Uprawnienia

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej w roku 2022 Uniwersytet Morski w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w następujących dyscyplinach:

stopień doktora habilitowanego:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

stopień doktora:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Zgodnie ze Statutem  UMG nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego należy do kompetencji Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Radami naukowymi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni właściwymi dla spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych w poszczególnych dyscyplinach są:

 • w przypadku dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – Rada naukowa Wydziału Elektrycznego,
 • w przypadku dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport – Rada naukowa Wydziału Nawigacyjnego,
 • w przypadku dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości – Rada naukowa Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,
 • w przypadku dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku - Rada naukowa Instytutu Morskiego.

Uprawnienia UMG według starej klasyfikacji znajdują się tutaj.

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki