Poczta elektroniczna

 

ZTI/SSK prowadzi usługę poczty elektronicznej dla pracowników Uczelni.

Aby otrzymać konto pocztowe należy wypełnić kartę rejestracyjną. Podpisaną przez bezpośredniego przełożonego kartę należy dostarczyć do Administratora sieci uczelnianej (Budynek F, pokój F-07). 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni