Projekty badawcze

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Projekty MNiSW

W UMG realizowane są dwa projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

  1. "Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP"
  2. "Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uczelni środki finansowe na realizację projektu pt. " Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" w ramach konkursu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Projekty NCN

W roku 2019 zakończono realizację dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Od roku 2018 prowadzone są prace badawcze w ramach projektu pt. "Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości", na realizację którego NCN przyznał środki finansowane w ramach konkursu MINIATURA 2.
Natomiast w czerwcu 2019 r. Uniwersytet Morski w Gdyni uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. "Elektrotermiczny uśredniony model przełącznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT do analizy przetwornic DC-DC" w ramach konkursu PRELUDIUM 16.

Projekty NCBiR

Dwa projekty badawcze są finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

  1. Projekt realizowany w ramach PROGRAMU PATENT PLUS  pt. Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układ do pomiaru parametrów cieplnych elementów elektronicznych".
  2. W ramach strategicznych programów badawczych dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie BRIK UMG realizuje projekt  pt: "Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego"

Projekty krajowe i międzynarodowe finansowane z funduszy  europejskich

Z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Uniwersytet realizuje projekt badawczo-rozwojowy:

 

Obecnie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach następujących projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy europejskich:

 
Ponadto w maju 2019r. Uczelnia rozpoczęła realizację kolejnego już międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez międzynarodową organizację IAMU (International Association of Maritime Universities). Prace badawcze w ramach projektu pt. "A coefficient of voltage energy efficiency" prowadzone są przez we współpracy z partnerami z Portugalii, Ukrainy oraz Chin.

W 2019 r. zakończono dwa projekty realizowane przy wsparciu International Association of Maritime Universities. Były to: projekt naukowo-badawczy pt. "Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships / NOAA" oraz  projekt naukowo-badawczy pt."  Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training".

Formularz danych jednostki do wniosków o finansowanie projektów badawczych w NCN.

 

Zrealizowane projekty finansowane z funduszy europejskich

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
14.08.2019
Wprowadzenie:
D.Barzowska 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 08.10.2019