Uhonorowani w roku 2022

 

Nagrody Żagle Nauki za największą liczbę cytowań ogółem i najwyższy indeks Hirscha

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk, Wydział Elektryczny
  • dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG, Wydział Nawigacyjny
  • dr hab. Zbigniew Otremba, prof. UMG, Wydział Mechaniczny
  • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
  • prof. dr hab. Jacek Zaucha, Instytut Morski

 

Nagrody Żagle Nauki przyznane za największą liczbę cytowań w 2021 roku

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk, Wydział Elektryczny
  • dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG, Wydział Nawigacyjny
  • dr hab. Zbigniew Otremba, prof. UMG, Wydział Mechaniczny
  • dr inż. Katarzyna Krasowska, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
  • prof. dr hab. Jacek Zaucha, Instytut Morski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni