Pierwsi kapitanowie – absolwenci SM w Tczewie

Miesięcznik „Morze” odnotował w lutym 1931 r.:

 

Pierwsze dyplomy kapitanów żeglugi wielkiej zostały wręczone absolwentom SM w roku 1929. Otrzymali je: 29-letni Leon Rusiecki (abs. WN z 1923 r.), 27-letni Zbigniew Deyczakowski (abs. WN z 1923 r.), 28-letni Stefan Ciundziewicki (abs. WN z 1923 r.) oraz 25-letni Antoni Zieliński, którego dyplom znajduje się w zbiorach Sali Tradycji UMG.

W zasobach Sali znajdują się też m.in. listy kapitana Rusieckiego, pisane z Köping (skąd pochodziła jego żona; kilka lat po drugiej wojnie światowej kapitan zamieszkał w Szwecji), pamiątka Stefana Ciundziewickiego z rejsu "Lwowem" do Brazylii w 1923 r. czy życzenia dla kapitana Ciundziewickiego podpisane przez załogę m/s "Sobieski".

 

Zbigniew Deyczakowski

Zbigniew Deyczakowski

Leon Rusiecki

Leon Rusiecki

Antoni Zieliński

Antoni Zieliński

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni