Pracownicy

Nauczyciele języka angielskiego:

dr Mirosława Sztramska - m.sztramskaatsjo.umg.edu.pl

mgr Antonina Brożyna - a.brozynaatsjo.umg.edu.pl

mgr Wiesława Buczkowska - w.buczkowskaatsjo.umg.edu.pl

mgr Maciej Denc - m.dencatsjo.umg.edu.pl; dencmatwp.pl

mgr Jowita Denc -  j.dencatsjo.umg.edu.pl

mgr Joanna Dzietczyk - j.dzietczykatsjo.umg.edu.pl

mgr Bożena Foryś - b.forysatsjo.umg.edu.pl

mgr Katarzyna Gromadzka – Duszak - k.gromadzkaatsjo.umg.edu.pl

mgr Magdalena Jakubczak-Sapała- m.jakubczakatsjo.umg.edu.pl

mgr Alicja Kołakowska - a.kolakowskaatsjo.umg.edu.pl

mgr Marlena Klarowska - m.klarowskaatsjo.umg.edu.pl

mgr Jolanta Kiełbratowska-Ogilvy- j.kielbratowskaatsjo.umg.edu.pl

mgr Danuta Korta - d.kortaatsjo.umg.edu.pl

mgr Maria Łozińska - m.lozinskaatsjo.umg.edu.pl

mgr Margerita Łyszkiewicz - m.lyszkiewiczatsjo.umg.edu.pl

mgr Tatiana Maksymowicz-Gogacz - t.maksymowicz-gogaczatsjo.umg.edu.pl

mgr Małgorzata Ossowska-Neumann - m.neumannatsjo.umg.edu.pl

mgr Marta Piszczatowska - m.piszczatowska@sjo.umg.edu.pl

mgr Hanna Pietkiewicz-Łuka - h.pietkiewiczatsjo.umg.edu.pl

mgr Anna Rosłon-Jędros -a.roslon-jedrosatsjo.umg.edu.pl 

mgr Wanda Szaduro - w.szaduroatsjo.umg.edu.pl

mgr Edyta Żurawska - e.zurawskaatsjo.umg.edu.pl

 

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr Maria Chyła - m.chylaatsjo.umg.edu.pl

 

Pracownik sekretariatu:

Katarzyna Niewiadomy - specjalista - e-mail: k.niewiadomyatsjo.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K. Niewiadomy
27.11.2018
Wprowadzenie:
K.Niewiadomy 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
K.Niewiadomy 06.02.2020