Uhonorowani w roku 2023

 

„DUŻE” ŻAGLE NAUKI

Nagroda Rektora dla Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Mizeraczyka
za najwyższy indeks Hirscha, największą liczbę cytowań w 2022 roku oraz za największą liczbę cytowań ogółem wśród pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

„MAŁE” ŻAGLE NAUKI

Nagroda Rektora dla Pana dr. hab. Zbigniewa Otremby, prof. UMG
za najwyższy indeks Hirscha, największą liczbę cytowań w 2022 roku oraz za największą liczbę cytowań ogółem wśród pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nagroda Rektora dla Pana dr. Łukasza Janowskiego
za najwyższy indeks Hirscha, największą liczbę cytowań w 2022 roku oraz za największą liczbę cytowań ogółem wśród pracowników Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nagroda Rektora dla Pana prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza
za największą liczbę cytowań w 2022 roku oraz za największą liczbę cytowań ogółem
wśród pracowników Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nagroda Rektora dla Pani dr inż. Katarzyny Krasowskiej
za najwyższy indeks Hirscha wśród pracowników Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nagroda Rektora dla Pana dr. inż. Krzysztofa Wróbla
za największą liczbę cytowań w 2022 roku oraz za największą liczbę cytowań ogółem
wśród pracowników Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nagroda Rektora dla Pana prof. dr. hab. inż. Cezarego Spechta
za najwyższy indeks Hirscha wśród pracowników Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nagroda Rektora dla Pana dr. hab. inż. Mariusza Spechta
za najwyższy indeks Hirscha wśród pracowników Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni