Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

2023

 1. mgr Barbara Katarzyńska
 2. dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG
 3. dr hab. inż. of. mech. wacht. Kazimierz Witkowski, prof. UMG
 4. Marek Meller
 5.  mgr Danuta Kwarciak
 6. mgr Beata Kamieńska
 7. dr hab. inż. Andrzej Łoziński, prof. UMG
 8. mgr Jerzy Makoś
 9. mgr Jadwiga Szczerkowska 

2022

 1. prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 2. inż. Alina Jażdżewska
 3. dr inż. Edward Krajczyński
 4. dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG
 5. dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG
 6. Jan Krampa
 7. st. oficer wach. Wiesław Suchocki
 8. inż. Leszek Staniszewski

2021

 1. dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG
 2. Barbara Sprengel
 3. Stefan Kadela
 4. dr Mirosława Sztramska
 5. prof. dr hab. Maria Śmiechowska
 6. mgr Jerzy Hadryś
 7. dr inż. Karol Korcz
 8. dr inż. Bolesław Dudojć
 9. dr Romuald Zabrocki
 10. mgr Ewa Kubasiewicz-Houee

2020

 1. dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. UMG
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
 3. Krystyna Witkowska
 4. Zbigniew Wroński
 5. Kazimierz Dopke
 6. doc. dr inż. Zygmunt Bendyk
 7. prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 8. mgr Marek Szczepański             
 9. dr inż. Jacek Hałaczkiewicz 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni