Postępowania habilitacyjne w dyscyplinie "Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne"

I) postępowanie habilitacyjne - dr inż. Przemysław Ptak

1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

2) recenzja prof. Andrzej Kos

3) recenzja prof. Antoni Różowicz

4) recenzja prof. Jerzy Pluciński

5) recenzja prof. Maciej Sibiński

6) skład komisji habilitacyjnej

7) Uchwała Senatu UMG w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem

 

III) postępowanie habilitacyjne - dr inż. Agnieszka Lazarowska
 

1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

2) recenzja prof. Roman Śmierzchalski

3) recenzja prof. Witold Byrski

4) recenzja prof. Andrzej Ordys

5) recenzja prof. Adam Czornik

6) skład komisji habilitacyjnej

7) Uchwała Senatu UMG w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem

IV) postępowanie habilitacyjne - dr inż. Paweł Górecki
 

1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

2) recenzja prof. Stanisław Kulas

3) recenzja prof. Marek Jasiński

4) recenzja prof. Andrzej Dziedzic

5) recenzja prof. Robert Smoleński

6) skład komisji habilitacyjnej

7) Uchwała Senatu UMG w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni