Uchwała nr 352/2020 Prezydium PKA

Nr 352/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku nawigacja prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni