Konkurs na najlepszego popularyzatora nauki na UMG

W trzecim etapie Projektu, w ramach jego podsumowania,  zostanie zorganizowany konkurs na najlepszego popularyzatora/rzecznika nauki UMG.

W konkursie będzie mógł uczestniczyć każdy, kto otrzyma certyfikat Lokalnego Rzecznika Nauki UMG.

Konkurs, zorganizowany w oparciu o stworzony regulamin, pozwoli wyłonić laureatów, którzy zostaną dodatkowo nagrodzeni przez Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Komisja oceniająca będzie składać się z przedstawicieli UMG i eksperta - popularyzatora nauki - spoza UMG.

Termin organizacji konkursu: listopad 2025 r.

 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki