Współpraca

W latach 2004-2010 pracownicy Studium brali udział w projekcie MarEng oraz MarEng+, którego celem było stworzenie internetowego narzędzia językowego, służącego do nauki morskiego języka angielskiego.Wszystkie materiały opierają się na języku używanym w rzeczywistych sytuacjach na statkach, w portach i w firmach żeglugowych. Docelowymi użytkownikami MarEng oraz MarEng PLUS są nauczyciele i studenci języka angielskiego morskiego oraz osoby pracujące w branżach morskich. Materiały te mają na celu poprawę kompetencji w zakresie morskiego języka angielskiego osób pracujących w różnych zawodach morskich w Europie. Materiały są ogólnodostępne i bezpłatne. Powstały w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską „MarEng”, „MarEng PLUS”.

Materiały można pobrać ze strony:

https://blogit.utu.fi/mareng/

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni