SEZAM - REKRUTACJA NA ROK 2021/2022

 

REKRUTACJA ONLINE

Rekrutacja online  trwa od od 19 maja 2021 do 09 czerwca 2021! 

 

Uwaga, przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z DOKUMENTAMI!


Spotkania z doradcą zawodowym rozpoczną się już w czerwcu 2021

Kursy, szkolenia i warsztaty będą realizowane od października 2021

Plan działań w projekcie


Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy przesłać w terminie do 09.06.2021 r. na adres e-mail: rekrutacja.sezamatumg.edu.pl 
wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie uczestnika

3. Kwestionariusz danych osobowych                                                         

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

W treści maila prosimy również podać informację w ktrórym kursie chcieliby Państwo wziąć udział (lista proponowanych kursów).

 

Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane i zeskanowane w kolorze!

 

KWESTIONARIUSZ prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

 


 

Jeżeli jesteś członkiem Koła Naukowego, jesteś wolontariuszem lub angażujesz się w inne działalności naukowe lub pozanaukowe wypełnij dodatkowo 5. Oświadczenie o dodatkowych aktywnościach

Jeżeli łączysz naukę z pracą będziesz musiał przedstawić jeszcze 6.Oświadczenie dot. wykonywanej pracy - nie dotyczy umowy zlecenia/ umowy o dzieło (link do dokumentu).

Jeżeli nie wiesz jak wypełnić konkretne pole w kwestionariuszu osobowym skontaktuj się z Biurem Karier Studenckich - chętnie pomożemy :)

 


 

Projekt „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni