Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych jest ogólnouczelnianą jednostką powołaną do prowadzenia zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz doktorantów w ramach lektoratu z języka angielskiego.

Lektoraty prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Programy nauczania dostosowane są do potrzeb poszczególnych kierunków. Studenci doskonalą użycie języka ogólnego jednak nacisk położony jest na język angielski specjalistyczny, który ma szczególne znaczenie  w pracy na morzu, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i biznesie.

Studium  posiada 3 sale językowe wyposażone w  nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się również w 16. stanowiskowych laboratoriach komputerowych na Wydziale Mechanicznym  i na Wydziale Nawigacyjnym. Studium ponadto dysponuje wyposażeniem wspomagającym proces dydaktyczny oraz zasobami bibliotecznymi dostępnymi w sekretariacie,  z których korzystają studenci na zajęciach i w domu.

Studium mieści się w dwóch lokalizacjach. W budynku przy ulicy Morskiej znajduje się sekretariat, kierownictwo jednostki i pomieszczenia lektorów, którzy prowadzą zajęcia  na wydziałach Elektrycznym, Mechanicznym oraz Zarządzania i Nauk o Jakości. Natomiast studenci Wydziału Nawigacyjnego mają zajęcia w budynku przy Alei Jana Pawła II i tam też znajdują się pomieszczenia lektorów pracujących na tym wydziale.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni