Po 1 października 2019 roku

Uniwersytet Morski w Gdyni od dnia 1 października 2019 roku posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego zgodnie z rozporządzeniem określającym nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 2202) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Doskonałości Naukowej z dnia 13 lutego 2023 roku w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:

  • nauki o zarządzaniu i jakości 

w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze:

  • nauki o Ziemi i środowisku

Zgodnie ze Statutem Uczelni, nadawanie stopnia doktora habilitowanego należy do zadań i kompetencji Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Sposób postępowania w przypadku postępowań nadania stopnia doktora habilitowanego określa:

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni