Przebieg ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jurdzińskiemu

Ceremonia nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr. inż. kpt. ż.w. Mirosławowi Jurdzińskiemu, uświetniona występami Akademickiego Chóru UMG, odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 roku podczas uroczystości Święta Szkoły.

Zgromadzonych gości powitał Przewodniczący Senatu UMG JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który następnie nakreślił okoliczności nadania zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Profesorowi Mirosławowi Jurdzińskiemu.

JM Rektor UMG poinformował uczestników uroczystości o poparciu Doktoratu Honoris Causa przez 3 uczelnie: Senat Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Senat Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Senat Politechniki Gdańskiej. Recenzentami dorobku naukowego i osiągnięć zawodowych Profesora Jurdzińskiego byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Zdzisław Felski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma z Akademii Morskiej w Szczecinie; prof. dr hab. inż. Cezary Specht z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski z Politechniki Gdańskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Promotor doktoratu honorowego mówił między innymi:

- Tytuł doctora honoris causa stanowi najwyższą godność akademicką nadawaną osobom wybitnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, gospodarki, szkolnictwa morskiego lub życia społecznego. To szczególne wyróżnienie otrzymują ludzie cieszący się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną. Osoby uhonorowane tytułem doctora honoris causa mają wolę i siłę sprawczą zmieniania otaczającego ich świata, sprawiania, że ów świat staje się lepszy, bogatszy, ciekawszy i bardziej wartościowy. Do grona tych osób z całą pewnością należy Pan Profesor dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński.

Podsumowując laudację, w której przedstawił życie i działalność naukowo-badawczą Profesora Jurdzińskiego, prof. Jędrzejowicz powiedział:

- Człowiek instytucja, ponadprzeciętna osobowość, wybitny naukowiec i dydaktyk. Trudno znaleźć słowa uznania dla pracy naukowej i osiągnięć zawodowych oraz dydaktycznych Pana Profesora Mirosława Jurdzińskiego, ponieważ dokonania te nie mieszczą się w zbyt ciasnych dla nich ramach słów i pojęć. A przecież wiemy i czujemy wszyscy tu zgromadzeni, że stoimy wobec imponujących osiągnięć wielkiego człowieka, którego dorobek stanowi nieprzeciętny wkład w wiedzę o morzu i szkolnictwo morskie w Polsce i na świecie.

Składając podziękowania Profesorowi Jurdzińskiemu za wybitny wkład w rozwój Uczelni oraz rozwój polskiej szkoły nawigacji i szkolnictwa morskiego, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oddał głos JM Rektorowi UMG, który odczytał akt nadania godności Doktora Honoris Causa.

Głos zabrał następnie Profesor Mirosław Jurdziński, wygłaszając okolicznościowy wykład. Prowadzący uroczystość, mistrz ceremonii Aleksander Gosk, poinformował gości o nadesłanych listach gratulacyjnych z okazji nadania godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Mirosławowi Jurdzińskiemu, jak również odczytał listy przesłane przez Marszałek Sejmu, Panią Elżbietę Witek oraz Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka.

Głos zabrał również Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, który zaznaczył, że pierwsze kroki Profesor Mirosław Jurdziński stawiał w uczelni szczecińskiej, a następnie wręczył Profesorowi Jurdzińskiemu laudację oraz okolicznościowy obraz.

Wyrazy uznania Profesorowi Jurdzińskiemu złożył również absolwent Uczelni, minister Marek Gróbarczyk, który podziękował Profesorowi za inspirujący wykład, jak również za wkład wniesiony w rozwój szkolnictwa morskiego:

Serdeczne podziękowania Panie Profesorze za cały wkład, który Pan wniósł w rozwój szkolnictwa morskiego, w kształcenie młodzieży, przede wszystkim z rozwój naszego kraju, bo to jest niezwykle istotne. Przecież to się wszystko tworzyło w latach powojennych, kiedy wszyscy byli pogubieni. (…) Mam prośbę, aby nigdzie Pan nie odchodził, tylko pozostał na tej Uczelni, kształcąc dalej i wnosząc to, co najpiękniejsze dla świata morskiego, a więc wiedzę w zakresie nawigacji. Dziękuję bardzo!

Głos zabrał następnie Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, zwracając się do zgromadzonych gości oraz Profesora Jurdzińskiego:

- Historia Gdyni, a szczególnie historia ludzi związanych z tą Uczelnią to historia niezwykła. Morze zawsze nie tylko było elementem budowania szkoły charakterów, ale także takim miejscem, które przyciągało ludzi niezwykłych, ludzi z pasjami, ludzi, którzy swoją odwagą, determinacją mieli odwagę zmieniać świat. Taką osobą bez wątpienia jest osoba Pana Profesora. Myślę, że Jego nie tylko wybitny dorobek naukowy, badawczy, ale to, co mieliście Państwo wszyscy okazję nie tylko dziś, ale też przez lata pracy Pana Profesora, ja także, przy wielu okazjach poznać, to niezwykła otwartość, niezwykłe ciepło, życzliwość, wyrozumiałość dla wszystkich, z którymi się Pan Profesor stykał. Chciałabym Panu Profesorowi w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta nisko się pokłonić, bardzo serdecznie podziękować za ten dorobek, który współtworzy dzisiaj historię Uniwersytetu Morskiego, ważnej części nie tylko Polski morskiej, ale także ważnej instytucji w życiu naszego miasta. Chcę podziękować za Pana pracę, za Pana uśmiech, za Pana ciepło, za to wszystko, co czynił Pan dla pokoleń, wychowując kadry Polski morskiej. Panie Profesorze, Gdynia kłania się w pas dorobkowi i wielkiemu urokowi, charakterowi Pana Profesora!

Gratulacji wpłynęło mnóstwo, między innymi przesłanie z Londynu z „The Nautical Institute”, które Profesorowi Jurdzińskiemu wręczył kpt. Szczepan Kowalewski.

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy z nazwiskami Doktorów Honoris Causa w holu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni