Terminy

                   SEMESTR  ZIMOWY 2021/2022

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II  stopnia

od 04.05.2021  - zgłoszenia elektroniczne: https://irk.umg.edu.pl

21.06.2021 - 23.07.2021 - przyjmowanie skanów dokumentów w systemie IRK. Wniesienie opłat. Dostarczenie wymaganych dokumentów

28.07.2021 -  ogłoszenie listy przyjętych na studia

Rekrutacja uzupełniająca (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany). Także dla absolwentów, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

14.09.2021 - 24.09.2021 -  rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie skanów dokumentów w systemie IRK

do 28.09.2021 -  dostarczenie wymaganych dokumentów

29.09.2021 -  ogłoszenie listy przyjętych na studia

 

SEMESTR  LETNI  2021/2022

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

od 1.12.2021  -  zgłoszenia elektroniczne: https://irk.umg.edu.pl

10.01.2022 - 11.02.2022 -  przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów

15.02.2022  -  ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K. Okońska
13.04.2021
Wprowadzenie:
K.Okońska 13.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 16.07.2021