Seminarium I 28.01.2022

W trakcie pierwszego seminarium z cyklu „Zwiadowcy na UMG. Odkryj tajemnice nauki”, które odbyło się w piątek 28.01.2022 r. pod hasłem "Wyzwania nawigacji", zostały wygłoszone dwa wykłady, prezentowane w ramach Wydziału Nawigacyjnego.

Jako pierwszy wystąpił dr inż. Adam Kaizer, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Transportu i Logistyki oraz Prodziekan ds. studenckich i promocji na Wydziale Nawigacyjnym z wykładem pt. „Przyszłość portów morskich – perspektywy i trendy rozwoju”. W trakcie spotkania zostały poruszone m.in. zagadnienia związane z trendami rozwojowymi portów morskich Gdyni i Gdańska. Dr Kaizer omówił koncepcję Portu Zewnętrznego i Portu Centralnego. Ponadto przeanalizował wpływ planowanych inwestycji infrastrukturalnych na zwiększenie możliwości przeładunkowych omawianych portów.

Drugi wykład pt. „Rejony trudne nawigacyjnie” wygłosił mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nawigacji. W trakcie spotkania wyjaśnił pojęcie nawigacji morskiej i kwestii jej bezpieczeństwa. Następnie przedstawił podział akwenów trudnych nawigacyjnie oraz opisał etapy planowanie podróży morskiej. Omówił zagrożenia związane z prowadzeniem podróży morskiej na akwenach trudnych nawigacyjnie oraz kwestię pilotażu i żeglugi na akwenach ograniczonych. W kolejnych etapach wykładu poruszył także kwestie metod kontroli planowanych parametrów ruchu jednostki , tj. kierunku drogi oraz prędkości statku. Wspomniał również o najnowszych urządzeniach nawigacyjnych oraz systemach referencyjnych stosowanych w nawigacji.

Relacja z pierwszego spotkania 28.01.2022 r.

 

dr inż. Adam Kaizer

dr inż. Adam Kaizer

mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski

mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna