Uchwała 559/2014 PKA

Uchwała nr 559/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych