Akredytacje

 • Uchwała nr 353/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku transport prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 352/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku nawigacja prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 351/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku nawigacja prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 
 • Uchwała nr 350/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 • Uchwała nr 349/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 908/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 907/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 • Uchwała nr 434/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni 
 • Uchwała nr 559/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym
 • Uchwała nr 567/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni
 • Uchwała nr 700 /2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni