Terminy

        

TERMINY  REKRUTACJI:

 Ustala się następujące terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na rok akademicki 2023/2024:

1) w terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;
2) w dniu 15.09.2023 r. – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;\
3) od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. – składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
4) w dniu 22.09.2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

Ustala się następujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na semestr letni 2023/2024:

1) od dnia 04.12.2023 r. do 22.02.2024 r. – zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);
2) do dnia 22.02.2024 r. do godz. 12:00 – ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;
3) w dniu 23.02.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni