Kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki

Kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki urodził się  23 sierpnia 1933 roku w Skarżysku-Kamiennej w rodzinie o tradycyjnych polskich wartościach, pełnych patriotyzmu, uczuciowości i pracowitości, które towarzyszą mu przez całe życie.

Nauka i doświadczenie

1951 roku Zbigniew Sulatycki ukończył we Wrocławiu Technikum Elektryczne i rozpoczął dalszą naukę w Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie. Jako wyróżniający się uczeń został zauważony przez „Kapitana Kapitanów” – Konstantego Matyjewicza – Maciejewicza i dzięki jego staraniom został przeniesiony do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, której to Maciejewicz był dyrektorem. Przed zakończeniem nauki w PSM-ce Kapitan Sulatycki zostaje wydalony ze szkoły przez władze komunistyczne za zatajanie informacji o ojcu, który był przedwojennym oficerem wojska polskiego.

Kapitan Żeglugi Wielkiej

Pan Kapitan po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w Marynarce Wojennej rozpoczął swoją morską przygodę w Polskich Liniach Oceanicznych, gdzie pracował na stanowiskach od marynarza do kapitana, przechodząc całą ścieżkę marynarskiego awansu.

Warto też wspomnieć, że Pan Kapitan Sulatycki pracował jako instruktor i wychowawca młodzieży na legendarnym polskim żaglowcu Dar Pomorza.

Zbigniew Sulatycki jako Kapitan pływał na jednostkach PLO oraz statkach zagranicznych armatorów. Powrócił na uczelnię i w 1973 roku został absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Dalsza droga zawodowa Pana Kapitana to praca w Urzędzie Morskim w Gdyni, Porcie Gdynia, w Międzyportowym Pilotażu Bałtyckim oraz jako niezależny ekspert przy Polskiej Izbie Handlu.

W latach dziewięćdziesiątych Pan Kapitan Zbigniew Sulatycki zostaje podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w rządzie Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej.

W 1995 roku założył Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze, w którym przez lata pełnił funkcję prezesa, a później prezesa honorowego.

W grudniu 2016 roku Pan Kapitan Zbigniew Sulatycki został powołany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w skład Konwentu Morskiego, który pełni funkcję organu doradczego, konsultacyjnego oraz opiniotwórczego Ministerstwa GMiŻŚ. Od samego początku Kapitan Sulatycki jest przewodniczącym Konwentu.

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Za swoje wybitne osiągnięcia kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki otrzymał 8 lutego 2016 roku z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, drugie pod względem starszeństwa cywilne odznaczenie w Polsce.

28 listopada 2019 roku Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa kpt. ż.w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu. Recenzentem przedmiotowym w postępowaniu został prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski.

Pan kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki to człowiek morza, polski patriota, społecznik i działacz. Jego celem jest stworzenie silnej i konkurencyjnej polskiej gospodarki morskiej, a przede wszystkim przywrócenie polskiej bandery na morza i oceany świata.

Decyzją Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2020 roku za  pozytywną opinią Senatów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki został uhonorowany drugim w historii uczelni tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni