Uhonorowani medalem "Zasłużony dla..."

Uhonorowani medalem "Zasłużony dla..."

Uniwersytet honoruje osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu i szkolnictwa morskiego, przez nadanie medalu:
1) „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”,
2) „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego”,
3) „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. 

 § 8, pkt. 1, Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni