kpt. ż.w. Konstanty Kowalski "Kot"

kpt. Konstanty Kowalski

kpt. ż.w. Konstanty Kowalski (1902-1969) – absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1927 r., komendant żaglowca „Dar Pomorza", organizator polskiego szkolnictwa morskiego w Wielkiej Brytanii, inspektor załóg polskiej floty handlowej w Anglii.

W zbiorach Sali Tradycji UMG znajdują się pamiątki po kapitanie Kowalskim jak: elementy umundurowania, fotografie, brązowy medal „Za długoletnią służbę”, dokumentacja dot. pracy zawodowej, książeczki żeglarskie.

Pamiątkowa tablica, poświęcona kapitanowi Kowalskiemu znajduje się w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie (odsłonięta została 18 czerwca 2023 r.)

legitymacja K. Kowalskiego
legitymacja K. Kowalskiego

legitymacja K. Kowalskiego

gratulacje od Związku Oficerów Nawigacyjnych PMH
gratulacje od Związku Oficerów Nawigacyjnych PMH

gratulacje od Związku Oficerów Nawigacyjnych PMH

pamiątkowa tablica w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie
pamiątkowa tablica w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

pamiątkowa tablica w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni