Żagle Nauki

Nagroda "Żagle Nauki" przyznawana jest na podstawie zapisów "Regulaminu przyznawania nagrody Rektora dla pracowników UMG":

Rektor może dodatkowo uhonorować nauczycieli akademickich wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami i rozpoznawalnością w środowisku naukowym lub branżowym, np. pracowników z największą liczbą cytowań, sumarycznym Impact Factor lub indeksem Hirscha, autorów znaczących monografii naukowych lub podręczników akademickich, autorów artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o najwyższej liczbie punktów na Uczelni lub w ramach wiodących dyscyplin naukowych UMG, itp.

Par. 9 ust. 7 Regulaminu przyznawania nagrody Rektora dla pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni