S/s "Kraków" powrócił

76 lat temu, 21 września 1945 r., do kraju powrócił (wszedł do portu w Gdyni), jako pierwszy ze statków handlowych,  s/s „Kraków” dowodzony przez kpt. ż.w. Bolesława Miksztę – absolwenta Wydziału Nawigacyjnego SM w Tczewie z 1927 r., uczestnika wojny polsko-bolszewickiej – odznaczonego Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, a w czasie II wojny światowej pływającego, po kapitulacji Francji, w atlantyckich konwojach. Za wojenną służbę otrzymał The Order of the British Empire, The Atlantic Star, The 1939-1945 Star oraz The War Medal, przekazane po latach do Sali Tradycji UMG.W Sali znajduje się również teczka personalna kapitana Mikszty, w niej listy i dokumenty, także przedwojenne, czy artykuły z prasy.

Parowiec „Kraków”, jak i „Wilno”, „Toruń”, „Katowice” oraz „Poznań”, został zakupiony przed wojną, w 1926 r., we Francji (tzw. „francuzy”) przez Żeglugę Polską. W czasie wojny służył w atlantyckich konwojach i brał udział w inwazji w Normandii.

 

 

Na fot. „Kraków” wchodzący do portu w Gdyni. Aut. nieznany/nieustalony. Ze zbiorów Sali Tradycji UMG.

Order Virtuti Militari, którym odznaczony został Bolesław Mikszta, w zbiorach Sali Tradycji UMG.

Kpt. ż.w. Bolesław Mikszta

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni