Terminy

TERMINY  REKRUTACJI:

Ustala się następujące terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne
i niestacjonarne I  stopnia na rok akademicki 2023/2024:

1) w terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów
dokumentów w systemie IRK;
2) w dniu 15.09.2023 r. – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status:
zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

3) od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. – składanie dokumentów w Wydziałowych
Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
4) w dniu 22.09.2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji
uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia
nieuruchomione.

Ustala się następujące terminy rekrutacji na studia
niestacjonarne I   stopnia na semestr letni 2023/2024:

1) od dnia 04.12.2023 r. do 11.02.2024 r. – zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK
(https://irk.umg.edu.pl);
2) do dnia 11.02.2024 r. – ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny
termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz
ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;
3) w dniu 12.02.2024 r. – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status:
zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;
4) od dnia 13.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 składanie dokumentów w Wydziałowych
Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych:
5) w dniu 15.02.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów; przyjęty, kandydat
zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni