Seminarium II 11.02.2022

W trakcie drugiego seminarium z cyklu „Zwiadowcy na UMG. Odkryj tajemnice nauki”, które odbyło się w piątek 11.02.2022 r. wykład pt. „Inteligentne rozwiązania – współczesne zawansowane technologicznie oleje smarne” przedstawił dr inż. Marcin Frycz, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Podstaw Techniki oraz Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i promocji na Wydziale Mechanicznym.

Prowadzący wyjaśnił pojęcie olejów smarnych, przedstawił ich klasyfikację, budowę, metody otrzymywania olejów smarnych oraz scharakteryzował dodatki modyfikujące. Zostały omówione powiązanie właściwości olejów (lepkości i smarności) z kompozycjami dodatków uszlachetniających, oraz charakterystyka szczególnych, wymagających warunków pracy obiektów technicznych w powiązaniu ze współczesnymi trendami w rozwoju techniki smarowania. Ponadto zaprezentowana została idea działania i charakterystyka płynów ferromagnetycznych i magnetoreologicznych. Zostały przedstawione wyniki: badań eksperymentalnych właściwości ferroolejów oraz badań analityczno-numerycznych smarowania łożysk ślizgowych ferroolejami. W ostatniej części wykładu dr Frycz scharakteryzował nanododatki węglowe o różnych postaciach alotropowych: fullereny, grafen, nanorurki węglowe, szungit oraz zaprezentował badania właściwości olejów modyfikowanych nanododatkami węgla.

Ponadto zostały nagrane trzy filmy z laboratorium tribologii na Wydziale Mechanicznym UMG, w trakcie którego dr inż. Marcin Frycz prezentował badania:

  • składu pierwiastkowego oleju metodą spektrometrii emisyjnej,
  • charakterystyki zmian lepkości z temperaturą oleju smarującego reometrem rotacyjnym,
  • właściwości smarnych oleju – wyznaczanie granicznego nacisku zatarcia z wykorzystaniem aparatu czterokulowego.

Relacja z drugiego spotkania 11.02.2022 r.- wykład

Relacja z drugiego spotkania 11.02.2022 r.- laboratorium cz. 1

Relacja z drugiego spotkania 11.02.2022 r.- laboratorium cz. 2

Relacja z drugiego spotkania 11.02.2022 r.- laboratorium cz. 3

 

dr inż. Marcin Frycz

dr inż. Marcin Frycz

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna