O zespole

Zespół Technik Informatycznych (ZTI) zajmuje się udostępnianiem usług i zasobów Uczelnianiej Sieci Komputerowej (USK) oraz wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi udostępnianymi za pośrednictwem USK.

Zespół tworzą dwie sekcje:

  • Sekcja Sieci Komputerowych (SSK),
  • Sekcja Aplikacji (SA).

Kierownik Zespołu Technik Informatycznych powoływany jest przez JM Rektora (na wniosek PRN).

Sekcja Sieci Komputerowych jest operatorem centralnym Uczelnianej Sieci Komputerowej Uczelni. Do zadań operatora centralnego (ZUSK) należy zarządzanie (projektowanie, administrowanie, eksploatacja) USK.

Sekcja Aplikacji zarządza (projektowanie, administrowanie, eksploatacja) systemami informatycznymi wspierającymi funkcjonowanie Uczelni (za wyjątkiem systemów FK i HR) oraz, systemami baz danych (SBD).

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Meyer
25.05.2017
Wprowadzenie:
w.stasiak 25.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.meyer 18.12.2019