Instytucje

Uniwersytet Morski w Gdyni współpracuje z kilkoma instytucjami na mocy podpisanych listów intencyjnych, porozumień lub umów. Obecny zakres wspólnie realizowanych prac obejmuje inicjowanie i realizowanie m.in. wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, działań informacyjno-promocyjnych oraz działań popularyzujących wiedzę.

Uniwersytet Morski w Gdyni współpracuje z kluczowymi instytucjami:

  • Główny Urząd Miar
  • Gdyńskie Centrum Innowacji zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym
  • Centrum Nauki Eksperyment
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Gmina Miasta Gdyni
  • Urząd Morski w Szczecinie
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • Gdyńskie Centrum Sportu
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Powyższym instytucjom dziękujemy za zaufanie i dotychczasowe wspólne działania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni