UM w Gdyni (od 2018)

2018; 1 września

Akademia Morska w Gdyni uzyskała status Uniwersytetu Morskiego – na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz.U. z dnia 16 lipca 2018 r. poz. 1362).

 

2018; 22 września

Na nabrzeżu Pomorskim tablicę upamiętniającą legendarnego komendanta statków szkolnych „Lwów" oraz „Dar Pomorza" Konstantego Maciejewicza odsłonił prezes Fundacji Wsparcia Edukacji Morskiej st. of. mech. Lechosław Bar w towarzystwie prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka. Poświęcenia dokonał duszpasterz ludzi morza o. Edward Pracz.

 

2018; 19 października

Decyzją Senatu Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Rumunii prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski otrzymał tytuł doktora honoris causa.

 

2018; 1 grudnia

Dyrektor uczelnianej biblioteki została dr Joanna Krzywonos.

 

2018; 27 grudnia

Zmarł kpt. ż.w. Waldemar Szczuka, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1967 r., który ponad ćwierćwiecze swego zawodowego życia poświęcił kształceniu kadr morskich jako oficer i kapitan statków szkolnych.

 

2019; 8 stycznia

Zmarł kpt. ż.w. Mirosław Łukawski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1968 r., komendant „Daru Młodzieży”, znakomity żeglarz „czujący wiatr”, wychowawca wielu roczników studentów PSM i WSM, ceniony wykładowca na kursach oficerskich w Studium Doskonalenia Kadr i Gdyńskiej Szkole Morskiej, członek zarządu ośrodka w Iławie.

 

2019; 28 marca

„Dar Młodzieży” powrócił do macierzystego portu. Witali go przedstawiciele uczelni, władze państwowe, samorządowe, rodziny i przyjaciele żeglarzy.

Podczas trwającego 313 dni rejsu żaglowiec pokonał 38 000 Mm, przepłynął trzy oceany, zawinął do 23 portów na pięciu kontynentach. Przez pokład fregaty przeszło – w kolejnych etapach – 472 studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 33 uczniów średnich szkół morskich ze Świnoujścia, 39 uczniów średnich szkół morskich ze Szczecina oraz 400 laureatów konkursu Moja Ojczyzna.

 

2019; 30 marca

Na wieczną wachtę odszedł kpt. ż.w. Jerzy Pszenny, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1948 r., wykładowca i prodziekan Wydziału Nawigacyjnego WSM, kapitan dowodzący „Batorym” i „Stefanem Batorym”.

 

2019; 25 kwietnia

Senat UMG przyjął uchwałę powołującą Radę Uczelni – zgodnie w ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest ona nowym organem opiniującym.

 

2019

Uniwersytet Morski po raz pierwszy został ujęty w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata – tzw. Liście Szanghajskiej i z wynikiem 125.7 punktów ulokował się na wysokiej, 42., pozycji w dyscyplinie Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska).

 

2019

Kwestorem UMG została Sławomira Pietrzyk.

 

2019; 12–14 czerwca

XIII edycja międzynarodowej Konferencji TransNav 2019 poświęcona została zagadnieniom z dziedziny transportu wodnego, nawigacji, mobilności ludzi i towarów w kontekście energii, infrastruktury, środowiska, bezpieczeństwa oraz ekonomii.

 

2019; czerwiec

Prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński został uhonorowany nagrodą Hevelius Award za całokształt dorobku naukowego i wielki wkład pracy w rozwój Wydziału Nawigacyjnego.

 

2019; 21 czerwca

Tablicę upamiętniającą kapitana Mamerta Stankiewicza, komendanta „Lwowa”, słynnego „Znaczy Kapitana”, odsłonili na nabrzeżu Pomorskim: st. of. mech. Lechosław Bar, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska i poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

 

2019; 1 października

Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 sierpnia 2019 r. Instytut Morski w Gdańsku stał się częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dniem 1 października 2019 r. Utworzony w 1950 roku, realizuje projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji związanych z szeroko pojętą gospodarką morską.

 

2019; 19-23 października

Prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit uczestniczył w Szanghaju w uroczystościach 110 rocznicy utworzenia Shanghai Maritime University reprezentując JM Rektora.

 

2019; październik

Nakładem UMG ukazał się album z podróży „Daru Młodzieży” dookoła świata.

 

2019; 28 października

Zmarł dr hab. inż. Witold Jerzy Stepowicz, prof. UMG z Wydziału Elektrycznego, specjalista z zakresu mikroelektroniki oraz elementów elektronicznych, nauczyciel akademicki.

 

2020; 1 kwietnia

Kwestorem UMG został Eugeniusz Paweł Orzeszek.

 

2020; 21 maja

Rektorem na kadencję 2020-2024 został wybrany prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (absolwent WN z 1985).

Prorektorzy:

  • ds. nauki – dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG,
  • ds. studenckich – dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG,
  • ds. kształcenia – dr hab. Sambor Guze, prof. UMG,
  • ds. współpracy i rozwoju – dr hab. inż. of. el. okr. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG (absolwent WE z 1989).

Dziekani:

  • Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG,
  • Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. UMG,
  • Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki,
  • Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG.

 

2020; 16 czerwca

W Tczewie rozpoczęły się obchody 100-lecia szkolnictwa morskiego. Przemówienia wygłosili: minister w Kancelarii Premiera Jan Dziedziczak, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, starosta tczewski Mirosław Augustyn, a list od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Zabrali też głos: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, rektor elekt prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda – drugi rektor w historii uczelni.

Wewnątrz budynku dawnej szkoły odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona absolwentom Szkoły Morskiej w latach 1922-1930. Posadzony został „Dąb Szkoły Morskiej na 100-lecie Niepodległej”.

Z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich Fundacja Lechosława Bara Wsparcia Edukacji Morskiej ufundowała medale wg projektu kpt. ż.w. Leszka Góreckiego, które zostały wręczone 15 osobom, w tym obecnym na uroczystościach rektorom: rektorowi UMG prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu, rektorowi elektowi prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adamowi Weintritowi, prof. dr. hab. inż. Romualdowi Cwilewiczowi, prof. dr. kpt. ż.w. Danielowi Dudzie, prof. dr. hab. inż. Józefowi Lisowskiemu i prof. dr. hab. inż. Piotrowi Przybyłowskiemu.

 

2020; 17 czerwca

Na placu przed uczelnią stanęli 17 czerwca 2020 r. członkowie Senatu UMG, pracownicy, studenci, absolwenci, a także poczty sztandarowe stowarzyszeń Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie.

Po podniesieniu bandery na gmachu uczelni wkopana została kapsuła czasu, a w niej list od rektora prof. Janusza Zarębskiego i społeczności akademickiej, Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni oraz studentów.

Jednym z punktów obchodów była zmiana nazwy przystanku Gdynia Stocznia: od 17 czerwca 2020 r. jest to Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski.

W holu głównym przy Auli im. T. Meissnera, w dotychczasowym miejscu mapy z podróżami „Daru Młodzieży”, 30 lipca 2020 r. zostały zamontowane dwie marmurowe tablice – z pocztem dyrektorów i rektorów oraz doktorów honoris causa.

 

2020; 17 czerwca

W czasie obchodów Święta Szkoły odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa kpt. ż.w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu (absolwentowi WN z 1969). Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, dyplom wręczył rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

 

2020; 19 czerwca

Na nabrzeżu Pomorskim odsłonięta została tablica upamiętniająca twórcę szkolnictwa morskiego wiceadm. Kazimierza Porębskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: rektor elekt prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, st. of. mech. Lechosław Bar – fundator tablic.

 

2020; 28 sierpnia

Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Napieralskiemu. Laudację wygłosił promotor prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki.

 

2020; 31 sierpnia

Wiceprzewodniczącym Konwentu Morskiego został dyrektor Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej UMG dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, a członkiem Konwentu, mianowanym przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 31 sierpnia 2020 r., dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG.

 

2020; 19 września

Dla uczczenia 100-lecia uczelni odbyły się Regaty Kapitanów Żaglowców o Puchar Rektora Uniwersytetu Morskiego. Uczestniczyli w nich m.in.: inż. Zygmunt Choreń, zwany „Ojcem Żaglowców”, oraz kapitanowie polskich żaglowców: „Oceania”, „Szopen”, „Dar Młodzieży”, „Pogoria”, „Iskra” i „Zawisza Czarny”, by ścigać się na wodach Zatoki Puckiej w 5,5-metrowych żaglówkach klasy Puck.

 

2020; 7 października

Zmarł starszy oficer z „Daru Pomorza” kpt. ż.w. Józef Kwiatkowski, który służył na żaglowcu 29 lat, absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1948 r., wychowawca pokoleń oficerów floty, człowiek mocno wpisany w historię polskiego szkolnictwa morskiego. 

 

2020; 10 października

Inauguracja roku akademickiego, mimo że przypadająca w 100-lecie szkolnictwa morskiego, z powodu obostrzeń sanitarnych, spowodowanych światową pandemią Covid-19, była ceremonią nietypową. Uczestniczyło w niej jedynie po 16 osób z każdego wydziału (przyjętych zostało 1500 studentów). W uroczystości wzięli udział prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek i przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska. Nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli Konwentu Morskiego, samorządowców i byłych rektorów uczelni.

 

2020; 5 listopada

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy „Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa” na „Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości”.

 

2020; 2 grudnia

Wyszedł drukiem album przygotowany specjalnie na 100-lecie szkolnictwa morskiego pt. „Per mare ad astra” autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Tomasza Degórskiego.

 

2020; 8 grudnia

Z powodu panującej pandemii przygotowywane długo uroczystości 100-lecia szkoły odbyły się zgodnie z sanitarnymi obostrzeniami.

O godz. 8 obchody rozpoczęto podniesieniem bandery na budynku głównym.

O godz. 9 w kościele oo. redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2 odbyła się msza św. pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Zielińskiego w intencji studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów uczelni. Po mszy św. rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit odsłonił pamiątkową tablicę z okazji 100. rocznicy utworzenia szkolnictwa morskiego w Polsce. O uroczystą oprawę mszy św. zadbała kompania reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

O godz. 11 rozpoczęło się uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Morskiego.

O godzinie 15.00 na nabrzeżu Pomorskim, w miejscu cumowania „Daru Młodzieży”, odbył się Apel Pamięci dla uczczenia wszystkich tych, którzy odeszli na wieczną wachtę, połączony z rzuceniem wieńca w wody Zatoki.

 

2020; 31 grudnia

Po raz 50. przyznane zostały nagrody żeglarskie „Rejs Roku". Nasza uczelnia otrzymała Honorową Nagrodę Specjalną Stulecia 1920-2020 –  jako wyraz uznania za wkład w historię polskich żagli. Srebrny Sekstant wręczany jest laureatom w pierwszy piątek marca – dla upamiętnienia rejsu „Daru Pomorza", który 1 marca 1937 roku opłynął pod żaglami przylądek Horn.

 

2021; 17 lutego

Nagrodą Specjalną im. Kapitana Leszka Wiktorowicza uhonorowano Uniwersytet Morski w Gdyni za stuletnie trwanie na straży edukacji morskiej polskiego społeczeństwa.

 

2021; luty

Nakładem UMG ukazała się drukiem, w ramach obchodów stulecia szkolnictwa morskiego, publikacja książkowa zatytułowana „Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Sto lat w służbie polskiemu morzu” autorstwa Agnieszki Czarneckiej i Aleksandra Goska.

 

2021; 15 kwietnia

Z inicjatywy rektora prof. Adama Weintrita odbyło się prowadzone on-line wewnętrzne seminarium, poświęcone rozwojowi technologii offshore oraz Morskiej Energetyce Wiatrowej (MEW). Chodziło o przedstawienie szansy, jaka stoi dzisiaj przed uczelnią oraz podsumowanie starań i działań zainicjowanych przez rektora już na początku kadencji, we wrześniu ubiegłego roku i konsekwentnie prowadzonych. Zaprezentowano wyniki trwających od dłuższego czasu narad i rozmów z partnerami zewnętrznymi, z którymi podpisano listy intencyjne i porozumienia o współpracy (m.in. PKN Orlen, PGE, Mewo, MAG, portami Gdynia i Gdańsk). Celem było pokazanie potencjału Instytutu Morskiego UMG oraz zainteresowanie obranym kierunkiem całej społeczności akademickiej uczelni na wszystkich wydziałach, zasianie ziarna, z którego plon uczelnia będzie mogła czerpać w najbliższych kilkudziesięciu latach. Potrzeby wynikające z budowy portów instalacyjnych czy portów obsługowych, prac badawczych zarówno w okresie przedinwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym morskich farm wiatrowych, koncentrują się wokół dwóch obszarów, w których trwale może zaistnieć UMG: kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr specjalistycznych oraz prowadzenie prac badawczych, zwłaszcza środowiskowych. Plany rozwojowe UMG wpisują się w obraz krajowych, europejskich i globalnych potrzeb.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Sokołowska, J. Stasiak
22.04.2021
Wprowadzenie:
L.Nowicki 18.09.2018
Ostatnia modyfikacja: