Olimpiady i konkursy

  • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub fizyki, a dla kierunku Informatyka także z informatyki, przyjmowani są na wszystkie kierunki prowadzone na Uniwersytecie Morskim z pominięciem konkursu świadectw. Zasady te obowiązują do roku akademickiego 2026/2027 włącznie. Kandydaci powinni spełniać warunki zdrowotne obowiązujące  w UMG.

  • Na kierunek Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunek Elektrotechnika z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci i finaliści olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i wydziały elektryczne i elektroniki uczelni Pomorza, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej pod patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  • Na kierunek Zarządzanie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci finału ogólnopolskiego konkursu "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości".

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni