Poczta elektroniczna

 

CI prowadzi usługę poczty elektronicznej dla pracowników Uczelni.

Aby otrzymać konto pocztowe należy wypełnić kartę rejestracyjną. Podpisaną przez bezpośredniego przełożonego kartę należy dostarczyć do Administratora sieci uczelnianej (Budynek F, pokój F-07). 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni