Uprawnienia - stara klasyfikacja

Według starej klasyfikacji Uniwersytet Morski w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

stopień doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika - na Wydziale Elektrycznym
  • w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie towaroznawstwo - na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

stopień doktora:

  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika elektrotechnika - na Wydziale Elektrycznym (prowadzone są studia doktoranckie)
  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn - na Wydziale Mechanicznym
  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport oraz dyscyplinie geodezja i kartografia - na Wydziale Nawigacyjnym
  • w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie towaroznawstwo - na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (prowadzone są studia doktoranckie)

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki