Przedsiębiorstwa inne

Uniwersytet Morski w Gdyni współpracuje zarówno z dużymi, średnimi, małymi jak i mikro przedsiębiorstwami na mocy podpisanych listów intencyjnych, porozumień czy umów. Obecny zakres prac realizowanych przez UMG ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje działania od projektowania poprzez prace przedinwestycyjne, inwestycyjne do inwentaryzacyjnych i monitoringowych. Uniwersytet Morski w Gdyni posiada szeroką ofertę współpracy, która wpisuje się w wyzwania współczesnej nauki i gospodarki kraju i świata.

Uniwersytet dzięki zespołom badawczym o unikatowych kompetencjach i umiejętnym łączeniu nauki z praktyką, odegra istotną rolę w rozwoju gospodarczym. Uniwersytet ustawicznie pracuje nad rozwojem kompetencji, które umożliwiają świadczenie profesjonalnych usług zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych partnerów, przedsiębiorców czy innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego. Elastyczne podejście do realizacji badań naukowych oraz usług badawczo-rozwojowych i eksperckich, dostosowane do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych to nasz duży atut. W każdym przypadku indywidualnie zapewniamy kompleksową obsługą administracyjną podejmowanej współpracy, budujemy interdyscyplinarny zespół naukowców oraz zapewniamy niezbędną infrastrukturę badawczą.

Do tej pory zaufało nam wiele firm, z którymi budujemy relacje na różnych płaszczyznach - od wymiany wiedzy, doświadczeń, kadry, dostępu do infrastruktury i parków maszynowych, promocji współpracy nauka-przemysł, organizacji wspólnych wydarzeń, aplikowania o granty, wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, przez usługi doradcze, eksperckie, badawcze do transferu wiedzy i technologii wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Nasi partnerzy:

Partnerom dziękujemy za zaufanie i dotychczasowe wspólne działania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni