierały ogień. Ponieważ było jeszcze ciemno, więc nie tylko słyszeliśmy, ale i widzieliśmy, że wojsko strzelało seriami, bo używało też pocisków świetlnych. Władze uczelni wydały nam zakaz opuszczania budynków, a po dwóch dniach dostaliśmy polecenie jak najszybszego rozjechania się do domów. Gdy wyszliśmy do miasta, gaz łzawiący nadal gryzł niemiłosiernie w oczy i utrudniał oddychanie.

 

1971

Kierownikiem Studium Wojskowego został kmdr dypl. Mieczysław Lechowski.

 

1971; 18 lutego

Senat WSM zdecydował o uruchomieniu studiów zaocznych na wszystkich wydziałach, z wyjątkiem Administracyjnego.

 

1971; 15 września

„Jan Turlejski” wyszedł w arktyczny rejs na Spitsbergen po polską ekspedycje naukową.

 

1972; 11 kwietnia

„Dar Pomorza” wyszedł w rejs na Morze Karaibskie.

 

1972; 8 czerwca

Rektorem WSM w Gdyni został dotychczasowy dziekan Wydziału Nawigacyjnego kpt. ż.w. doc. dr Daniel Duda (absolwent PSM z 1955 r.), mianowany przez ministra (najpierw żeglugi, od 1975 r. handlu zagranicznego i gospodarki morskiej) kolejno na trzy kadencje: 1972-1975, 1975-1978, 1978-1981. Kierowniczką sekretariatu rektora została Zofia Pawłowska.

 • Prorektorzy: ds. nauczania – doc. dr inż. of. mech. okr. I kl. Wiktor Adamkiewicz; od 1977 dr inż. Adolf Fiałkiewicz,
 • ds. młodzieży – doc. dr Adolf Włoch,
 • ds. praktyk – doc. mgr kpt. ż.w. Władysław Rymarz (absolwent WN z 1953); od roku 1974 ds. badań – doc. dr inż. of. mech. okr. I kl. I kl. Jan Kazimierz Włodarski (absolwent WM z 1952).

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – doc. inż. kpt. ż.w. Bohdan Borowski; od 1975 kpt. mgr inż. ż.w. Zdzisław Chuchla,
 • Wydziału Mechanicznego – doc. dr inż. Jan Stankiewicz; od 1978 inż. of. mech. okr. I kl. I kl. Ildefons Piotrowski,
 • Wydziału Elektrycznego – doc. dr inż. Jan Bohdanowicz; od 1975 dr inż. of. el. okr. I kl. Zygmunt Bendyk,
 • Wydziału Administracyjnego – doc. dr inż. Tadeusz Czachla; od 1978 doc. dr hab. Stanisław Smoleński.

 

1972; 23-29 czerwca

Odbyły się kolejne egzaminy wstępne. Po raz pierwszy przyjęte zostały na Wydział Nawigacyjny cztery studentki.

 

1972; sierpień

W sierpniu 1972 r. „Dar Pomorza” – po raz pierwszy po wojnie (i po 34 latach przerwy) – wziął udział w rozgrywanych co dwa lata regatach The Cutty Sark Tall Shipsˊ Races.

Z politycznych wówczas względów załogi z krajów socjalistycznych nie mogły uczestniczyć w międzynarodowych zlotach żaglowców, jednak w 1972 r. „Dar Pomorza” dostał od władz PRL zgodę na udział w regatach na Bałtyku. Fregata zajęła I miejsce, a jej komendant kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz został okrzyknięty najlepszym strategiem żeglarskim.

 

1972; 22 sierpnia

Zmarł w Szczecinie w wieku 77 lat kpt. ż.w. Antoni Ledóchowski, do 1920 r. współtwórca polskiego szkolnictwa morskiego, wykładowca astronawigacji i nawigacji, tłumacz podręczników z angielskiego i niemieckiego.

 

1972; 21 października

W rejs szkoleniowy w okolice Wysp Kanaryjskich wyszedł „Jan Turlejski”.

 

1972; 25 października

Zmarł w Szczecinie kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz – komendant „Lwowa” i „Daru Pomorza”, wykładowca i dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni; zwany Kapitanem Kapitanów, jeszcze za życia przeszedł do legendy.

 

1972; 2 listopada

Dyrektorem Biblioteki Głównej został dr hab. Władysław Pałubicki, a kierownikiem Działu Wydawnictw – Barbara Łukaszewska.

 

1973; 5 września

Zmarł w wieku 72 lat inż. of. mech. okr. I kl. Michał Kisielewski, absolwent WM z 1923 r., autor podręczników, wykładowca na pierwszym i trzecim kursie Wydziału Mechanicznego w latach 1953-1955, będąc równocześnie dyrektorem naukowym. Spoczął na Cmentarzu Witomińskim.

 

1973; 15 września

Położona została w stoczni szczecińskiej stępka pod m/s „Antoni Garnuszewski”. Nazwę statku wyłoniono w konkursie. Przy technicznej realizacji projektu udział brali pracownicy gdyńskiej WSM pod kierownictwem of. mech. I kl. mgr. inż. Jana Słoniewskiego i kpt. ż.w. Józefa Gurbisza (który został pierwszym kapitanem statku).

 

1973; 20 października

Dowództwo statku „Antoni Garnuszewski” objął kpt. ż.w. Józef Gurbisz

 

1974; marzec

Obronili się pierwsi studenci Wydziału Mechanicznego. Dyplom nr 1 otrzymał Lechosław Bar (tytuł pracy badawczej: „Analiza wpływu parametrów powietrza na pracę silnika głównego na przykładzie Sulzer-Cegielski 6RD68”).

 

1974; 1 lipca

Szkolno-towarowy statek „Antoni Garnuszewski” został oddany do eksploatacji – armatorem były Polskie Linie Oceaniczne. Użytkowany był przez Wyższą Szkołę Morską w Gdyni do 1989 r. (następnie został sprzedany do Chin).

 

1974; 17-21 lipca

Kraj, którego żaglowiec zwyciężył w regatach, zwyczajowo zostawał organizatorem następnych regat i zlotu. Była to nowa sytuacja dla The Sail Training Association, które zaczęło poszukiwać osoby odpowiedniej do kontaktów z państwami bloku ZSRR. W kraju ogłoszono, że dla uczczenia XXX-lecia PRL Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Żeglarskiego, organizuje w dniach w akwenie Morza Bałtyckiego regaty i paradę żaglowców pod nazwą Operation Sail 1974. W oparciu o decyzję Komitetu Centralnego PZPR minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej powołał Komitet Organizacyjny z siedzibą na Wydziale Nawigacyjnym WSM w Gdyni.

W pierwszym etapie regat „Dar Pomorza” zajął trzecie miejsce (zwyciężył radziecki „Towariszcz”, dopuściwszy się wielu wykroczeń regulaminowych – co jednak szybko zostało wyciszone). W drugim etapie regat, podczas uroczystości w Portsmouth, „Dar Pomorza” odwiedził małżonek królowej Elżbiety II książę Filip.

 

1974; październik

Z okazji inauguracji roku akademickiego 1974-1975 uczelnia otrzymała od Polskich Linii Oceanicznych srebrne rektorskie insygnia. W holu głównym odsłonięta została tablica upamiętniająca udział polskich okrętów wojennych i statków PMH w II wojnie światowej. Jej autorem był kmdr. ppor. kpt. ż.w. Wienczysław Kon (uczestnik konwojów atlantyckich, dyrektor Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni).

 

1974; październik

Wprowadzony został obowiązek noszenia przez studentów mundurów i zakwaterowania w domach studenckich.

 

1975; 11 sierpnia

W wieku 81 lat zmarł Alojzy „Diadia” Kwiatkowski – człowiek, który prawie całe swoje życie związał ze Szkołą Morską w Tczewie i Gdyni, wieloletni wykładowca PSM, a przede wszystkim radiooficer statków szkolnych „Lwów” i „Dar Pomorza”, komendant „Daru Pomorza” w czasie wojny, żywa legenda Polskiej Marynarki Handlowej, wychowawca wielu marynarskich pokoleń.

 

1975

Zaczął ukazywać się „Scientific Journal of Gdynia Maritime University” (SJ GMU), interdyscyplinarny periodyk prezentujący oryginalne wyniki badań empirycznych i teoretycznych. Należy do grupy czasopism nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

 

1975

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich (utworzone w 1969 r.) zostało podniesione do rangi samodzielnej jednostki WSM.

 

1976

Kwestorem WSM został Zygmunt Antoni Sadowski.

 

1976; kwiecień

Dyplom inżyniera na Wydziale Elektrycznym otrzymała pierwsza kobieta (i na długo jedyna) – Anna Wasilewska.

 

1976; 1 października

Oddany został do użytku pierwszy z trzech domów studenckich (przy ul. Beniowskiego).

 

1977; 16 lutego

Zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, pierwszym przewodniczącym został kpt. ż.w. Leszek Górecki, wiceprzewodniczącymi kapitanowie Zygmunt Batko i Tadeusz Przeor, sekretarzem kpt. ż.w. Mirosław Proskurnicki (absolwent WN z 1953). W latach 30. XX w. działał w Gdyni Klub Kapitanów Marynarki Handlowej, którego prezesem był kpt. ż.w. Tadeusz Ziółkowski.

 

1977; 15 kwietnia

Po przejściu na emeryturę kpt. Kazimierza Jurkiewicza komendantem „Daru Młodzieży” został kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz, absolwent Wydziału Nawigacyjnego PSM w Gdyni z 1957 r.).

 

1977; 21 kwietnia

Zmarł w wieku 55 lat prof. dr inż. Bohdan Kowalczyk – pierwszy rektor Wyższej Szkoły Morskiej. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim.

 

1977; 4 lutego

Rektor doc. dr inż. kpt. ż.w. Daniel Duda otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

 

1977

Zostały oddane do użytku nowe pomieszczenia uczelnianej biblioteki.

 

1977; październik

Rektor WSM w Gdyni prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda i rektor Hochschule für Nautic w Bremie prof. dr Erwin Mücke podpisali porozumienie o współpracy między uczelniami.

 

1978; czerwiec

Rektor Hochschule Bremerhaven prof. Herman Solbrig i rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni prof. Daniel Duda podpisali umowę o współpracy między uczelniami, formalizującą nawiązane przed pięciu laty kontakty.

 

1978

Kwestorem w WSM został Andrzej Goldman (i był nim do 1992 r.).

 

1978; 13 grudnia

W gmachu głównym WSM, przy ul. Czerwonych Kosynierów (dziś ul. Morska), została uroczyście otwarta uczelniana Sala Tradycji, czyli uczelniane niewielkie muzeum gromadzące przede wszystkim dary pracowników i absolwentów polskiej Szkoły Morskiej w Tczewie i Gdyni oraz Wielkiej Brytanii. Zbiory powstałego z początkiem lat. 70 muzeum szkoły morskiej zostały przeniesione z budynku przy Wydziale Nawigacyjnym do wyremontowanej sali ekspozycyjnej w budynku głównym uczelni. Z tej okazji stawili się licznie przede wszystkim najstarsi absolwenci – hojni darczyńcy.

 

1979; 28 stycznia, 15 czerwca

„Dar Pomorza” zbliżał się do siedemdziesiątki – konieczna była więc budowa nowego żaglowca, co w permanentnym PRL-owskim kryzysie gospodarczym zdawało się niemożliwe. Podczas wojewódzkiego posiedzenia organizacji młodzieżowych i studenckich III mechanik z Polskich Linii Oceanicznych Lechosław Bar (absolwent WM z 1974) wystąpił z inicjatywą ogólnopolskiej zbiórki na nowy żaglowiec szkolny. 15 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie Społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży”. Przewodniczącym został prezes Rady Ministrów Edward Babiuch, a I sekretarz KW PZPR w Gdańsku – przewodniczącym Społecznego Komitetu Wykonawczego.

 

1979

Dyrektorem administracyjnym został mgr inż. Gerard Sulewski.

 

1979; wrzesień

„Dar Pomorza” udał się z wizytą do Sztokholmu, gdzie przed czterdziestoma laty został internowany na długie lata wojny. Z okazji tej rocznicy na pokładzie zorganizowano wystawę dokumentów, fotografii, wycinków pra­sowych i pamiątek dotyczących tego wojennego epizodu w dzie­jach polskiej marynarki. Na małym katolickim cmentarzu w sztokholmskiej dzielnicy Haga złożono wieńce na grobie Jana „Waju” Leszczyńskiego, wieloletniego bosmana polskich statków szkolnych „Lwów” i „Dar Pomorza”. Wnuk J. Leszczyńskiego, kpt. ż.w. Roman Marcinko­wski, był w tym rejsie kierownikiem praktyk.

 

1979; 14 października

Przy Wydziale Nawigacyjnym, w budynku postawionym w miejscu dawnego warsztatu Akademickiego Klubu Morskiego, od strony basenu Żeglarskiego, otwarto Planetarium im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego (1895-1972), nazwanego tak na cześć współtwórcy polskiego szkolnictwa morskiego oraz polskiego fachowego słownictwa morskiego, od 1920 r. wykładowcy astronawigacji i nawigacji w Szkole Morskiej w Tczewie, tłumacza podręczników z angielskiego i niemieckiego.

 

1979; grudzień

„Antoni Garnuszewski” wyszedł w czarterze Polskiej Akademii Nauk na wyspę King George na Antarktydzie. Statkiem dowodził kpt. ż.w. Tadeusz Drączkowski (abs. WN z 1949).

 

1980; 14 czerwca

Rozpoczął się w Gdyni 4-dniowy światowy zjazd absolwentów Szkoły Morskiej z Tczewa i Gdyni. Przybyło ponad 100 absolwentów z kraju i 35 od lat mieszkających za granicą. Pierwszego dnia o godz. 20 odbył się wzruszający Apel Poległych pracowników i wychowanków Szkoły Morskiej. Następnie uczestnicy zjazdu odwiedzili siedzibę Szkoły Morskiej w Tczewie i tam uczestniczyli w uroczystości nadania nowej dzielnicy mieszkaniowej imienia pierwszego dyrektora Antoniego Garnuszewskiego, a jednej z ulic – imienia kapitana Antoniego Ledóchowskiego.

W Muzeum Stutthof – powstałym w miejscu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), oddali hołd pomordowanym wykładowcom i kolegom, przyłączyli się też do zbiórki na budowę „Daru Młodzieży”. Efektownym upamiętnieniem obchodów było wybicie dwóch medali – z okazji 60-lecia szkoły oraz w związku z 50. rocznicą podniesienia polskiej bandery na „Darze Pomorza”. Do­datkowo, 21 lipca, Poczta Polska wprowadziła do obiegu serię sześciu znaczków pocztowych, ilustrującą historię polskiego szkolnictwa morskiego.

Aula w gmachu głównym otrzymała imię, zmarłego w 1966 r., kpt. ż.w. Tadeusza Meissnera. Tablicę odsłonili żona Irena oraz syn Krzysztof – kpt. ż.w., absol­went WN z 1951.

W Sali Senatu zawisły portrety dyrektorów i pierwszego rektora Bohdana Kowalczyka, namalowane przez art. mal. Stanisława Sikorskiego.

 

1980

„Dar Pomorza” wygrał dwuetapowe regaty The Tall Ships’ Races, a komendant kpt. ż .w. Tadeusz Olechnowicz otrzymał od królowej holenderskiej prestiżową nagrodę „Cutty Sark Trophy”.

 

1980; 9 czerwca

Na pokładzie „Daru Pomorza” odbyło się 9 czerwca 1980 r. spotkanie uczestników (lub ich rodzin) pierwszego rejsu dookoła świata w latach 1934/1935, pod dowództwem kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza. Uzgodniono, że ponowny rejs dookoła świata „Dar Młodzieży" powinien odbyć w 1984 roku, w 50. rocznicę „wielkiego rejsu”.

 

1980; 5 września

Na fali przemian, zapoczątkowanych strajkami Sierpnia ’80, odbyło się zebranie ogólne pracowników uczelni (około 400 osób), podczas którego wyłoniony został Uczelniany Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został doc. dr inż. Mikołaj Kostecki, wiceprzewodniczącą Ewa Kubasiewicz – kustosz dyplomowany Biblioteki Głównej WSM. Powstał też Niezależny Związek Stu­dentów (przewodniczący Jacek Boroń), który za zgodą rektora funkcjonował legalnie, choć nieformalnie; w połowie listopada należało do niego już 150 studentów.

 

1980; październik

Zaczęła ukazywać się „Latarnia – Niezależne Pismo Studentów”, oficjalny organ prasowy uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Morskiej. Do 13 grudnia 1981 r. pismo wydawane było za zgodą władz uczelnianych (nawet Komitetu Uczelnianego PZPR WSM). Po wprowadzeniu stanu wojennego – wydawane w podziemiu. Ukazywało się w numerach, o obj. 8-24 s., w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i techniką offsetową, ilustrowane; wychodziło nieregularnie (nie ukazywało się podczas wakacji). W składzie redakcji byli m.in.: Jacek Boroń (redaktor odpowiedzialny, szef uczelnianego NZS – internowany po 13 grudnia), B. Czapiega, K. Gąsior, Z. Jankiewicz, K. Jaśkowiec, W. Kozimor, J. Podmokły, E. Rosiński, J. Siemionczyk, A. Surmacz, W. Szymczyk. Logiem pisma sygnowano także wydania specjalne, np. broszurę Władysława Bartoszewskiego „Polskie Państwo Podziemne (1939-1945). Zarys problemu” (Gdynia 1981).

 

1980; listopad

Zawiązało się Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich – z inicjatywy st. mech. Mariana Przyklanga i st. mech. Jana K. Włodarskiego (ówczesnego prorektora WSM), dla kultywowania najlepszych tradycji bandery polskiej, wdrażania kierunków i metod przygotowywania kadr morskich, szczególnie technicznych, społecznej i zawodowej aktywizacji środowiska służby technicznej.

 

1981; 9 maja

Odbyło się pierwsze walne Zebranie Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Przewodniczącym został Jerzy Czapp, wiceprzewodniczącymi Kazimierz Dendura i Lech Rezler.

 

1981; 11 maja

Kierowniczką Działu Wydawnictw została mgr Jadwiga Szczerkowska.

 

1981; maj

Odbyły się pierwsze demokratyczne wybory rektora. Kandydowały cztery osoby. Doc. dr Mikołaj Kostecki otrzymał 69 głosów, doc. dr inż. Piotr Jędrzejowicz i doc. mgr inż. of. mech. okr. I kl. Jan Słoniewski – po 14, dr kpt. ż.w. Władysław Rymarz – 9.

Prorektorem ds. studenckich został doc. dr inż. Henryk Dzierżek, ds. nauczania doc. dr inż. Adolf Fiałkiewicz, ds. badań – doc. mgr inż. of. mech. okr. I kl. Jan Słoniewski.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr inż. kpt. ż.w. Zdzisław Chuchla,
 • Wydziału Mechanicznego – dr inż. Tadeusz Jeszke,
 • Wydziału Elektrycznego – dr inż. Jan Bohdanowicz,
 • Wydziału Administracyjnego – doc. dr hab. Stanisław Smoleński.

 

1981; 15 września

W swój ostatni rejs „Dar Pomorza” wyszedł 15 września 1981 roku pod komendą kpt. ż.w. Tadeusza Olechnowicza, mając na pokładzie 80 studentów pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni. Wrócił do Gdyni 30 września. 4 sierpnia 1982 r. został formalnie wycofany ze służby, 16 listopada przeszedł na własność Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku; pierwszym kustoszem został wieloletni komendant kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz.

Od 1930 do 1982 r. odbył 105 rejsów (509 804 Mm), był na wszystkich kontynentach (oprócz Antarktydy), zawinął do 126 portów (do niektórych wielokrotnie), przez pokład przewinęło się 13 911 słuchaczy szkół morskich z Gdyni i Szczecina. W 1972 r. wygrał The Cutty Sark Tall Ships’ Races, w 1980 roku zdobył „Cutty Sark Trophy”.

 

1981; 12 listopada

W Stoczni Gdańskiej im. Lenina zwodowano „Dar Młodzieży”. Projektantem był inż. Zygmunt Choreń. Matką chrzestną została Helena Jurkiewicz, żona wieloletniego komendanta „Daru Pomorza” kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza.

 

1981; 13 grudnia

Na terenie całego kraju został wprowadzony stan wojenny. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” był od 26 listopada – na miejscu doc. Mikołaja Kosteckiego – dr inż. Jerzy Kowalczyk, a wiceprzewodniczącą pozostawała Ewa Kubasiewicz z biblioteki WSM.

 

1981; 15 grudnia

Rektor doc. dr inż. Mikołaj Kostecki został zdjęty ze stanowiska. Rektorem mianowany został kpt. ż.w. Władysław Rymarz, członek Komitetu Uczelnianego PZPR. Odwołany został także prorektor ds. studenckich doc. dr Henryk Dzierżek (a następnie zwolniony z pracy).

Prorektorzy:

 • ds. studenckich – dr inż. kpt. ż.w. Zdzisław Chuchla,
 • ds. nauczania – doc. dr inż. Adolf Fiałkiewicz,
 • ds. badań naukowych – doc. mgr inż. of. mech. okr. I kl. Jan Słoniewski.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – inż. kpt. ż.w. Stanisław Bester,
 • Wydziału Mechanicznego – dr inż. Tadeusz Jeszke,
 • Wydziału Elektrycznego – dr hab. inż. Jerzy Czajkowski,
 • Wydziału Administracyjnego – prof. dr hab. inż. int. okr. I kl. Jerzy Świtka; od 1983 doc. dr hab. Stanisław Smoleński.

 

1982; 25 stycznia

Wznowione zostały, zawieszone po ogłoszeniu stanu wojennego, zajęcia dydaktyczne na uczelni.

 

1982; 1-3 lutego

W trybie doraźnym i przy drzwiach zamkniętych, przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni, odbył się proces dwóch pracowników WSM. Za trzydniowy strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego Ewa Kubasiewicz skazana została na 10 lat więzienia, Jerzy Kowalczyk na 9. Były to najwyższe wyroki w kraju. Strajkujący studenci zostali relegowani z uczelni. Internowany przewodniczący NZS Jacek Boroń z obozu wyszedł po roku, chciał wrócić na uczelnię, jednak został skreślony z listy studentów przez rektora.

 

1982; 10 lipca

10 lipca 1982 r. żaglowiec wyszedł w pierwszą podróż pod dowództwem kpt. ż.w. Tadeusza Olechnowicza (komendanta od 1982 do 1985 r.) oraz studentami WSM w Gdyni. Służbę rozpoczął, uczestnicząc w regatach The Tall Ships’ Races na trasie: Rostock, Falmouth, Lizbona, Vigo, Southampton i Bremerhaven, Gdynia. Zdobył dwa trofea: za najlepszy czas przelotu na trasie regat i nagrodę „Fair Play" przyznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za akcję ratowniczą w czasie pożaru na jachcie „Peter von Danzig".

 

1982; 4 sierpnia

Formalnie wycofano „Dar Pomorza” ze służby. Od 1930 do 1982 r. odbył 102 rejsy, był na czterech kontynentach (oprócz Australii i Antarktydy), 319 razy zawinął do zagranicznych portów, dwukrotnie wygrał The Tall Ships’ Races, w 1980 roku zdobył „Cutty Sark Trophy”, a przez pokład przewinęło się około 14 tys. słuchaczy szkół morskich.

 

1982; październik

Podczas inauguracji roku akademickiego 1982/1983, nie było ani mszy inauguracyjnej, ani tradycyjnego Apelu Poległych i tych, którzy zginęli na morzu.

 

1982; 16 listopada

„Dar Pomorza” przeszedł na własność Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku; pierwszym kustoszem został wieloletni komendant – kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz.

 

1983

Kierownikiem Studium Wojskowego został kmdr mgr Bogdan Gierkowski.

 

1983; 22 lipca

„Dar Młodzieży” wyszedł z Gdyni w swój najdłuższy i najdalszy – wówczas – rejs. Trasa wiodła do Japonii. Komendantem został ponownie kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz. Na pokładzie było 119 świeżo upieczonych studentów Wydziału Nawigacyjnego WSM. Ze względu wymogi szczegółowego kalendarza uroczystości w Osace, ślubowanie pierwszego rocznika przyszłych nawigatorów oraz studencka immatrykulacja odbyły się tuż przed wyjściem w morze, czyli 22 lipca 1983 roku.

 

1984; 23 lutego

Po 217 dniach podróży i przebyciu 28 065 Mm „Dar Młodzieży” zacumował w Gdyni, przy nabrzeżu Pomorskim, obok swego poprzednika, statku – muzeum „Dar Pomorza".

 

1984, 32 marca – 31 lipca

„Dar Młodzieży” uczestniczył w regatach z okazji 450-lecia wyprawy francuskiego żeglarza Jacquesa Cartiera. Żaglowiec wygrał w zawodach na trasie: Brest – Las Palmas – Hamilton i Hamilton – Halifax.

 

1984; maj

Kolegium Elektorskie WSM wybrało, piątego w historii uczelni, rektora: prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza.

Prorektorzy:

 • ds. studenckich – dr hab. inż. Jerzy Czajkowski,
 • ds. kształcenia – dr inż. Adolf Fiałkiewicz; od 1987 – prof. dr hab. Stanisław Smoleński;
 • ds. nauki i kontaktów międzynarodowych – prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński; od 1987 ds. badań naukowych – dr inż. of. mech. okr. I kl. Jan Kazimierz Włodarski.

Dziekani:

 • Wydziału Nawigacyjnego – dr inż. kpt. ż.w. Zdzisław Chuchla,
 • Wydziału Mechanicznego – dr inż. Jan Stankiewicz; od 1987 doc. dr inż. Tadeusz Jeszke,
 • Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Jerzy Majewski,
 • Wydziału Administracyjnego – prof. dr hab. Stanisław Smoleński; od 1987 – doc. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

1984; 15 marca

Dyrektorem Biblioteki Głównej został Wiesław Proll a kwestorem WSM – dr Andrzej Goldman.

 

1984; 1 lipca

Po 55 rejsach pod polską banderą i ze studentami WSM „Antoni Garnuszewski” został wyczarterowany przez przedsiębiorstwo „Transocean” i popłynął przez Kanał Panamski po mączkę rybną z łowisk nieopodal Chile, gdzie operowały polskie trawlery-przetwórnie. Dowodził nim kpt. ż.w. Roman Marcinkowski – wnuk żaglomistrza z „Daru Pomorza” Jana „Waju” Leszczyńskiego.

WSM obchodziła jubileusz 10-lecia podniesienia bandery na szkolno-towaro­wym statku „Antoni Garnuszewski”. Ta właśnie jednostka – po kilku pionierskich rejsach w rejon Antarktydy, pod dowództwem kpt. Tadeusza Drączkowskiego.

 

1984; listopad

W czasie pobytu w Chinach rektor prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz podpisał porozumienie między WSM a Instytutem Transportu Morskiego w Szanghaju.

 

1984; 1 listopada

Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych otrzymał dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński.

 

1985; 1 stycznia

Oddano do użytku część akademika nr 1, jako hotel asystencki przy ul. Beniowskiego.

 

1985; 20 stycznia

Zmarł w wieku 73 lat kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewcz – ostatni dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej i wieloletni komendant „Daru Pomorza”. Spoczął na Cmentarzu Witomińskim.

 

1985; lipiec

Na początku lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży”, bowiem 4 lipca został zwrócony całkowicie kredyt zaciągnięty na zapłacenie stoczni.

 

1985; 28 grudnia

Opuszczona została bandera na „Janie Turlejskim”, który przez przeszło 30 lat służył polskiemu szkolnictwu morskiemu. Statek przekazany został Przedsiębiorstwu Połowów Dalekomorskich „Odra”.

 

1985

Oddano do użytku hotel asystencki przy ul. Beniowskiego.

 

1986

Dyrektorem Biblioteki Głównej została Bożena Jacob, dyrektorem administracyjnym Karol Rutkowski.

 

1986

Rektor Piotr Jędrzejowicz został mianowany profesorem zwyczajnym (tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 r.)

 

1986

Z okazji 10 lat współpracy z Hochschule Bremerhaven odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu.

 

1987; maj

Rektorem ponownie wybrano prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza. Prorektorami zostali: doc. dr inż. of. mech. okr. I klasy Jan Kazimierz Włodarski, doc. dr hab. Stanisław Smoleński oraz doc. dr inż. Jerzy Czajkowski. Dziekanami: na Wydziale Nawigacyj­nym – ponownie doc. dr kpt. ż.w. Zdzisław Chuchla, na Mecha­nicznym – doc. dr inż. Tadeusz Jeszke, Elektrycznym – prof. dr hab. inż. Jerzy Majewski oraz na Wydziale Administracyjnym – doc. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

1986; 20 maja

Zmarł w wieku 81 lat kpt. ż.w. Karol Olgierd Borchardt, nauczyciel akademicki, dyrektor Szkoły Morskiej w Landywood, pisarz marynista, twórca jedynej w swoim rodzaju gawędy morskiej. Spoczął na Cmentarzu Witomińskim.

 

1987; 10 czerwca

W związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Gdyni, decyzją władz politycznych dla „zabezpieczenia” trasy przejazdu papieża ulicą Czerwonych Kosynierów (ob. Morską) od lotniska do wiaduktu Kwiatkowskiego, wykorzystano 494 studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Miało to – jak wynika z ówczesnych raportów Służby Bezpieczeństwa – uniemożliwić studentom wzięcie udziału w zorganizowanej formie i w mundurach reprezentowania ludzi morza podczas mszy na Skwerze Kościuszki.

 

1987; 11 czerwca

W czasie spotkania z Janem Pawłem II, wśród 10 delegacji składających dary papieżowi, była i z Wyższej Szkoły Morskiej – studenci Krzysztof Ziółkiewicz i Dariusz Ziemkiewicz z Wydziału Elektrycznego oraz Sławomir Półtorak z Wydziału Mechanicznego wręczyli bursztynowy różaniec.

 

1987; 3 września

Dwa wyczyny najbardziej nobilitują żaglowiec: rejs dookoła świata i przejście wokół przylądka Horn. Ponieważ „Dar Pomorza” spełnił te warunki w dwóch swoich słynnych podróżach – dookoła świata w latach 1934/1935 i wokół Ameryki Południowej, zimą 1936/37, władze WSM postanowiły, że „Dar Młodzieży” dokona obu wyczynów w jednej podróży. Wykorzystano przy tym fakt zaproszenia jednostki do Australii. „Dar Młodzieży”, pod dowództwem kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, 3 września 1987 r. wyruszył w 9-miesięczną podróż dookoła świata.

 

1988; 6 marca

„Dar Młodzieży” opłynął przylądek Horn o godzinie 7.15 czasu statkowego, w pozycji 56°00,5' S i 067° 17,0' W. Z tą chwilą przybyło światu 163 kaphornowców, któ­rym – zgodnie z żeglarską tradycją – wolno pluć na zawietrzną i gwizdać na pokładzie.

 

1988; 1 kwietnia

Dyrektor administracyjną WSM została mgr Jolanta Ewertowska.

 

1988; 1 czerwca

„Dar Młodzieży” zacumował w Gdyni, gorąco witany przez władze WSM, rodziny studentów i tłumy mieszkańców. Poza portem macierzystym przebywał 277 dni, z czego 233 dni w morzu, przeszedł łącznie 36 352 mile morskie i z tej racji, wchodząc do Gdyni, miał prawo podnieść na maszcie biało-czerwony wimpel o długości 36 352 milimetrów, tak bowiem stanowi dawna tradycja żeglarska. Zdobył nagrodę „Boston Tea Pot" za najdłuższy, nieprzerwany przelot pod żaglami (1241 Mm). Wziął udział w uroczystościach 200-lecia osadnictwa w Australii i wsławił się brawurowym przejściem pod żaglami pod mostem w Sydney.

 

1988

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał Dr hab. Andrzej Marsz otrzymał nominację profesorką.

Wtedy były jeszcze dwa tytuły profesorskie nadawane prze Radę Państwa: profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny. Później został jedynie tytuł naukowy profesora (bez przymiotników), natomiast profesor zwyczajni i profesor nadzwyczajny stały się stanowiskami zajmowanymi na uczelni.

 

1988; 7 grudnia

Senat WSM w Gdyni pozytywnie zaopiniował projekt uruchomienia na Wydziale Administracyjnym specjalności organizacja eksploatacji statku – konieczne było bowiem ograniczenie kształcenia intendentów, gdyż armatorzy coraz bardziej ograniczali zatrudnianie tych specjalistów.

 

1989; 9 maja

Nominację profesorską otrzymał dr hab. inż. Józef Lisowski.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni