UM w Gdyni (od 2018)

2018; 1 września

Akademia Morska w Gdyni uzyskała status Uniwersytetu Morskiego – na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2018 r. poz. 1362).

 

2018; 22 września

Na nabrzeżu Pomorskim tablicę upamiętniającą legendarnego komendanta statków szkolnych „Lwów" oraz „Dar Pomorza" Konstantego Maciejewicza odsłonił prezes Fundacji Wsparcia Edukacji Morskiej st. of. mech. Lechosław Bar w towarzystwie prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka. Poświęcenia dokonał duszpasterz ludzi morza o. Edward Pracz.

 

2018; 19 października

Decyzją Senatu Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Rumunii prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski otrzymał tytuł doktora honoris causa.

 

2018; 1 grudnia

Dyrektor uczelnianej biblioteki została dr Joanna Krzywonos.

 

2018; 27 grudnia

Zmarł kpt. ż.w. Waldemar Szczuka, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1967 r., który ponad ćwierćwiecze swego zawodowego życia poświęcił kształceniu kadr morskich jako oficer i kapitan statków szkolnych.

 

2019; 8 stycznia

Zmarł kpt. ż.w. Mirosław Łukawski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1968 r., komendant „Daru Młodzieży”, znakomity żeglarz „czujący wiatr”, wychowawca wielu roczników studentów PSM i WSM, ceniony wykładowca na kursach oficerskich w Studium Doskonalenia Kadr i Gdyńskiej Szkole Morskiej, członek zarządu ośrodka w Iławie.

 

2019; 28 marca

 „Dar Młodzieży” powrócił z wokółziemskiego rejsu do macierzystego portu. Witali go przedstawiciele uczelni, władze państwowe, samorządowe, rodziny i przyjaciele żeglarzy.

Podczas trwającego 313 dni rejsu żaglowiec pokonał 38 000 Mm, przepłynął trzy oceany, zawinął do 23 portów na pięciu kontynentach. Przez pokład fregaty przeszło – w kolejnych etapach – 472 studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 33 uczniów średnich szkół morskich ze Świnoujścia, 39 uczniów średnich szkół morskich ze Szczecina oraz 400 laureatów konkursu „Moja Ojczyzna”.

 

2019; 30 marca

Na wieczną wachtę odszedł kpt. ż.w. Jerzy Pszenny, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1948 r., wykładowca i prodziekan Wydziału Nawigacyjnego WSM, kapitan dowodzący „Batorym” i „Stefanem Batorym”.

 

2019; 25 kwietnia

Senat UMG przyjął uchwałę powołującą Radę Uczelni – zgodnie w ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest ona nowym organem opiniującym.

 

2019

Uniwersytet Morski po raz pierwszy został ujęty w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata – tzw. liście szanghajskiej i z wynikiem 125.7 punktów ulokował się na wysokiej, 42., pozycji w dyscyplinie Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska).

 

2019

Kwestorem UMG została Sławomira Pietrzyk.

 

2019; 12–14 czerwca

XIII edycja międzynarodowej Konferencji TransNav 2019 poświęcona została zagadnieniom z dziedziny transportu wodnego, nawigacji, mobilności ludzi i towarów w kontekście energii, infrastruktury, środowiska, bezpieczeństwa oraz ekonomii.

 

2019; czerwiec

Prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński został uhonorowany nagrodą Hevelius Award za całokształt dorobku naukowego i wielki wkład pracy w rozwój Wydziału Nawigacyjnego.

 

2019; 21 czerwca

Tablicę upamiętniającą kapitana Mamerta Stankiewicza, komendanta „Lwowa”, słynnego „Znaczy Kapitana”, odsłonili na nabrzeżu Pomorskim: st. of. mech. Lechosław Bar, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska i poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

 

2019; 1 października

Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 sierpnia 2019 r. Instytut Morski w Gdańsku stał się częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dniem 1 października 2019 r. Utworzony w 1950 r., realizuje projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji związanych z szeroko pojętą gospodarką morską.

 

2019; 19–23 października

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit uczestniczył w Szanghaju w uroczystościach 110. rocznicy utworzenia Shanghai Maritime University, reprezentując rektora UMG.

 

2019; październik

Nakładem UMG ukazał się album z podróży „Daru Młodzieży” dookoła świata.

 

2019; 28 października

Zmarł dr hab. inż. Witold Jerzy Stepowicz, prof. UMG z Wydziału Elektrycznego, specjalista z zakresu mikroelektroniki oraz elementów elektronicznych, nauczyciel akademicki.

 

2020; 1 kwietnia

Kwestorem UMG został Eugeniusz Paweł Orzeszek.

 

2020; 21 maja

Na rektora na kadencję 2020–2024 został wybrany prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (absolwent WN z 1985 r.).

Prorektorzy:

  • ds. nauki – dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG,
  • ds. studenckich – dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG,
  • ds. kształcenia – dr hab. Sambor Guze, prof. UMG,
  • ds. współpracy i rozwoju – dr hab. inż. of. el. okr. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG (absolwent WE z 1989 r.).

Dziekani:

  • Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG,
  • Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. UMG,
  • Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki,
  • Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG.

 

2020; 16 czerwca

W Tczewie rozpoczęły się obchody 100-lecia szkolnictwa morskiego. Przemówienia wygłosili: minister w Kancelarii Premiera Jan Dziedziczak, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, starosta tczewski Mirosław Augustyn, a list od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Zabrali też głos: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, rektor elekt prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda – drugi rektor w historii uczelni.

Wewnątrz budynku dawnej szkoły odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona absolwentom Szkoły Morskiej w latach 1922–1930. Posadzony został „Dąb Szkoły Morskiej na 100-lecie Niepodległej”.

Z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich Fundacja Lechosława Bara Wsparcia Edukacji Morskiej ufundowała medale wg projektu kpt. ż.w. Leszka Góreckiego, które zostały wręczone 15 osobom, w tym obecnym na uroczystościach rektorowi UMG prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu, rektorowi elektowi prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adamowi Weintritowi oraz byłym rektorom: prof. dr. hab. inż. Romualdowi Cwilewiczowi, prof. dr. kpt. ż.w. Danielowi Dudzie, prof. dr. hab. inż. Józefowi Lisowskiemu i prof. dr. hab. inż. Piotrowi Przybyłowskiemu.

 

2020; 17 czerwca

Na placu przed uczelnią stanęli 17 czerwca 2020 r. członkowie Senatu UMG, pracownicy, studenci, absolwenci, a także poczty sztandarowe stowarzyszeń Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie.

Po podniesieniu bandery na gmachu uczelni wkopana została kapsuła czasu, a w niej list od rektora prof. Janusza Zarębskiego i społeczności akademickiej, Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni oraz studentów.

Jednym z punktów obchodów była zmiana nazwy przystanku Gdynia Stocznia: od 17 czerwca 2020 r. jest to Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski.

W holu głównym przy Auli im. T. Meissnera, w dotychczasowym miejscu mapy z podróżami „Daru Młodzieży”, 30 lipca 2020 r. zostały zamontowane dwie marmurowe tablice – z pocztem dyrektorów i rektorów oraz doktorów honoris causa.

 

2020; 17 czerwca

W czasie obchodów Święta Szkoły odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa kpt. ż.w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu (absolwentowi WN z 1969 r.). Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, dyplom wręczył rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

 

2020; 19 czerwca

Na nabrzeżu Pomorskim odsłonięta została tablica upamiętniająca twórcę szkolnictwa morskiego wiceadm. Kazimierza Porębskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: rektor elekt prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, st. of. mech. Lechosław Bar – fundator tablic.

 

2020; 28 sierpnia

Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Napieralskiemu. Laudację wygłosił promotor prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki.

 

2020; 31 sierpnia

Wiceprzewodniczącym Konwentu Morskiego został dyrektor Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej UMG dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, a członkiem Konwentu, mianowanym przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 31 sierpnia 2020 r., dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG.

 

2020; 19 września

Dla uczczenia 100-lecia uczelni odbyły się Regaty Kapitanów Żaglowców o Puchar Rektora Uniwersytetu Morskiego. Uczestniczyli w nich m.in.: inż. Zygmunt Choreń, zwany „Ojcem Żaglowców”, oraz kapitanowie polskich żaglowców: „Oceania”, „Szopen”, „Dar Młodzieży”, „Pogoria”, „Iskra” i „Zawisza Czarny”, by ścigać się na wodach Zatoki Puckiej w 5,5-metrowych żaglówkach klasy Puck.

 

2020; 7 października

Zmarł starszy oficer z „Daru Pomorza” kpt. ż.w. Józef Kwiatkowski, który służył na żaglowcu 29 lat, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1948 r., wychowawca pokoleń oficerów floty, człowiek mocno wpisany w historię polskiego szkolnictwa morskiego. 

 

2020; 10 października

Inauguracja roku akademickiego, mimo że przypadająca w 100-lecie szkolnictwa morskiego, z powodu obostrzeń sanitarnych, spowodowanych światową pandemią COVID-19, była ceremonią nietypową. Uczestniczyło w niej jedynie po 16 osób z każdego wydziału (przyjętych zostało 1500 studentów). W uroczystości wzięli udział prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek i przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska. Nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli Konwentu Morskiego, samorządowców i byłych rektorów uczelni.

 

2020; 5 listopada

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy „Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa” na „Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości”.

 

2020; 2 grudnia

Na Święto Szkoły 8 grudnia wydany został album przygotowany specjalnie na 100-lecie szkolnictwa morskiego pt. „Per mare ad astra” autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Tomasza Degórskiego.

 

2020; 8 grudnia

Z powodu panującej pandemii uroczystości 100-lecia szkoły odbyły się zgodnie z sanitarnymi obostrzeniami. O godz. 8 obchody rozpoczęto podniesieniem bandery na budynku głównym.

O godz. 9 w kościele oo. redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2 odbyła się msza św. pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Zielińskiego w intencji studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów uczelni. Po mszy św. rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit odsłonił pamiątkową tablicę z okazji 100. rocznicy utworzenia szkolnictwa morskiego w Polsce. O uroczystą oprawę mszy św. zadbały kompania reprezentacyjna i chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O godz. 11 rozpoczęło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Morskiego. O godzinie 15.00 na nabrzeżu Pomorskim, w miejscu cumowania „Daru Młodzieży”, odbył się Apel Pamięci dla uczczenia wszystkich tych, którzy odeszli na wieczną wachtę, połączony z rzuceniem wieńca w wody Zatoki.

 

2020; 31 grudnia

Po raz 50. przyznane zostały nagrody żeglarskie „Rejs Roku". Nasza uczelnia została laureatem Honorowej Nagrody Specjalnej Stulecia 1920–2020 jako wyrazu uznania za wkład w historię polskich żagli. Srebrny Sekstant wręczany jest laureatom w pierwszy piątek marca – dla upamiętnienia rejsu „Daru Pomorza", który 1 marca 1937 r. opłynął pod żaglami przylądek Horn.

 

2021; 1 stycznia

Rektor Uniwersytetu Morskiego prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wyodrębnił z Centrum Szkoleniowo-Treningowego część żeglarską i powołał do życia Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych. Szefem nowo powstałego Ośrodka i jednocześnie  pełnomocnikiem rektora ds. reaktywacji żeglarstwa został kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarstwa dr inż. Andrzej Szklarski.

 

2021; 28 stycznia

Senat UMG podjął jednogłośnie decyzję o nadaniu prof. dr. kpt. ż.w. Danielowi Dudzie najwyższej godności akademickiej – doktora honoris causa „w uznaniu zasług dla rozwoju życia społecznego oraz wniesionego wkładu w dzieło budowy polskiej gospodarki morskiej i kształtowania etosu zawodowego środowiska ludzi morza oraz istotnego wkładu w rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i rozwój jego kadry naukowej”. Inicjatorem rozpoczęcia procedury był rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, promotorem – prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Uroczystość odbyła się 19 marca.

 

2021; 2 stycznia

Zmarł doc. dr inż. Zygmunt Bendyk (1929–2021), prorektor ds. nauczania i kierownik Zespołu Automatyki, dziekan Wydziału Elektrycznego, ekspert Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni oraz Komitetu Badań Naukowych.

 

2021; 17 lutego

Nagrodą Specjalną im. Kapitana Leszka Wiktorowicza uhonorowano Uniwersytet Morski w Gdyni za stuletnie trwanie na straży edukacji morskiej polskiego społeczeństwa.

 

2021; luty

Nakładem UMG ukazała się drukiem, w ramach obchodów stulecia szkolnictwa morskiego, publikacja „Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Sto lat w służbie polskiemu morzu” pod red. dr Agnieszki Czarneckiej.

 

2021; 1 marca

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odsłonięta została na Wydziale Mechanicznym tablica przygotowana i sfinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej, upamiętniająca młodzieżową organizację antykomunistyczną – uczniów Wydziału Mechanicznego. Krajowy Ośrodek „Kraj” powstał z końcem 1948 r., obejmując swoim zasięgiem całą Polskę.

 

2021; 8 marca

Uczelnia otrzymała, przyznaną 31 grudnia 2020 r., Honorową Nagrodę Specjalną Stulecia 1920–2020 w uznaniu wkładu w historię polskich żagli. Nagrodę „wręczył” symbolicznie rektorowi prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adamowi Weintritowi (z powodu pandemii drogą on-line) przewodniczący jury kontradmirał Czesław Dyrcz (również jurorzy dyskutowali w trybie on-line z centrum w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni).

 

2021; 6–18 marca

Po raz pierwszy statek szkoleniowo-badawczy „Horyzont II” gościł na swym pokładzie 44 studentów belgijskiej szkoły morskiej. Hogere Zeevaartschool Antwerp od ponad 12 lat współpracuje z gdyńską uczelnią, by każdego roku jej studenci mogli odbywać miesięczne rejsy praktykanckie na „Darze Młodzieży” – tym razem umowa o współpracy objęła także i drugi uczelniany statek.

 

2021; 15 kwietnia

Z inicjatywy rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita odbyło się, prowadzone on-line, wewnętrzne seminarium poświęcone rozwojowi technologii offshore oraz morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Plany rozwojowe UMG wpisują się w obraz krajowych, europejskich i globalnych potrzeb.

 

2021; 29 kwietnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył nominacje członkom Rady Instytutu Morskiego przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Przewodniczącym Rady Instytutu Morskiego został pan Sławomir Kalicki, nominacje ponadto otrzymali: kanclerz UMG Filip Malata, kwestor UMG Eugeniusz Paweł Orzeszek, adiunkt na Wydziale Nawigacyjnym UMG dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski i kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Juliusz Gajewski.

Rada Instytutu Morskiego, utworzona 21 kwietnia 2021 r. zarządzeniem rektora UMG, pełni rolę doradczą (zarówno dla rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak i dyrektora Instytutu Morskiego) w zakresie monitorowania gospodarki finansowej Instytutu Morskiego, monitorowania zarządzania Instytutem, wyrażania opinii w sferze kluczowych obszarów jego działalności.
 

2021; 30 kwietnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit uczestniczył w pogrzebie prof. dr. hab. Jana Kazimierza Sawickiego, wieloletniego kierownika Pracowni Historii WSM i AMG, współtwórcy i redaktora naukowego serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej”, członka Rady Naukowej i przewodniczącego Komisji Historii Żeglugi Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

 

2021; kwiecień

Instytut Morski jako jedyna polska jednostka naukowo-badawcza rozpoczął – we współpracy z PKP SA – realizację projektu ePlcenter „Fizyczny internet i synchromodalność w zwiększaniu efektywności transportu w ramach globalnych łańcuchów logistycznych”.

 

2021; kwiecień

Amerykański Uniwersytet Stanforda przygotował zestawienie 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie. W tym prestiżowym gronie znaleźli się m.in. prorektor ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. of. el. okr. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG, oraz dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki. Na liście tej ujęci zostali także dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG z Katedry Transportu i Logistyki Wydziału Nawigacyjnego oraz dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. UMG z Katedry Elektroenergetyki Okrętowej Wydziału Elektrycznego.

 

2021; 18 maja

Prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej SA Wojciech Dąbrowski oraz rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit uroczyście podpisali list intencyjny dotyczący synergii państwowych przedsiębiorstw ze szkolnictwem morskim przy realizacji programu offshore. Podpisanie listu miało na celu podjęcie współpracy w zakresie badań i analiz oraz wymiany doświadczeń w obszarze morskiej energetyki odnawialnej, nawigacji, bezpieczeństwa i ratownictwa.

 

2021; 19 maja

Odbyło się spotkanie organizacyjne nowo utworzonej Rady Kół Naukowych. Poprowadził je prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG, a udział wzięli przedstawiciele kół naukowych oraz Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

 

2021; 25 maja

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prezes zarządu Morskiej Agencji Gdynia Michał Śmigielski oraz prezes zarządu MAG Offshore Paweł Weiner podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz rynku offshore.

 

2021; 27 maja

W Katedrze Elektroniki Morskiej zostało otwarte nowe Laboratorium Hydroakustyki. Inicjatorem był dr inż. Ryszard Studański, adiunkt w Katedrze Elektroniki Morskiej. Laboratorium powstało w ramach projektu „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”, ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, przyznanego na lata 2019–2022. Uroczystego otwarcia dokonali rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz dziekan WE prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki.

 

2021; 28 maja

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit odebrał Nagrodę Specjalną im. Kapitana Leszka Wiktorowicza, przyznaną Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni za stuletnie trwanie na straży edukacji morskiej polskiego społeczeństwa.

 

2021; 13 czerwca

Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG, reprezentował uczelnię w uroczystości odsłonięcia „gwiazdy” upamiętniającej kpt. ż.w. Zbigniewa Deyczakowskiego (absolwenta Wydziału Nawigacyjnego Szkoły Morskiej w Tczewie z 1923 r.) w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie.

 

2021; 16–19 czerwca

Organizowane co dwa lata spotkanie naukowców z uczelni i organizacji morskich całego świata, wspólnie przez Wydział Nawigacyjny UMG i The Nautical Institute, z powodu wciąż szalejącej pandemii koronawirusa odbyło się po raz pierwszy, w 26-letniej historii konferencji, on-line. TransNav 2021 przygotowywany został przez rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita oraz jego zespół: dziekana Wydziału Nawigacyjnego dr. hab. inż. Tomasza Neumanna, prof. UMG, mgr. Andrzeja Bombę, dr. Piotra Kopacza, inż. Dariusza Kruckiego, mgr Marię Łozińską, Dorotę Rajmańską, mgr Joannę Rogowską oraz mgr inż. Magdalenę Zuzelską.

 

2021; 17 czerwca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr. hab. inż. Andrzejowi Miszczakowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, a dr. hab. inż. Lechowi Murawskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

2021; 25 czerwca

Umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Politechniką Gdańską podpisali rektorzy obu uczelni – prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde i prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Uroczystość odbyła się w salonie kapitańskim „Daru Młodzieży” w towarzystwie prorektorów obu uczelni. Wcześniej w Auli Wydziału Nawigacyjnego odbyło się seminarium UMG – PG, w trakcie którego obie strony przedstawiły swoje osiągnięcia oraz plany rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych obszarów współpracy.

 

2021; 2 lipca

Komisja Konkursowa pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Dariusza Rotta, po dokonaniu analizy i oceny aplikacji Wydziału Nawigacyjnego, zdecydowała o przyznaniu Wydziałowi, kierowanemu przez dziekana dr. hab. inż. Tomasza Neumanna, prof. UMG, certyfikatu „Uczelnia Liderów 2021’’. Jest to jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnego wyniku w procedurze środowiskowej oceny akredytacyjnej.

 

2021; 15 lipca

Zawarte zostało porozumienie o stałej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim oraz firmą MEWO SA. Ze strony MEWO SA umowę podpisali prezes zarządu Paweł Gajewski oraz wiceprezes zarządu Michał Głuszczyński. Z ramienia UMG umowa została podpisana przez rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita.

 

2021; 21 lipca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 21 lipca 2021 r. nadał dr. hab. inż. Tomaszowi Tarasiukowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

 

2021; 31 lipca

Zmarł Jerzy Wyrzykowski (1947–2021) – pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, wieloletni pracownik PRS i członek zarządu w latach 2001–2013, autor założeń do ustawy o Polskim Rejestrze Statków, przyjętej przez Sejm w roku 2000.

 

2021; 12 sierpnia

Sierpniowa szkoleniowa wizyta „Daru Młodzieży” w Bremerhaven zbiegła się w czasie z trzema ważnymi wydarzeniami, w których uczestniczyły władze uczelni. Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG, byli gośćmi dziekana Hochschule Bremerhaven prof. Gerharda Feldmeiera, z którym podjęli rozmowy na temat wspólnych studiów MBA o profilu offshorowym. Władze UMG złożyły również kwiaty na grobie kpt. ż.w. Tadeusza Olechnowicza z okazji 85. rocznicy jego urodzin oraz uczestniczyły w jubileuszu 80. urodzin prof. Hansa Rummla z Hochschule Bremerhaven.

 

2021; 23 sierpnia

Żaglowiec szkolny „Dar Młodzieży” przeszedł przegląd dla odnowienia klasy statku. Spełniając zalecenia PRS, przeprowadzono m.in. pomiary prostoliniowości grotmasztu oraz bramstengi na krojcmaszcie.

 

2021; 1 września

Zarządzeniem rektora w miejsce Katedry Zarządzania i Ekonomii powstały dwa zakłady – Zakład Marketingu i Metod Ilościowych oraz Zakład Zarządzania i Ekonomii. Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył nominacje kierownicze i dyrektorskie. Kierownikiem Zakładu Marketingu i Metod Ilościowych została prof. dr hab. Barbara Marciszewska, a Zakładu Zarządzania i Ekonomii – dr Katarzyna Skrzeszewska. Rektor podziękował dr hab. Joannie Kizielewicz, prof. UMG – prodziekan ds. rozwoju i współpracy na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości, za dotychczas pełnioną funkcję kierownika Katedry Zarządzania i Ekonomii. Na stanowisko dyrektora Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG powołany został mgr Andrzej Popadiuk, który jednocześnie został pełnomocnikiem rektora ds. studiów MBA.

 

2021; wrzesień

Dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej z 1977 r., wieloletni prorektor ds. morskich i profesor naszej uczelni, dyrektor Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej UMG został prezesem spółki Polski Rejestr Statków SA, jednej z najstarszych instytucji morskich w naszym kraju, bo mającej 85 lat. To pierwszy kapitan na tym stanowisku w dziejach PRS.

 

2021; 15 września

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”) podpisali przedstawiciele administracji rządowej oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej. Ze strony UMG porozumienie podpisali rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz dyrektor Instytutu Morskiego UMG Maciej Matczak, prof. UMG.

 

2021; 30 września

W Światowy Dzień Morza, wieczorem, w ramach akcji zainicjowanej przez sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), na niebiesko rozbłysły gmachy UMG oraz „Dar Młodzieży” przy nabrzeżu Pomorskim.

 

2021; 21 października

Gośćmi władz UMG była delegacja Angoli, a tematem rozmów – trzeci etap współpracy w zakresie kształcenia kadr do pracy na morzu zgodnie ze standardami międzynarodowymi i na poziomie umożliwiającym uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów administracji morskiej. Dwa pierwsze etapy projektu uczelnia przeprowadziła w latach 2008–2013.

 

2021; 21–23 października

Uniwersytet Morski w Gdyni był po raz pierwszy gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne odbyło się w dniach 21–23 października 2021 r. Tematem przewodnim Konferencji były sprawy dotyczące funkcjonowania uczelni w Polsce, prognoz i decyzji budżetowych MEiN na rok akademicki 2021/2022, ewaluacji jakości działalności naukowej, powrotu do kształcenia w siedzibach uczelni, zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W spotkaniach uczestniczyło 87 rektorów.

 

2021; 20 października

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nadała dr inż. Agnieszce Blokus stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, a 1 grudnia 2021 r. rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit mianował dr hab. inż. Agnieszkę Blokus-Dziulę kierownikiem Katedry Matematyki.

 

2021; 25 listopada

Na wniosek rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita Senat jednogłośnie podjął decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie prof. dr. inż. kpt. ż.w. Mirosławowi Jurdzińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

2021; 26 listopada

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit i dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG, spotkali się na terenie UMG z rektorem bułgarskiej uczelni Nikola Vaptsarov Naval Academy admirałem floty prof. dr. Boyanem Mednikarovem. Omawiano m.in. wspólny międzynarodowy projekt dotyczący rejsu „Daru Młodzieży" na Morze Czarne do Batumi, w którym uczestniczyłaby grupa członków IAMU, a także rejs „Daru Młodzieży" do Warny we wrześniu 2022 r.

 

2021; 1 grudnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył nominację kierowniczą Katedry Matematyki dr hab. Agnieszce Blokus-Dziuli, prof. UMG. Podziękowania za dotychczas pełnioną rolę p.o. kierownika Katedry Matematyki na Wydziale Nawigacyjnym rektor UMG złożył na ręce dr. hab. Sambora Guze, prof. UMG, który jest prorektorem ds. kształcenia UMG.

 

2021; 1 grudnia

Dwa czasopisma wydawane przez naszą uczelnię odnotowały wzrost w przyznawanej liczbie punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ministra edukacji i nauki – „TransNav, the Journal of Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” (ISSN 2083– 6473) – z 20 pkt na 70 pkt, „Scientific Journal of Gdynia Maritime University” (ISSN 2657– 5841) – z 0 pkt na 40 pkt. Wykaz ten minister edukacji i nauki ogłosił 1 grudnia 2021 r. na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141).

 

2021; 6 grudnia

Najwyższa choinka w Trójmieście rozbłysła na „Darze Młodzieży” o godz. 16.00, równocześnie z choinką przed Urzędem Miasta Gdyni: światełka zapalili rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit i prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. Świąteczne światełka ozdobiły szczyty wszystkich masztów, w najwyższym punkcie osiągając wysokość ok. 60 metrów od poziomu morza. By powstała ta najwyższa choinka w Trójmieście, potrzeba było pół kilometra sznura i pół tysiąca żarówek!

 

2021; 8 grudnia

Rektor, prorektorzy i Senat UMG uczestniczyli w obchodach Święta Szkoły. 

 

2021; 8 grudnia

Podczas dorocznego Święta Szkoły, na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu UMG, odbyło się wodowanie książki Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak „Słownik biograficzny absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922–1930”, pierwszego tomu serii biograficznej, zainicjowanej przez rektora UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita. Matką chrzestną była wnuczka kpt. ż.w. Jana Ćwiklińskiego, absolwenta Wydziału Nawigacyjnego z roku 1924 – Anna Ćwiklińska-Rutka.

 

2021; 12 grudnia

Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 12 grudnia 2021 roku w Auli Głównej im. Tadeusza Meissnera obchodził koncertowo swoje 20. urodziny.

 

2021; 14 grudnia

Pierwszą w historii uczelni Nagrodę im. Kapitana Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza dla najlepszego nauczyciela akademickiego otrzymał prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, rektor uczelni w latach 1990–1993, 1993–1996 oraz 2002–2008.

 

2021; 16 grudnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz wiceprezes zarządu ds. współpracy i handlu Piotr Walczak podpisali umowę o współpracy przy innowacyjnych projektach pomiędzy Grupą LOTOS a Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

 

2021; 22 grudnia

W Auli UMG odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawicieli najwyższych władz uczelni: rektor, prorektorzy, byli rektorzy, członkowie Rady Uczelni, członkowie Senatu, dziekani, prodziekani, kierownicy katedr i zakładów, dyrektorzy Instytutu Morskiego UMG, dyrektor Działu Armatorskiego, komendant Daru Młodzieży.  Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilli. Zebranym życzenia świąteczne złożył rektor prof. Adam Weintrit oraz duszpasterz ludzi morza o. Edward Pracz, który odczytał fragment Pisma Św. i zainicjował dzielenie się opłatkiem.

 

2022; styczeń

W rankingu amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda dotyczącego osiągnięć naukowych od początku kariery znaleźli się naukowcy z Wydziału Elektrycznego UMG: prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prorektor UMG ds. współpracy i rozwoju, dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. UMG, Katedra Elektroenergetyki Okrętowej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, dziekan Wydziału Elektrycznego UMG, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, kierownik Katedry Elektroniki Morskiej. W drugim rankingu, który uwzględnia osiągnięcia tylko z roku 2020, znaleźli się: dr inż. Agnieszka Lazarowska, Katedra Automatyki Okrętowej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, dziekan Wydziału Elektrycznego UMG, dr inż. Paweł Górecki, Katedra Elektroniki Morskiej.

 

2022; styczeń

Utworzone zostało Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego, którego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa operacji morskich, offshorowych oraz portowych. Nasze doświadczenie, znajomość realiów operacji morskich, regulacji prawnych oraz branżowych, w połączeniu z wiedzą praktyczną specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, pozwoli na zbudowanie pomostu pomiędzy szybko zmieniającymi się realiami i nowościami technologii informatycznych a tradycją, niezawodnością, pewnością i zaufaniem operacji morskich. 

 

2022; 3 stycznia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył nominacje kierownicze i dyrektorskie. Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji od 1 stycznia 2022 r. jest dr Andrzej Lachowicz. W skład Centrum wchodzą: Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych, Pływalnia, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz nowo budowana Hala Sportowa. Kierownikiem nowo powołanego na Wydziale Nawigacyjnym Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego został mgr Rafał Cichocki.

 

2022; 3 stycznia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Powołanie, na podstawie par. 5 ust. 3 Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, otrzymał od minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

 

2022; 4 stycznia

W Gdańskiej Stoczni Remontowej rozpoczął się remont masztów i olinowania „Daru Młodzieży”, trzymasztowej fregaty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

2022; 12 stycznia

Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z 12 stycznia 2022 r. dr Magdalena Bogalecka uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport za opracowanie monograficzne „Consequences of Maritime Critical Infrastructure Accidents. Environmental Impacts” opublikowane przez wydawnictwo Elsevier.

 

2022; 13-15 stycznia

Uniwersytet Morski w Gdyni był gospodarzem kolejnej edycji Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych. Konferencję otworzyli wspólnie gospodarze, w zastępstwie rektora UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita prorektor ds. współpracy i rozwoju UMG prof.dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prorektor ds. kształcenia UMG dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, oraz przewodniczący Konferencji prof. dr hab. Wojciech Łużny, prorektor AGH.

 

2022; 19 stycznia 

Prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. inż. of. el. okr. Tomasz Tarasiuk spotkał się z przedstawicielami Portu Gdańsk w sprawie współpracy.

 

2022; 31 stycznia

Prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. inż. of. el. okr. Tomasz Tarasiuk uczestniczył w wizycie studyjnej, której głównym tematem był projekt rewitalizacji szkoły morskiej w Senegalu. Ze strony polskiej w rozmowach z przedstawicielami senegalskich ministerstw Rybołówstwa i Spraw Morskich oraz Gospodarki uczestniczyli także przedstawiciele polskich ministerstw: Infrastruktury, Rozwoju i Technologii oraz Spraw Zagranicznych, prezes PRS dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. Wiesław Piotrzkowski i dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS Sławomir Bałdyga. Rozmowy w podobnym gronie odbyły się również w Szkole Morskiej w Dakarze z udziałem jej dyrektora.

 

2022; 4 lutego

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wziął udział w walnym zebraniu wyborczym Polskiego Forum Nawigacyjnego. Ponownie został wybrany na członka Zarządu PNF. Zebranie odbyło się na Wydziale Nawigacyjnym UMG.

 

2022; 7-11 lutego

Pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uczestniczyli w obradach 8. sesji Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych – HTW (Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping).Na zaproszenie Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Infrastruktury w skład delegacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni weszli: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr hab. Sambor Guze, prof. UMG – prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr inż. oficer radioelektronik Karol Korcz – prodziekan ds. morskich i promocji Wydziału Elektrycznego, dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński, prof. UMG – pełnomocnik rektora ds. STCW.

 

2022; 10 lutego

W 102. rocznicę zaślubin Polski z morzem w Pucku udział wziął prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG, oraz przedstawiciele Kompanii Reprezentacyjnej. Uroczystość, w asyście honorowej Marynarki Wojennej, odbyła się tradycyjnie w Puckim Porcie Rybackim. Po wręczonych odznaczeniach oraz okolicznościowych przemówieniach z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej do Zatoki Puckiej został wrzucony wieniec. W imieniu rektora, Senatu oraz całej społeczności akademickiej biało-czerwony wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Hallera złożyła obecna na uroczystości delegacja.

 

2022, 10 lutego 

W auli UMG odbyło się seminarium zorganizowane przez PRS we współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, pod honorowym patronatem Ministerstw Infrastruktury oraz Klimatu i Środowiska, które zgromadziło znamienitych przedstawicieli branży morskiej, armatorów, stoczni, biur projektowych i producentów wyposażenia statków. Data spotkania była nieprzypadkowa: 10 lutego, w 102. rocznicę zaślubin Polski z morzem. „Fit for 55” to pakiet projektów legislacyjnych dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery do 2030 r. o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Gości powitał rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 

2022; 7 marca

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit uczestniczył w Muzeum Marynarki Wojennej w uroczystości nadania stopnia wiceadmirała Adamowi Mohuczemu, dyrektorowi Szkoły Morskiej w Gdyni, wygłaszając referat na temat jego osiągnięć i zasług dotyczących tworzenia szkolnictwa morskiego oraz Polskiej Marynarki Handlowej. W spotkaniu uczestniczyli też byli rektorzy: prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda, prof. dr hab. inż.. Piotr Przybyłowski i prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2022; 9 marca

W związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę Uniwersytet Morski w Gdyni włączył się w działania na rzecz pomocy Ukrainie. Prorektor ds. studenckich dr hab. Mirosław Czechowski, prof. UMG, spotkał się z grupą studentów UMG pochodzących z Ukrainy i zapewnił o wsparciu ze strony całej społeczności akademickiej, a także poinformował o możliwości uzyskania pomocy. Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podjął decyzję o zwolnieniu studentów z Ukrainy z obowiązku wnoszenia w marcu opłaty za zakwaterowanie w akademikach. Studenci zostali poinformowani również o przygotowywanym kursie języka polskiego, indywidualnym trybie ubiegania się o zapomogę i stypendiach socjalnych. Na UMG studiuje obecnie 49 studentów z Ukrainy.

 

2022; 11 marca

Prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. inż. of. el. okręt. Tomasz Tarasiuk uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami stoczni CRIST, na którym strony omówiły szczegóły współpracy w związku z zawartym porozumieniem. Omawiany był m.in. planowany program staży dla studentów oraz zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów CRIST. W spotkaniu, które odbyło się na terenie uczelni, wzięli udział: dyrektor zarządzający stoczni Bartłomiej Kopczewski, dyrektor produkcji Radosław Pallach, dyrektor finansowy Jacek Milewski, dyrektor organizacyjno-administracyjny Karolina Parkitna-Adamiecka, dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak oraz dr inż. Włodzimierz Kończewicz, dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG, z Wydziału Nawigacyjnego, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba.

 

2022; 12 marca

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, wspólnie z prorektorem ds. kształcenia dr. hab. Samborem Guze, prof. UMG, oraz dziekanem Wydziału Nawigacyjnego dr. hab. inż. Tomaszem Neumannem, prof. UMG, dokonał otwarcia studiów podyplomowych Zarządzanie Ryzykiem w Morskim Przemyśle Wydobywczym i Energetyce Wiatrowej i wystąpił z wykładem inauguracyjnym.

 

2022; 15 marca

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Rada jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, podpisanego 15 września 2021 r. z inicjatywy Ireneusza Zyski – wiceministra klimatu i środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. OZE między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki. Jednym z celów porozumienia jest udział polskich firm w łańcuchu dostaw dla offshore. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty regulamin oraz powołano grupy robocze w następujących obszarach: grupa 1 – rozwój kadr i system kształcenia; grupa 2 – badania i rozwój; grupa 3 – rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem); grupa 4 – logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie; grupa 5 – edukacja społeczna; grupa 6 – współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne. Grupy robocze rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja, następnie przedstawią plan działań.

 

2022; 23-24 marca

Prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, wraz z prodziekan ds. kształcenia WZNJ dr hab. Marzenną Popek, prof. UMG, oraz pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z Hochschule Bremerhaven dr. Romualdem Zabrockim, odwiedzili partnerską uczelnię w Niemczech. Podczas wizyty omawiane były m.in. sprawy dotyczące wspólnie prowadzonych studiów MBA, otwarcia nowych możliwości współpracy w zakresie podwójnego dyplomowania oraz innych aktywności edukacyjnych.

 

2022; 25 marca

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wspólnie z prorektorem ds. kształcenia dr. hab. Samborem Guze, prof. UMG, oraz dyrektorem Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Andrzejem Popadiukiem dokonali otwarcia pierwszych w historii naszej uczelni studiów MBA „Executive Offshore Wind MBA". Dyrektorem Studiów Executive Offshore Wind MBA został dr Tomasz Harackiewicz.

 

2022; marzec

Instytut Pamięci Narodowej zawiadomił właśnie, że groby kpt. ż.w. Stanisława Koski – uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej w latach 1937-1939, obrońcy Gdyni z 1939 r. oraz kpt. ż.w. Bolesława Mikszty – bohatera wojny polsko-bolszewickiej, którzy zmarli bezpotomnie, zostały wpisane do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość.

 

2022; 1 kwietnia

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit dla zoptymalizowania działań promocyjno-komunikacyjnych uczelni powołał nową jednostkę w strukturach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Biuro Promocji i Komunikacji. Kierownikiem i pełnomocnikiem rektora ds. kontaktów z mediami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został Bartosz Tobieński, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w mediach i obszarach związanych z promocją, marketingiem i komunikacją. Biuro Promocji i Komunikacji łączy dwa istniejące do tej pory zespoły – promocji, będące w strukturach rektora ds. studenckich, oraz komunikacji online z Pionu Rektora. Biuro podlega bezpośrednio rektorowi UMG.

 

2022; 26 kwietnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podczas 15. posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczył nominacje kierownicze. Kierownikiem Działu Kadr i Płac została mgr Ewa Zdanowicz, zastępcą kierownika Działu Kadr i Płac – mgr Katarzyna Domaradzka (dotychczas zastępca kierownika ds. płac), zastępcą kierownika ds. kadr – Magdalena Krakowska.

 

2022; 28 kwietnia

Prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, na mocy Uchwały z dnia 15.04.2022 roku Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, otrzymał powołanie na koordynatora wiodącego grupy roboczej ds. rozwoju kadr i systemu kształcenia.

 

2022; 10 maja

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit otworzył XVII Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie „ManagingCulturalDiversity in Europe" i przywitał uczestników. W seminarium wzięło udział dwóch profesorów z Hochschule Bremerhaven – prof. Gerhard M. Feldmeier i prof. Hans Rummel, którzy przybyli do naszej uczelni wraz z dziesięcioma studentami, oraz dziesięciu studentów UMG.

 

2022; 21 maja

W tej jednej z największych imprez plenerowych w Europie o tematyce naukowej–25. Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, pracownicy Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii przygotowali atrakcyjny program, związany z niedawno realizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich projektem „Akademia Czystego Morza”.

 

2022; 23 maja

W pierwszych Mistrzostwach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w sudoku, rozegranych w auli im. Tadeusza Meissnera, udział wzięło 35 zawodników i zawodniczek: studentów oraz pracowników UMG, wśród nich rektor UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie trzech diagramów o różnym stopniu trudności. Poprawnie wypełniło wszystkie diagramy pięciu zawodników, I miejsce zajął Maciej Kowalewski – 26’36”, rektor prof. Adam Weintrit – drugie, a Eryk Wiszenko – trzecie.

 

2022; 25 maja

W odmienionej formule, z nowymi dyscyplinami i większą liczbą uczestników: tak po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wyglądał Dzień Sportu UMG 2022. Była świetna zabawa, dużo śmiechu i ogromne emocje. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka. Najlepszą okazała się – startująca po raz pierwszy w zawodach – reprezentacja pracowników Administracji.

 

2022; 3 czerwca

Pod patronatem prorektora ds. studenckich dr. hab. inż. Mirosława Czechowskiego, prof. UMG, Koło Naukowe ISTL, we współpracy z Biurem Karier Studenckich, zorganizowało Forum Kariery Młodych.

 

2022; 7 czerwca

Za projekt „Udostępnianie zbiorów naukowo-historycznych dziedzictwa polskiego szkolnictwa morskiego” Uniwersytet Morski w Gdyni został laureatem 7. edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

 

2022; 7-8 czerwca

„Dar Młodzieży” dopłynął do Rouen w pobliżu Paryża. Celem podróży było nawiązanie szerszej współpracy z Institut de l'Océan Sorbonne Université oraz Sorbonne Université. W dniach 7-8 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Sorbonne Université, w której uczestniczyły władze Rouen i Sorbonne Université, a ze strony UMG rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Celem było poszukiwanie nowych możliwości współpracy pomiędzy UMG, Instytutem Badania Morza na Sorbonie oraz Uniwersytetem Sorbońskim m.in. w zakresie programu Erasmus +, a także udziału „Daru Młodzieży” w corocznie obchodzonym wydarzeniu ARMADA 2023 w Rouen. Admirał Christophe Prazuck – dyrektor Institut de l'Océan de l’Alliance Sorbonne Université przyjął zaproszenie do Komitetu Naukowego Konferencji TransNav 2023.

 

2022; 14 czerwca

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie emerytowanych pracowników. Na okolicznościowe spotkanie z władzami uczelni przybyło ponad 100 osób. W spotkaniu udział wzięli: rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, kierownik Działu Kadr i Płac mgr Ewa Zdanowicz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników UMG dr inż. Jacek Hałaczkiewicz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Marek Lubowiecki oraz kierownik Biura Promocji i Komunikacji mgr Bartosz Tobieński.

 

2022; 21 czerwca

Odbyły się doroczne uroczystości Święta Szkoły, połączone z wręczeniem nagród pracownikom UMG. Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu UMG zostało podzielone na trzy części. Pierwsza poświęcona była 102. rocznicy utworzenia Szkoły Morskiej, w drugiej – została nadana godność doktora honoris causa prof. dr. kpt. ż.w. Mirosławowi Jurdzińskiemu, w trzeciej części rozpoczęto obchody 40-lecia statku szkolnego „Dar Młodzieży”.

 

2022; 27 czerwca

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wziął udział w spotkaniu Konwentu Morskiego, podczas którego świętowano 5. rocznicę jego działalności. W uroczystości uczestniczył premier RP Mateusz Morawiecki. Konwent poświęcony był omówieniu przyszłości floty polskiej Marynarki Wojennej, w tym zaawansowaniu budowy polskich promów oraz zabezpieczenia kadr dla polskiego przemysłu okrętowego. Gośćmi byli m.in.: arcybiskup metropolita gdański dr Tadeusz Wojda, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W spotkaniu wzięli udział również rektorzy pomorskich uczelni wyższych: Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej. Po spotkaniu doszło do rozmowy rektora z premierem w cztery oczy. Przedmiotem rozmów były bieżące sprawy działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

2022; 12 sierpnia

W murach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni gościliśmy ambasador Republiki Filipin w Polsce Leah M. Basinang-Ruiz. Ze strony UMG w spotkaniu uczestniczyli: rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, członek Rady Uczelni mgr Sławomir Kalicki, prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG. Celem wizyty było omówienie możliwości i obszarów współpracy morskich uczelni oraz instytucji związanych z gospodarką morską Filipin i Polski.

 

2022; 17-20 sierpnia

Z okazji zlotu żaglowców Sail Bremerhaven 2022 oraz 40-lecia „Daru Młodzieży” rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG, spotkali się z władzami Hochschule Bremerhaven oraz Towarzystwem Przyjaciół „Daru Młodzieży”.

 

2022; 26 sierpnia

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podpisał list intencyjny z NeptHyne SA, spółką specjalnego przeznaczenia, powołaną do realizacji projektu innowacyjnego „NeptHyne” – produkcja, magazynowanie i wykorzystywanie wodoru do celów bunkrowania statków CTV (crew transfer vessels), aplikującej po fundusze z „Demonstration of green hydrogen production offshore”, HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-2, Horizon 2020 Program.

 

2022; 2 września

Władze UMG gościły przedstawicieli National Taiwan Ocean University (NTOU) – prof. Xaviera L. W. Liao oraz p. Jan-Willem Liao, którym towarzyszyli dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. PG, reprezentujący Politechnikę Gdańską i Polską Agencję Kosmiczną POLSA oraz Jarosław Maj z Evergreen Line Europe. UMG reprezentowali: prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, oraz przedstawiciele Wydziału Elektrycznego: dziekan prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prodziekan ds. morskich i promocji dr inż. Karol Korcz, prof. UMG, dr inż. Agnieszka Lazarowska, mgr inż. Marcin Waraksa i Wydziału Nawigacyjnego: dziekan dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG, dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG, oraz dr inż. Krzysztof Wróbel.

Wizyta jest efektem podpisanego w październiku 2021 roku porozumienia o współpracy UMG z National Taiwan Ocean University Keelung w zakresie wymiany nauczycieli akademickich, wymiany studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, realizacji wspólnych projektów naukowych, udziału w seminariach naukowych, publikowania artykułów naukowych w wydawanych czasopismach, wymiany informacji i materiałów akademickich, uruchomienia i realizacji tzw. krótkich programów akademickich, wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój kadry badawczo-dydaktycznej.

 

2022; 5 września

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz przedstawiciele jedenastu pomorskich uczelni podpisali porozumienie o współpracy z Erasmus+ InnHUB. W spotkaniu uczestniczył też prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG. Celem podpisanego porozumienia, obok promocji oferty Programu Erasmus+ w północnej Polsce, jest także budowanie i rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej oraz synergia biznesu z nauką. Porozumienie jest odpowiedzią na potrzeby trójmiejskich uczelni, które chcą bardziej efektywnie wykorzystywać środki programu Erasmus+, nie tylko na mobilność studentów i pracowników, ale również na finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorcami i organizacjami.

 

2022; 6 września

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podpisał porozumienie UMG z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk, dotyczące współpracy obu instytucji dla utworzenia infrastruktury służącej studentom UMG oraz lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie, nawiązujące do koncepcji znanej na świecie jako „Permanent Orienteering Courses”, zakłada stworzenie warunków do realizacji treningów biegowych, marszowych i rywalizacji sportowej, ćwiczenia orientacji w terenie. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr inż. Piotr Kopacz z Katedry Nawigacji UMG. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2023 roku.

 

2022; 7-9 września

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego odbyła się XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”.

 

2022; 15 września

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z Senatem UMG wziął udział w uroczystości zawieszenia wiechy na powstającym Centrum Offshore UMG przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku. Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z PGE Baltica, dotyczącej przeprowadzenia badań środowiskowych pod budowę farmy wiatrowej PGE Baltica 1.

 

2022; 16 września

Na posiedzeniu Senatu UMG rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył nominacje osobom powołanym do ciał kolegialnych mających za zadanie nadzór nad realizacją umowy Baltica 1: konsorcjum UMG i Mewo SA z PGE Baltica, czyli do Komitetu Sterującego Instytutu Morskiego UMG, Rady Kierowniczej UMG, Rady Wykonawczej Instytutu Morskiego UMG oraz członkom Zespołu do spraw koordynowania budowy Centrum Sportu i Rekreacji UMG.

 

19 września 2022

Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Iławie (utworzony w 1990 r. wspólnie przez Wyższą Szkołę Morska i Politechnikę Gdańską) otrzymał imię kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego. W uroczystości brali udział premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu Marek Gróbarczyk.

 

2022; 15 września

Wyjazdowe posiedzenie Senatu UMG odbyło się na placu budowy Centrum Offshore w Gdańsku. W spotkaniu, które poprowadził rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, uczestniczyli także: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele firm Budimex, MEWO oraz grupy PGE Baltica z wiceprezesem Grzegorzem Wysockim. Podczas spotkania doszło do uroczystego podpisania umowy pomiędzy konsorcjum UMG–MEWO a grupą PGE Baltica w sprawie realizacji projektu PGE Baltica 1.

 

2022; 23 września

Pracownicy Instytutu Morskiego wizytowali plac budowy swojej przyszłej siedziby – Centrum Offshore. W spotkaniu wzięli udział także rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz kanclerz UMG mgr Filip Malata, którzy omówili zarówno warunki realizacji przedsięwzięcia, jak i harmonogram dalszych działań.

 

2022; 27 września

Na terenie uczelni odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pn. „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM" wraz z uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy z Głównym Urzędem Miar. Gości powitał rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, a spotkanie poprowadził prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. inż. of. el. okręt. Tomasz Tarasiuk.

 

2022; 8 października

Na nabrzeżu Pomorskim uroczyście celebrowana była inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w naszej uczelni.

 

2022; 20 października

Odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych, organizowany wspólnie przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Uniwersytet Morski w Gdyni.

 

2022; 25 października

Prorektor ds. współpracy i rozwoju UMG prof. dr hab. inż. of. el. okręt. Tomasz Tarasiuk spotkał się na terenie UMG z ambasadorem Norwegii Andersem H. Eide. Na Facebooku ambasady odnotowano wizytę na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, „który prowadzi pierwszy w Polsce program Executive MBA dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej, objęty honorowym patronatem naszej Ambasady”.

 

2022; 26-27 października

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. inż. of. el. okręt. Tomasz Tarasiuk podejmowali gości z Turcji – przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Infrastruktury oraz pracowników uczelni wyższych, takich jak Technical University of Istanbul, Dokuz Eylül University, Piri Reis University, Karadeniz Technical University.

 

2022; 28 października

Zainaugurowana została druga edycja studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA. Słuchaczy powitali: mgr Andrzej Popadiuk – dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG, dr Tomasz Harackiewicz – zastępca dyrektora Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG i kierownik studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA oraz przedstawiciele organizacji i firm partnerskich.

 

2022; 28 października

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit w imieniu społeczności akademickiej złożył wieniec oraz zapalił znicz pod pomnikiem „Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę" na bulwarze Nadmorskim, oddając hołd wszystkim zmarłym ludziom morza. 

 

2022; 4 listopada

Na Wydziale Nawigacyjnym UMG rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit spotkał się z prezydentem Gdyni dr. Wojciechem Szczurkiem. Tematem rozmów była budowa na molo Południowym, naprzeciwko gmachu wydziału, małej architektury w postaci gnomonu /róży wiatrów /zegara słonecznego. W spotkaniu wzięli udział: kanclerz Filip Malata, zastępcy kanclerza Małgorzata Bielska i Maciej Zalach oraz mgr Marek Szczepański z Katedry Nawigacji Wydziału Nawigacyjnego.

 

2022; 9 listopada 

Przeprowadzony został PRS na uczelni audyt re-certyfikacyjny systemu ISO. Audytowi podlegały procesy kształcenia, prac naukowo-badawczych, zarządzania, zapewnienie zasobów oraz monitorowania i doskonalenia. Audytorzy nie stwierdzili niezgodności i wskazali cztery obserwacje – w związku z tym Uniwersytet Morski otrzymał certyfikacje na kolejne trzy lata.

 

2022; 9 listopada

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. dr hab. inż. of. el. okręt. Tomasz Tarasiuk oraz prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, podejmowali na terenie UMG delegację regionu Turku w Finlandii, w skład której wchodzili przedstawiciele samorządu oraz uczelni.

 

2022; 11 listopada

Gdynia 11 listopada 2022 r. uroczyście świętowała 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uniwersytet Morski w Gdyni, reprezentowany przez władze uczelni, wykładowców, pracowników i studentów, stanowił jedną z najliczniejszych grup biorących udział w paradzie.

 

2022; 14 listopada

W Sali Senatu UMG odbyło się spotkanie przedstawicieli Konsorcjum UMG–MEWO z przedstawicielami grupy PGE Baltica, dotyczące szczegółów realizacji Projektu PGE Baltica 1, a zwłaszcza dopracowania matrycy komunikacji.

 

2022; 15 listopada

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z dyrektorem Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr. inż. kpt. ż.w. Bogumiłem Łączyńskim, prof. UMG, spotkali się z prezydentem Gdyni dr. Wojciechem Szczurkiem. Głównym tematem była narada dotycząca organizacji regat Operation Sail Gdynia w roku 2026 z okazji stulecia praw miejskich naszego miasta. Prezydent wystosował list w tej sprawie do uczestników Konferencji International Sail Training.

 

2022; 6 grudnia

Rektor prof. dr hab. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG uczestniczyli 6 grudnia 2022 r. w spotkaniu z sekretarzem generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Lim Kitackiem. Odbyło się ono w siedzibie IMO w Londynie z inicjatywy sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Gróbarczyka.

 

2022; 8 grudnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Senat UMG oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 8 grudnia 2022 roku po raz 102. celebrowali Święto Szkoły, rozpoczęte uroczystym podniesieniem bandery na gmachu głównym UMG, a po mszy św. odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG. Zgodnie z ponad wiekową tradycją Święto Szkoły zakończył obiad z pieczoną gęsią.

 

2022; 8 grudnia

Podczas Święta Szkoły rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz prezes Zarządu PŻB SA Andrzej Madejski uroczyście podpisali porozumienie o współpracy między uczelnią a Polską Żeglugą Bałtycką SA. Dokument porządkuje i reguluje wiele kwestii, w tym m.in. organizację praktyk oraz staży na pokładach promów Polferries.

 

2022; 8 grudnia

Po zakończeniu części oficjalnej Święta Szkoły odbyło się „wodowanie” „Słownika biograficznego absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1931-1939 – Gdyniacy” autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak. To już drugi tom z tej biograficznej serii. W ubiegłym roku podczas Święta Szkoły oddany został czytelnikom „Słownik biograficzny absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922-1930 – Tczewiacy”.

 

2022; 13 grudnia

Ukazał się Komunikat nr 12 rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita informujący o przyjęciu przez UMG Planu Równości Płci (Gender Equality Plan). Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są wszystkie organy publiczne, instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje badawcze chcące uczestniczyć w programie Horyzont Europa.

 

2022; 16 grudnia

Rada Użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU TASK) obradowała w Bibliotece Głównej UMG. W historii TASK było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie, a tematami wiodącymi były sprawy dotyczące budowy Centrum Kompetencji STOS oraz charakterystyki usług Centrum Informatycznego TASK wraz ich modelem finansowania.

 

2022; 18 grudnia

Świąteczną iluminację na najpiękniejszej polskiej fregacie uruchomił rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z Joanną Zielińską - przewodniczącą Rady Uczelni i przewodniczącą Rady Miasta oraz komendantem „Daru Młodzieży" kpt. ż.w. Mirosławem Peszkowskim.

Najwyższa w Trójmieście świetlna choinka rozbłysła o godz. 15:40 na „Darze Młodzieży”, statku szkolnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ta niezwykła świąteczna instalacja mierzy 49,5 m i zdobi grotmaszt „Daru Młodzieży” cumującego przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Choinkę tworzy 500 żarówek rozciągniętych na półkilometrowym sznurze pomiędzy rejami. Światełka w najwyższym punkcie osiągają wysokość około 60 metrów od poziomu morza.

Tradycja zapalania światełek na „Darze Młodzieży” zrodziła się podczas Rejsu Niepodległości w 2018 roku. W okresie świątecznym żaglowiec był wtedy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych w Los Angeles.

 

2022; 22 grudnia

Spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się z udziałem władz uczelni, byłych rektorów, członków Rady Uczelni, Senatu, przedstawicieli władz wydziałów UMG, Instytutu Morskiego, dyrektorów, kierowników katedr i zakładów, komendanta „Daru Młodzieży", samorządu studenckiego.  W świąteczną atmosferę, uczestników spotkania wprowadził Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilli. Życzenia społeczności akademickiej złożył rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz duszpasterz ludzi morza o. dr Edward Pracz. Podczas spotkania rektor UMG złożył gratulacje i uhonorował prof. dr. hab. inż. Piotra Gnacińskiego z Katedry Elektroenergetyki Okrętowej Wydziału Elektrycznego, który w 2022 roku otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

2022; 29 grudnia

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit zaprosił do Auli im. T. Meissnera na spotkanie świąteczno-noworoczne (22 grudnia 2022 r.) byłych rektorów, wszystkich profesorów, przedstawicieli władz uczelni i wydziałów, Instytutu Morskiego, dyrektorów, kierowników katedr i zakładów, komendanta „Daru Młodzieży” oraz Parlament Studentów.

 

2022; grudzień

Zawarta została umowa konsorcjum „Nauka dla morza” pomiędzy ośmioma uczelniami z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Członkami konsorcjum zostały: Politechnika Gdańska (lider), Federacja Akademii Wojskowych, Politechnika Koszalińska, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Celem konsorcjum jest wspólna realizacja długoterminowej i wieloaspektowej współpracy naukowej w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

 

2023; 11 stycznia

Decyzją ministra edukacji i nauki dr. hab. Przemysława Czarnka z dnia 11 stycznia 2023 roku dr inż. Paweł Górecki, adiunkt w Katedrze Elektroniki Morskiej Wydziału Elektrycznego, otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

 

2023; 26 stycznia 
Na wniosek rektora UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita Senat UMG jednogłośnie zdecydował wszcząć postępowanie o nadanie prof. Hansowi Rummlowi z Hochschule Bremerhaven (nieformalnemu ambasadorowi naszej uczelni w Niemczech) tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

2023; 2 lutego

Na Wydziale Nawigacyjnym UMG został zaprezentowany nowy modułu Offshore Wind symulatora nawigacyjno-manewrowego Katedry Eksploatacji Statku, zakupiony w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Power.

 

2023; 12 lutego

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wybrany został na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities – IAMU) na lata 2023-2025.

 

2023; 15 lutego

Na terenie uczelni odbyło się spotkanie podsumowujące pół roku prac w ramach projektu „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM" odbyło się 15 lutego 2023 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

 

2023; 18 lutego

Odbył się XXVIII Bal Morski – niezwykła dekoracja nawiązująca do Roku Mikołaja Kopernika, polonez, wykwintne i bardzo elegancko serwowane menu, muzyka na żywo, występ Ladies Violin Duo, karykaturzyści i doskonała zabawa.

 

2023; 3 marca

Statek szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Dar Młodzieży” otrzymał honorowe wyróżnienie „Rejs Roku 2022” za wkład w historię polskich żagli.

 

2023; 4 marca

Po sukcesie pierwszej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Ryzykiem w Morskim Przemyśle Wydobywczym i Energetyce Wiatrowej odbyła się inauguracja drugiej edycji. Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica, będąca partnerem głównym, podpisały umowę o kontynuacji współpracy w tym zakresie. W nowej edycji (dwa semestry – 210 godzin zajęć) weźmie udział 40 osób.

 

2023; 7 marca

Komisja Habilitacyjna, po przeanalizowaniu 7 marca 2023 r. przedstawionych do oceny osiągnięć naukowych habilitantki zatytułowanych „Efektywne metody wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku", jednomyślnie podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania przez Senat UMG dr inż. Agnieszce Lazarowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

 

2023; 11 marca

Odbyła się uroczysta inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych o specjalności technika wodorowa i odnawialne źródła energii. Studia trwają dwa semestry – 252 godziny zajęć. W programie, oprócz zajęć teoretycznych, są zajęcia laboratoryjne i projektowe, które prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych Wydziału Elektrycznego. Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr inż. Adam Muc.

 

2023; 13 marca

Podczas 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” Wydział Nawigacyjny UMG po raz kolejny został uhonorowany Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Pracodawców”.

 

2023; 20 marca

Komisja Habilitacyjna 20 marca 2023 r. podjęła uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania przez Senat UMG dr. inż. Pawłowi Góreckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

 

2023; 3 kwietnia

W Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju UMG powstało Centrum Transferu Technologii UMG – nowoutworzona ogólnouczelniana jednostka. Dyrektor Centrum została dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba.

 

2023; 5 kwietnia

Senat Politechniki Morskiej w Szczecinie nadał 5 kwietnia 2023 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna dr. inż. Krzysztofowi Dudzikowi po przeanalizowaniu przedstawionych do oceny osiągnięć naukowych habilitanta pt. „Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów wytwarzania oraz diagnostyki konstrukcji i instalacji okrętowych”.

 

2023; 20-21 kwietnia

Ponad 800 maturzystów z całej Polski wzięło udział w warsztatach, wykładach i zwiedzaniu laboratoriów podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które odbyły się w zarówno w gmachu głównym uczelni, jak i w budynku Wydziału Nawigacyjnego. Po raz pierwszy w historii uczelni trwały dwa dni.

 

2023; 21 kwietnia

Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Uniwersytet Morski w Dalian zawarły porozumienie o współpracy. Dokument podpisali w Gdyni 21 kwietnia 2023 r. rektorzy obu uczelni prof. dr hab. inż. kpt ż.w. Adam Weintrit oraz prof. Sun Yuqing.

 

2023; 1 maja

Zmarł dr inż. kpt ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG (1952-2023) – kapitan żeglugi wielkiej, dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG, współzałożyciel i wieloletni wicedyrektor Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie, wiceprezes Zarządu Związku Armatorów Polskich, b. prorektor ds. morskich, członek Senatu Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni, dyrektor i kierownik Instytutu i Katedry Eksploatacji Statku oraz dyrektor Academy Maritime Services Ltd., współtwórca Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU), wychowawca wielu pokoleń marynarzy i oficerów floty handlowej, członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

 

2023; 10 maja

Rozpoczęła się XVIII edycja Polsko-Niemieckiego Seminarium Studenckiego organizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven pod patronatem rektorów obu uczelni. Seminarium otworzył rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który powitał uczestników, wykłady inauguracyjne wygłosili dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG oraz prof. Gerhard Feldmeier.

 

2023; 10 maja

Uroczyście zostały powitane 10 maja br. dwa, zakupione przez uczelnię, nowe jachty klasy Omega Sport – ochrzcił je rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w., polewając szampanem. Za kilka dni Omega POL 655 i POL 654 wezmą udział w regatach w Olszynie, a od 22 do 25 maja będą uczestniczyć w Akademickich Mistrzostwach Polski w Wilkasach, organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy Warszawa.

 

2023; 12 maja

Żaglowiec „Dar Młodzieży" wszedł do Sztokholmu, aby w weekend uczestniczyć w Dniach Dziedzictwa Polskiego. W piątek na pokładzie statku odbyły się uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem szwedzkich polityków i dyplomatów akredytowanych w Szwecji.

 

2023; 16 maja

Dwaj młodzi naukowcy z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znaleźli się w gronie setki stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: dr hab. inż. Paweł Górecki, prof. UMG z Katedry Elektroniki Morskiej, Wydział Elektryczny, dr inż. Mariusz Specht z Zakładu Transportu i Logistyki, Wydział Nawigacyjny. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. 

 

2023; 25 maja

Na powstającym na terenie uczelnianego kampusu Centrum Sportu i Rekreacji zawisła tradycyjna wiecha: zakończone zostały roboty żelbetowe. Wiecha, inaczej wierzchowe lub wiankowe, to sięgająca XIV wieku tradycja budowlana, polegająca na zawieszaniu na ukończonej konstrukcji wieńca przystrojonego kolorowymi wstążkami, kwiatami i gałązkami, będąca okazją do podziękowania wszystkim za trud i wysiłek włożony w budowę.

 

2023; 29 maja

Żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Dar Młodzieży” wyszedł w niemal półroczny rejs z praktykantami na pokładzie. Po pokonaniu ok. 12 500 mil morskich ma przejść równik, by sposób uczcić 100. rocznicę pierwszego przekroczenia najdłuższego równoleżnika przez statek pod polską banderą – żaglowiec „Lwów”.

 

2923; 30 maja

Dwaj profesorowie naszej uczelni Mirosław Jurdziński oraz Piotr Jędrzejowicz zostali uhonorowani srebrnymi medalami „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda). Medal ten (ustanowiony w grudniu 2022 roku), przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług dla szkolnictwa wyższego i nauki, za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Wniosek o nadanie medalu panom profesorom złożył rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 

2023; 1-2 czerwca

Uniwersytet Morski w Gdyni gościł delegację Wydziału Mechanicznego Texas A&M w Galveston University – największej pod względem liczby studentów uczelni morskiej w Stanach Zjednoczonych.

 

2023; 2 czerwca

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 2 czerwca 2023 r. odbyło się II Seminarium Kół Naukowych, organizowane przez Radę Kół Naukowych UMG. Moderatorem była Angelika Bożek z Kół Naukowych „SeaQuest” oraz „Nawigator”.

 

2023; 6 czerwca

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej awarią silnika i koniecznością jego naprawy, 6 czerwca „Horyzont II” wyruszył w swą kolejną podróż na Spitsbergen w ramach podpisanej umowy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W rejsie biorą udział studenci Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz ekipa polarników.

 

2023; 9 czerwca

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit spotkał się z konsulem generalnym ChRL w Gdańsku Fan Xiaodongiem. Była to pierwsza wizyta konsula w naszej uczelni. W spotkaniu uczestniczyli również prorektor ds. współpracy i rozwoju UMG prof. dr hab. inż. of. el. okręt. Tomasz Tarasiuk oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG. Rozmawiano m.in. o współpracy na polu dydaktycznym i naukowym, nawiązaniu relacji z firmami chińskimi, działającymi w obszarach sektora morskiego. Rektor podkreślił rolę wieloletniej współpracy z uczelnią w Szanghaju i podpisanego w kwietniu br. porozumienia z Uniwersytetem Morskim w Dalian.

 

2023; 12-13 czerwca

Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit był organizatorem I gospodarzem 15th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANSNAV – odbywającego się co dwa lata spotkania naukowców z uczelni i organizacji morskich całego świata, przygotowywanego wspólnie przez Wydział Nawigacyjny UMG i brytyjski The Nautical Institute. W tym roku zgromadziło członków komitetu naukowego i recenzentów z 79 krajów i ponad 200 uczestników.

 

2023; 16 czerwca

Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z Senatem UMG uczestniczył w obchodach 103. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce, zorganizowanych dla upamiętnienia rozkazu o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie (w 1930 r. przeniesionej do Gdyni), podpisanego 17 czerwca 1920 r. przez ministra spraw wojskowych gen. Józefa Leśniewskiego.

 

2023; 30 czerwca

W gronie wybitnych młodych naukowców nagrodzonych stypendiami ministra edukacji i nauki (konkurs SMN18) znalazł się dr Łukasz Janowski, adiunkt w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

 

2023; 11-13 lipca

W siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie odbyło IAMU Student Forum 2023, w którym wzięło udział kilkudziesięciu studentów z uczelni morskich z całego świata. Naszą uczelnię reprezentowała studentka II roku Wydziału Nawigacyjnego Alicja Krawczyk. Spotkanie otworzył i poprowadził rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich.

 

2023; 14 lipca

Prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda – rektor uczelni w latach 1972-1981, obchodził 90. urodziny. W tym wyjątkowym dniu Pana Profesora odwiedziła delegacja naszej uczelni, składając jak najlepsze życzenia w imieniu całej społeczności akademickiej.

 

2023; 4 lipca

Po konserwacji w warszawskiej pracowni do Sali Tradycji UMG powróciły bezcenne dla naszej uczelni eksponaty: przedwojenny sztandar Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz bandery: galowa ze statku szkolnego PSM „Dar Pomorza” i trzy ze statków Polskiej Marynarki Handlowej: m/s „Sobieski”, s/s „Kościuszko” oraz s/s „Chorzów”. Konserwacja została wykonana w związku z realizacją projektu „Udostępnianie zbiorów naukowo-historycznych dziedzictwa polskiego szkolnictwa morskiego”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych”.

 

2023; 20 lipca

Urząd Patentowy RP przyznał na rzecz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prawa wyłączne do wynalazku pt. „Sposób sterowania adaptacyjnego procesem chłodzenia pary wodnej w skraplaczu”. Nowy patent wszedł w zakres oferty technologicznej uczelni. Twórcą wynalazku jest dr inż. Krzysztof Łukaszewski z Katedry Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym.

 

2023; 24 lipca

Dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, otrzymał, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, a dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG – tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

2023; 27 lipca

Na Wydziale Mechanicznym uruchomione zostały, na mocy zarządzenia nr 31 rektora UMG z dnia 27 lipca 2023 roku, stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, kierunek morska energetyka wiatrowa, dyscyplina – inżynieria mechaniczna.

 

2023; 29 sierpnia

Prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, spotkał się z ambasador RPA w Polsce Nomvulą Mngomezulu, która ponownie odwiedziła Uniwersytet Morski w Gdyni. Ze strony władz uczelni w spotkaniu wzięli udział: rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG.

 

2023; 1 września

Dyrektorem Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich został mgr inż. kpt. ż.w. Dariusz Jellonnek – absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z 1992 roku, prezes Zarządu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych.

 

2023; 18 września

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit mianował prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czaplewskiego dyrektorem Instytutu Morskiego UMG. Zastąpił on dr hab. Macieja Matczaka, prof. UMG, który wrócił do Katedry Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości.

 

2023; 28 września

Szkolny żaglowiec, kontynuując rozpoczęty w maju półroczny szkoleniowy rejs, dotarł na równoleżnik 0, by uroczystym chrztem morskim uczcić 100-lecie pojawienia się polskiej bandery po raz pierwszy na równiku. Prawie setka studentów II roku Wydziału Nawigacyjnego mogła poczuć się pełnoprawnymi marynarzami. By tradycji stało się zadość, każdy praktykant musiał wykazać się wiedzą oraz sprawnością fizyczną, by po przejściu szeregu prób, otrzymać od Neptuna świadectwo przekroczenia równika.

 

2023; 6 października

Uchwałą Senatu UMG oraz uchwałami Senatów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniki Morskiej w Szczecinie i rekomendacją Hochschule Bremerhaven prof. Hans Rummel otrzymał 6 października 2023 roku godność doktora honoris causa naszej uczelni. Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, który powiedział m.in., że Uniwersytet Morski w Gdyni w osobie prof. Hansa Rummla posiada oddanego i niezawodnego przyjaciela.

 

Oprac. Małgorzata Sokołowska, Joanna Stasiak

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni